Вестник БЪЛГАРИЯ - вестникът на българите в САЩ

петък
декември 15
Home Седмицата Чикагски Хроники Съобщение във връзка с провеждане на теста по български език за придобиване на т.нар. Печат за двуезичност (Seal of Bilteracy)

Съобщение във връзка с провеждане на теста по български език за придобиване на т.нар. Печат за двуезичност (Seal of Bilteracy)

Е-мейл Печат ПДФ

sealПо-рано днес (11 април 2017 г.) получихме допълнителна информация от Департамента за езиково обучение (по-известен с предишното си наименование „Институт за чуждестранни студенти – ИЧС) при СУ „Св. Климент Охридски" относно някои технически аспекти за провеждане на теста по български език за придобиване на т.нар. Печат за двуезичност (Seal of Bilteracy). В кореспонденцията между директора на Департамента доц. д-р Светозара Халачева и генералния консул на Република Чикаго в САЩ г-н Иван Анчев са направени следните уточнения:

Изпитни нива
Департаментът за езиково обучение при СУ „Св. Климент Охридски" (ДЕО – СУ) предлага изпитни нива по Европейската езикова рамка А2, В1, В2 и С1. Изборът на ниво от кандидатите трябва да се съобрази с изискванията, които Илинойският борд по образование (Illinois State Board of Education – ISBE) ще постави за българския език – вероятно това ще бъде нивото В1, както е при другите европейски езици. Нивото подлежи на допълнително учтонение между ГК-Чикаго и ISBE през следващата седмица.

Изпитна такса
Изпитната такса ще бъде 110.00 щатски долара на кандидат, независимо от изпитното ниво. Таксата за издаване на сертификата от ДЕО – СУ и изпращането му с куриерска служба до САЩ е 25 долара. Общата сума от 135.00 долара трябва да бъде преведена най-късно една седмица преди изпита по банковата сметка на ДЕО – СУ, както следва:

Beneficiary Bank and Address:
BULGARIAN NATIONAL BANK
CENTRAL BRANCH
1 AL. BATENBERG SQUARE, l000 SOFIA
BIC/SWIFT: BNBGBGSD
или
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
Пл. Ал.Батенберг 1000
София

Beneficiary Account Number:
IBAN: BG52BNBG 9661 3100 1743 01- партида ДЕО / непременно да се напише/
Изпит по български език на .........../ име на кандидата/
Fees for Bulgarian examination for ...***........(candidate's name or list of candidates' names)

Свидетелства за успешно положен изпит
Свидетелствата на успешно издържалите изпита кандидати ще се издават в срок от 30 дни след датата на изпита. Те съдържат данни и снимка на кандидата, оценките от устния и писмения изпит и придобитата езикова квалификация – ниво по Европейската езикова рамка. За улеснение на кандидатите, свидетелството ще бъде издадено на български и английски език.
Свидетелствата са единственият документ, който доказва успешното преминаване на изпита. Те ще бъдат изпратени на училищата, където учат кандидатите при предоставен от тях адрес за куриерска пратка.

Изпитни процедури
Изпитът за всяко ниво се състои от две части (устен изпит и писмен изпит), за които се поставят две отделни оценки, които формират общата оценка от изпита.
Устният изпит се провежда от сертифициран екзаминатор, намиращ се в България, в онлайн разговор с кандидата по Skype. Разговорът се записва и съхранява като документ от изпита. Продължителността на устния изпит е около 20 минути максимум за кандидат.
Едновременно могат да бъдат изпитвани до 3 кандидати от 3 екзаминатори. Това налага осигуряване от българското училище в САЩ на 3 зали за устния изпит, където освен кандидата присъства и квестор.
Писменият изпит се провежда онлайн чрез изпитната система на ДЕО – СУ, базирана върху Moodle. Изпитът включва тестови задачи, които се оценяват автоматично и писмена продукция, която се оценява от сертифициран екзаминатор. Освен квестора, в изпитната зала могат да присъстват повече от един кандидат от конкретно ниво, защото тестовите задачи са рандомизирани. Продължителността на писмения изпит е 150 минути.

Технически изисквания
Всяко изпитно място трябва да разполага с компютър с инсталирана уеб камера и Skype за устния изпит и интернет браузър и клавиатура за писане на кирилица за писмения изпит. Писменият изпит НЕ може да се реализира на мобилни устройства – смартфони и таблети. Допустими са лаптопи.
Задължително е преди изпита да се тества комуникационната връзка между техническите устройства и изпитната система на ДЕО – СУ. Това налага предварителен контакт между представител на училището и координатора на ДЕО – СУ. Има определен нарочен координатор от страна на ДЕО – СУ, чийто контакти се съхраняват в ГК-Чикаго.

График за изпитите
В зависимост от предоставената информация за кандидатите ДЕО – СУ има готовност да разработи график за провеждане на устния и писмения изпит. В графика ще бъдат предоставени на квесторите потребителските имена и входните пароли за изпитната система за всеки кандидат, както и паролите за достъп до писмения изпит, валидни за съответния ден.

Подготовка за изпита
Всеки желаещ да се яви на изпит се регистрира в сайта bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg , след което попълва формата за регистриране за изпита. Тя се намира вдясно в главното меню. Задължително е преди изпита да бъдат направени диагностични тестове, които са в същия сайт в рубриката „Тестиране на знанията по български език като чужд".
В същата рубрика има и примерни стандартизирани тестове, които запознават кандидата с формата на изпита.
След известие за успешното полагане на изпита, кандидатът изпраща по електронен път на координатора на ДЕО – СУ една цветна снимка в jpg формат за издаване на свидетелството.

Във връзка с поставяни през изминалата седмица въпроси по темата правим следните уточнения:

Тестът по български език за придобиване на т.нар. Печат за двуезичност (Seal of Bilteracy) ще бъде валиден на територията на целия щат Илинойс, а не само на територията на гр. Чикаго (Chicago Public Schools).

Генералното консулство на Република България подпомага институционалните взаимовръзки между българската общност и училищните власти на щата Илинойс. ГК-Чикаго не е страна във взаимоотношенията между кандидата за полагане на тест и изпитващия орган в България. Финансовите взаимоотношения между кандидата за полагане на тест, администриращите провеждането на изпита в САЩ български училища и изпитващия орган в България са от частно-правен характер, като ГК-Чикаго не е страна по тези взаимоотношения и не е арбитър при възникнали спорове.

Генералното консулство на Република България в Чикаго не дава приоритет на нито едно българско неделно училище от района на Чикаго при провеждането на теста по български език за придобиване на т.нар. Печат за двуезичност (Seal of Bilteracy). ГК-Чикаго работи в еднакво партньорство с всички български неделни училища на територията на консулски окръг Чикаго, които са сертифицирани от МОН.

 

11 април 2017 г.
Генерално консулство – Чикаго

 

АНКЕТА

КЪДЕ БИХТЕ ЕМИГРИРАЛИ?
 

Реклама

www.vigdentalinc.com
Заповядайте в новооткрития зъболекарски кабинет на д-р Ива Арнаудова
www.navigationinc.net
The new innovation in the Transportation and Logistics industry
www.bulgaria-weekly.com
Вестник "БЪЛГАРИЯ" - Най-големият български седмичник в САЩ:
www.slavi-photography.com
Фотографския свят на Слави

Online Newspapers and Magazines
World's largest online newspaper and magazine directory for local, national and international news.

“Верея"
Училище за български народни танци
Банер

Партньори

Банер
Банер
Банер