Генерално консулство на Република България в Чикаго

ГК Чикаго
Печат

passportОтскоро в Генералното консулство в Чикаго функционира система за дистанционно подаване на заявления за български документи за самоличност (БДС). Вижте повече информация за нея, предоставена от Министерството на външните работи със съдействието на Генералния консул г-н Иван Анчев.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГАТА „ОНЛАЙН ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА БДЛ С QR КОД":
Във връзка с оптимизиране на работата на консулските служби и с цел допълнително улеснение на българските граждани, пребиваващи в чужбина, Дирекция „Консулски отношения" реализира електронна консулска услуга за подаване на заявления за издаване на български лични документи /паспорт, лична карта и временен паспорт/. Същата бе пилотно въведена в Генералните консулства в Одрин и Истанбул на 15 август 2016 година, а в последствие в Анкара и Бурса. Предстои поетапното подвключване на още 25 мисии, предимно от Западна Европа – Испания, Германия, Австрия, Великобритания, Белгия и др.
Новата електронна услуга е достъпна на следния уебадрес: www.consulatebg.eu.
Изградена е в 4 модула:
- информационен;
- онлайн попълване на заявление за издаване на документ за самоличност;
- запазване на час за подаване на заявлението в съответната консулска служба на Република България;
- проверка дали заявеният документ за самоличност е получен.
Към момента достъп до електронната услуга имат следните консулски служби: Виена, Брюксел, Берлин, Валенсия, Мадрид, Никозия, Милано, Чикаго, Анкара, Бурса, Истанбул, Одрин.

ВЪЗМОЖНОСТИ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:
1. Услугата е безплатна и достъпна онлайн 24/7, като не изисква притежаването на цифров подпис от заявителите;
2. Може да се прочете цялата необходима информация за издаване на български документи за самоличност в чужбина /паспорт, лична карта и временен паспорт/ и колко ще струва – http://ebds.perfectbg.com/home/passport
По този начин намаляват значително телефонните обаждания както в МвнР, така и в консулските служби по места;
3. Да се попълни онлайн заявление за издаване на БДС и да се разпечата с генериран баркод и уникален номер /UIN/ - http://www.consulatebg.eu/apply
По този начин се избягва попълването в приемната на консулската служба.
4. Чрез UIN може да се запази час за посещение на съответната консулска служба - http://www.consulatebg.eu/book
5. Може да се провери дали съответният документ за самоличност е пристигнал в консулската служба -
http://www.consulatebg.eu/status
6. При получаване на онлайн резервацията, съответната консулска служба има възможност да въведе допълнително съобщение къде заявителят може да заплати предварително консулската такса по банкова сметка на съответното ДП/КП. Това допълнително ускорява обработката на документите, понеже за техническият сътрудник отпада ръчното изписване на квитанции по Тарифа №3 за таксите, които се събират за обработка в системите, съответно на МвнР и Тарифа №4 на МВР.