Денят на благодарността в църквата „Света София"

Църковното настоятелство
Печат

sofiaЧестването на Деня на благодарността в църквата „ Света София" е дългогодишна традиция.

На този уважаван американски празник Настоятелството към църквата и свещеникът изразяват своята признателност към всички, които с дейността си помагат за успеха на църковното дело.
Всяка година на този ден в залата храмовия комплекс се организира благодарствен обяд. Под мелодичните звуци на българската народна музика до късно следобsд се виeха кръшни хора.
Присъстваха представители на Генералното консулство на Република България.
Председателят на Настоятелството – доктор Михаил Николов представи одобрения проект за изписване на таваните на храма и поясни, че са включени шестнадесет библейски сцени и общата им стойност е седемдесет и пет хиляди долара. Той изрази надеждата на всички, че проектът ще бъде завършен до една година. Oт направените в този ден дарения се събраха над десет хиляди долара.
Бордът на директорите и Църковното настоятелство изказват своята благодарност към всички, които спомагат с делата си да се изгражда, изплаща и поддържа храмът „Света София":
-на хилядите българи, които посещават църквата;
- на дарителите, без които е невъзможно изписването на прозорците, таваните и стените на църквата;
- на семействата, чиито деца посещават училище „Света София";
- на учителите – за техния професионализъм и отговорност;
- на Българските държавни институции – за съдействието и подкрепата;
- на екипа на вестник „България" - за безвъзмездното представяне на нашите публикации;
- на телевизия „BIT" - за отразяване на почти всички събития от живота на църквата.
Благодарим Ви, българи!
Нашата благодарност е отправена към доброто, което не е престанало да присъства в живота ни!

 

Църковното настоятелство