Вероника - брой 44, 2016

Добри Карабонев
Печат

Добри Карабонев

- Когато сме се налапали вкусно.о.о... Така ли...
И двете кучета излаяха почти заедно, пристъпяйки нетърпеливо около него.
- ОК, почти съм готов. И всеки да си яде от неговата купа... Ти, Шрек, престани да се правиш на толкова добър и да позволяваш на Габи да ти се вре в купата. Същия си като мен... Пати все гледа да си боцне нещо от чинията ми. Аз уж мрънкам, ама нямам нищо напротив... И защо... Защото се обичаме. Така ли е? Така е, приятелю. Мъжете сме такива, когато обичаме, се раздаваме докрай.
Крис свали купите и ги постави отвън до беседката. Вълчаците шумно завряха муцуните си в топлата храна. Канеше се да влезне в къщата, когато чу ръмженето на мотоциклет. По шума разбра, че слиза надолу. Изненада се откъде може да идва, когато се чу изстрел. Беше от пушка помпа. Последваха още два много бързи. "Мамка му, тук става нещо сериозно - каза си и изтича за пистолета - това не са ловци. Никой не ходи на лов с пушка помпа. Напипа ключовете от пикапа в дънките и се затича към него. Гумите изсвистяха, късайки тревата под тях и пикапът бързо се понесе към пътя. Двете кучета усетиха напрежението в него и се спуснаха след пикапа.
На два пъти празната кола занесе по наклонения път. Крис едва удържаше волана по мократа земна настилка, нещо го караше да бърза. Наближаваше голямата скала, където беше първия завой. На това място скоростта трябваше да бъде много малка, защото нападалите ситни камъни не помагаха на спирачките. Знаеше го много добре, но си позволи късно да натисне педала. Пикапът занесе и се удари странично в скалата. Крис свали пушката и изскочи от кабината. Затича се към завоя, откъдето проехтя нов изстрел. Бързо се чуха още няколко. Стреляше се с пистолет и пушка. Кучетата го изпревариха и бързо свиха зад скалата. "Пати..., тя е там" - избухна в главата му.
Още щом сви зад скалата видя полицейския джип. Беше спрял странично на пътя. На десетина метра вдясно от него двама мъже, прикривайки се зад дърветата, стреляха. Крис вдигна бързо пушката и отправи два бързи изстрела по тях. Разбра веднага, че Пати е извън колата. Вероятно се прикриваше зад гумите. Когато двата вълчака се мушнаха под колата, вече беше сигурен, че тя е там. Зад дърветата не се колебаха много и бързо отвърнаха с няколко изстрела към него. Успя да залегне и бързо припълзя зад един камък. Стреля на посоки за време и притича още по-близко. Пенсионираните четириноги полицаи вероятно си припомниха обучението и сега бавно пълзяха с притичване към нападателите. Крис разбра намеренията им и започна да ги прикрива. Куршумите му раздираха кората на дърветата, зад които се бяха прикрили двамата. Преценили вече по-късото разстояние, Шрек и Габи се втурнаха като стрели. Крис, стреляйки, продължи да държи мъжете зад дърветата. Само след секунди там настана страхотна борба и много бързо двамата мъже се изтъркаляха по малкия наклон и паднаха на пътя, отчаяно защитавайки се от зъбите на кучетата. Единият от тях стискаше още пистолет в ръката си. Крис използва да притича зад джипа. Пати лежеше до предната гума.
- Пати - извика Крис и се приведе над нея.
Имаше време само да види очите и, които го гледаха. Проехтя изстрел и едно от кучетата изскимтя. Изправи се бързо и насочи пушката. На пет, шест метра от него мъжът с пистолета се прицелваше отново в скимтящото куче. Не успя да натисне спусъка, защото два бързи изстрела от пушката на Крис го завъртяха на място и той падна по очи. Падайки и ставайки, другият се бореше с оцелялото куче, като бягаше към дърветата. Кучето, което се опитваше да го спре, притичваше почти на три крака. Крис забеляза в ръката на мъжа нож. В момента, в който замахна отново с него, изстрелът на Крис го закова на място. Вторият го отхвърли почти метър назад и го остави по гръб с огромна дупка в гърдите.
Пати беше простреляна на няколко места. Почти цялото и тяло бе плувнало в кръв. Крис седна до нея и повдигна бавно главата и. Сложи я на коленете си и извади телефона. От очите му се стичаха сълзи.
* * *
Две седмици специализирани лекарски екипи от двата щата Монтана и Небраска правиха всичко възможно да спасят живота на шериф Пати Санчес. Последната надежда бе прехвърлянето и в Колорадо, където очакваха новата система на апаратно дишане да помогне. Но само три дни след прехвърлянето и с хеликоптера, лекарският екип даде категоричната си оценка. Пати не можеше да бъде спасена. И шестте прострелни рани бяха нанесли страхотни увреждания на органите и в тялото. В ранния следобяд на първия ден от месец ноември шериф Пати Санчес бе обявена официялно за мъртва. Лекарският екип записа датата и часа на смъртта и затвори болничния картон. Крис седеше мълчаливо до леглото. Три дни държеше ръката и без да мърда от стола си. Седя докрай, докато не разкачиха всички системи и кабели по нея.
Малкото градче в щата Wyoming беше в траур. Не помогнаха нощните бдения, които пастор Джон организираше пред църквата. Пати беше обичан полицай. Тя беше от хората в този град, които му даваха живот. Затова на поклонението се образува огромно шествие. Пастор Джон нареди камбаната да бие, докато и последният човек от дългата опашка пред храма не си вземе сбогом с починалата. Той помоли Боб Канеда, вдовицата Кейт и Крис, като най-близки на Пати в този град, да приемат съболезнованията.
Сълзите на Крис отдавна бяха пресъхнали. Някаква пустота се загнезди в него. Притихнал пред саркофага приемаше мълчаливо съболезнованията. Всичките тези хора, които смълчано се придвижваха, му подаваха ръка или го потупваха по рамото, бяха толкова искренни и съпричастни, че го натъжаваха допълнително. Как му се искаше Пати да стане и види как хората от целия град я изпращаха в последния и път.
След погребението той и старият Боб потеглиха към стрелбището.

 

 Роман на Добри Карабонев


Уважаеми читатели на вестник “БЪЛГАРИЯ” - Чикаго, този роман е продължение на романа “Да намериш себе си”.
Тези от вас, които са прочели първия роман, отново ще се срещнат с някои от героите му. Повечето от тях са в залеза на живота си, но малкото момиченце ще се превърне в една упорита и много красива жена. Тя е наследила характера на баща си и красотата на майка си.
От автора

 

Репортер на вестника бе взел телефонно интервю от нея. Той го прехвърли бегло, търсейки нещо по-различно от останалите медии и се усмихна на заключението на репортерката в края на материала и. "Тези дни нашият град е особено популярен, тъй като мисис Богомилов е родена, живяла и завършила своето юридическо образование именно тук. Гражданите на Чикаго се гордеят с нея и я виждат като новия представител на града в конгреса на САЩ на следващите избори." Мирко затвори вестника и го остави на бюрото си. Беше замислен. Като полицай, с натрупан вече достатъчно опит, усещаше в цялата тази популярност на сестра си и заплаха за самата нея. Погледна часовника си и вдигна телефона. Поиска спешна среща с представител на министъра на вътрешна сигурност.
 
Щата WYOMING,  САЩ
      
Слънцето силно припичаше над малкия град, сгушен в ъгъла на щата между MONTANA и IDAHO. Беше от малкото населени места в този пустинен пейзаж, където имаше зеленина. Тук в самия му край се оформяше хълмиста местност. Издигаше се леко и постепенно, за да достигне размерите на почти голяма планина, извисила се на границата между двата щата. Богата зеленина покриваше начупения и терен. Извисяваха се високи борове и ели, разперени стари дъбове,опряли клоните си почти до земята и безброй саморасли млади дървета, устремили се към светлината. Някога в района на тази планина е имало богат дърводобив. Хилядите стърчащи над високата трева пънове напомняха, че тук някога са бръмчали моторните резачки на дървосекачите. На малките поляни все още тук-таме можеше да се види неприбрано отрязано дърво, чиято дървесина се разпада. Тежките верижни машини, които са сваляли трупите, бяха проправили десетки пътища. Следите от веригите им все още се забелязваха по прораслите вече пътища. Такава една машина се бе кротнала на една сенчеста поляна. Полегнала малко настрани със скъсана  верига и обраснала с трева, стоеше изоставена кой знае от кога.   
Почти в края на поляната, под огромен стар бор, се намираше възстановената къща на дървосекачите. Градската полиция, която се реши да я възстанови и ползва като стрелбище бързо разбра, че не е хвърлила напразно парите си от годишния бюджет. Наплива на обучаващи се и на притежатели на лично оръжие накара шерифа Боб Канеда да въведе някакъв ред. Не мисли дълго, защото знаеше кой би могъл да бъде стопанина на тази нова придобивка.         
Когато старият Боб се обади на Крис и го повика в офиса, той с нежелание тръгна натам. Първото нещо, което си помисли беше, че от България искат видеовръзка. Беше започнало да му писва всичко това. Припомнянето и връщането назад във времето го дразнеше. И най-вече някои от лицата, които виждаше. 
- Как си, синко? - посрещна го усмихнат шерифът.
 -Ами, добре. Не се оплаквам - каза Крис, като му направи впечатление, ченищо не е приготвено за видеовръзката. 
- Синко, имам едно предложение за теб - каза шерифът и му посочи стола до бюрото - сядай. Да те почерпя нещо?
- Не, благодаря, Боб.
- Виж сега какво искам да ти предложа - намести се право срещу него шерифът - ще ти кажа направо. Мисля да те направя един домакин на стрелбището. Оказа се, че там ще си трябва денонощно човек. От теб по-добър избор нямам. Така че,  не смей да ми отказваш.
- Ами, не знам - обърка се Крис - нямам причини да откажа, но това ще бъде голяма изненада за мисис Katty. Както разбирам, аз ще трябва да се преместя, напускайки дома и. А точно преди два дни на вечеря тя сподели, че моето присъствие в къщата и дало сили за нов живот. Чувствала ме като син. Къщата се изпълнила с радост. Tази жена наистина е много добра и невероятна.
- Знам, говорили сме и друг път за нея - каза шерифът и извади кокалената си лула - така е, синко. Само който е изпитал самотата може да я разбере. 
Старият Боб запали бавно лулата си и като изпуфка два-три пъти дим около себе си, въздъхна.
- Слушай сега - проговори той между две кълба синкав дим - ще се обадя на вдовицата Katty, че с помощник шерифа сме решили този уикенд да и гостуваме. Ще се зарадва, защото ние наистина сме и обещали. И тогава ще си поговорим с нея. Тя е вдовица на полицай, така че не се нуждае от много обяснения. 
- ОК, това наистина е добра идея - зарадва се като малко дете Крис. А идеята да заживее в горската къща също му допадна много. Докато я възтановяваха с дърводелеца не спираше да се кефи на природата. Особено тоя мирис на борови иглички, който се носеше из въздуха.
 
На третия ден след уикенда пикапът на заместник-шериф Пати Санчес катереше лекия наклон по пътя към новия дом на Крис. Решиха да се възползват от свободния и ден и отскочиха до близкия по-голям град на пазар. Пикапът бе пълен с най-необходимото за една съвременна кухня. Милата вдовица мисис Katty даде с въздишка благословията си пред шерифа на града и прие обещанито на Крис, че ще я посещава       
Дърводелецът пък се отзова на на молбата на шерифа и за няколко дни прекрои огромния хол в къщата, като заформи чудесна кухня с един много приятен бар плот. А стаята за спане пък стана много уютна и светла. Прозорците от двете страни на ъгъла даваха възможност на слънцето да наднича през тях почти през целия ден. От вътре през прозореца на изток се виждаше цялата поляна отпред. А от  западния прозорец, само на десетина метра, започваше гората. 
 
Измина повече от месец, откакто Крис заживя в горската къща. Стрелбището се заформи като едно много приятно място за много от хората в градчето. Особено след откриването на курса по стрелба, който се зае да води заместник-шериф Санчес. Много скоро се наложи дърводелецът да направи и стая за съхраняване на муниции и оръжие, необходими за курса на Пати.