Честит празник! 1-ви ноември - ден на народните будители!

Отец Стефан Михайлов
Печат

obrashtenieМежду многото народи, които могат да се гордеят със славно минало е и българският народ. Погледнем ли в това минало, погледнем ли в епохата, която включва нашето верско, национално и просветно осъзнаване, духът ни бива облъхван от чара на себеотрицанието, родолюбието, и идеализмът на ония рожби на нашия народ, които го пазеха през течението на вековете, наречени народни будители, паметта на които празнуваме на първи ноември.

Народните будители, това са ония титани на нашия народ, които през двете робства будеха народната съвест в духовно единство. Титани на дело, мисъл и воля, народните будители поемаха на плещите си стенанията, мъките, страданията и воплите на своя народ и го поведоха на борба за църковна независимост, просвета и политическа свобода. И народът тръгна след тях като един човек, защото великият хилендарец отекна в душите на всички българи. Неговите думи: "О, неразумне и юроде, поради что ся срамиш да се наречеш болгарин?" бяха гръм, не, те бяха светкавици от вечно зелените върхове на Атон, които разпръснаха духовния мрак, в който беше потънал българския народ. И нашият народ се опомни и осъзна. Народните будители възродиха и подготвиха Освобождението на българския народ. Те създадоха един велик народ, защото са велики.
Те никога не правеха дребни сметки за облаги, не живееха в атмосферата на безчестието, не измениха своя образ и своето верую за материални изгоди и удобства. Те са преди всичко личности, а не безличия. Обичащи народа, а не себе си, изпълнени с любов и вяра, а не с ненавист и отрицание. Какво величие сияе не само в тяхното страдание, не само в подвига и делата им, които извършиха, но и в чистия им и героичен живот. Безбройни са техните имена, но аз ще спомена само някои от тях: Свети Иван Рилски, Свети Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, екзархите Антим, Йосиф и Стефан, патриарх Евтимий, Григорий Цамблак, Неофит Бозвели, Константин Костенечки, Владислав Граматик, братя Димитър и Костадин Миладинови, Христо Ботев, Васил Левски, Хаджи Димитър, Георги Сава Раковски, Иван Вазов, Любен Каравелов, Добри Чинтулов и много други. Според енциклопедията, българската възрожденска интелигенция наброявала 4,888 учители, 3,623 свещеници, 187 художници и иконописци, 145 чиновници, 5 лекари, 123 писатели, 87 едри търговци, 78 висши духовници, 5 едри земевладелци.
Празнувайки паметта на народните будители, които са създателите на нашата църковна независимост и политическа свобода, ние можем пред тях или да сведем чело, или да издигнем гордо глава от съзнанието, че и България е раждала такива достойни българи, и гледайки техните завети да бъдем техни достойни последователи и заместници.
Като Ви поздравявам с празника на народните будители, нека и ние си пожелаем да бъдем като тях. Да бъдем пламенно религиозни и нравствено издигнати, както патриарха на народните будители - Свети Иван Рилски.  Да бъдем родолюбци, като патриарх Евтимий Търновски, който предпочете заточение и страдание, отколкото да се откаже от своя народ.  Да бъдем родолюбци като Паисий Хилендарски и да помним думите му: "О, неразумне и юроде, поради что ся срамиш да се назовеш болгарин!"  Да станем народни будители като Левски и Ботев, като българските екзархи Антим, Йосиф и Стефан.
Нека в тази минута дадем обещание пред себе си, че всички ще застанем под знамето на народните будители и свято ще пазим езика, вярата си, църковните и народни трaдиции и ще продължим тяхното свещено дело.  Да живеем свято, праведно и задружно и с гордост да носим името българи!


ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ СЪНАРОДНИЦИ!

С обич в Бога,
Отец Стефан Михайлов
Българска православна църква „Свети Иван Рилски
Fairfax, VA