Вестник БЪЛГАРИЯ - вестникът на българите в САЩ

събота
ноември 25
Home Седмицата Бизнес Селското стопанство с най-голям ръст в икономиката ни през 2016 г.

Селското стопанство с най-голям ръст в икономиката ни през 2016 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Българското селско стопанство е нараснало с 4.3 процента през 2016 г. и е било най-ефективно функциониращо спрямо останалите сектори на икономиката на страната и то при положение, че заема дял от едва 4.4 процента в структурата на брутната добавена стойност. Ръстът при услугите, заемащи 67.6 на сто от икономиката ни, е бил 3.3 на сто, а с 1.7% е увеличението при индустрията, заемаща 28%.
Това се посочва в месечния икономически обзор на "Райфайзенбанк (България)" с коментар на данните, налични към март, който бе публикуван в понеделник. Финансовата институция отчита, че главно външното търсене е повлияло положителната динамика на икономиката.


Водещ фактор от страна на вътрешното търсене е било крайното потребление, даващо 1.4 процентни пункта към ръста на БВП, следвано от брутното капиталообразуване - с 0.2 процентни пункта.
"Нарастването на крайното потребление бе резултат от увеличено индивидуално потребление, от което най-значителен принос имаше потреблението на домакинствата, което бе движено не само от нарастването и при двата компонента на дохода в рамките на брутната добавена стойност, но и от снижаването на лихвеното равнище в страната", коментира икономическият анализатор на "Райфайзенбанк" Емил Калчев.
От страна на предлагането, положителен принос за ръста на БВП са имали услугите (1.9 процентни пункта), индустрията (0.4 процентни пункта) и селското стопанство (0.2 процентни пункта).
В анализа се посочва още, че към януари 2017 г. брутният външен дълг на страната възлиза на 67.4 млрд. лв., което е с 1.7 млрд. лв. повече от януари година по-рано. В рамките на общия ръст на брутния външен дълг, дългът на държавното управление е нараснал с 2.5 млрд. лв., докато външната задлъжнялост на останалите три институционални сектора (банките, фирмите и другите сектори) се е понижил с общо 800 млн. лв.
Кредитите към фирми и граждани отново са се увеличили през януари - с 1.6% на годишна база, или с 1.2 млрд. лв., достигайки 49.2 млрд. лв. При кредитите към домакинствата се отчита по-голямо увеличение от 4% (727.0 млн. лв.), до 18.6 млрд. лв., докато при кредитите към нефинансови предприятия ръстът е малко по-слаб - 2.5% (468.4 млн. лв.) до 30.6 млрд. лв.
През януари нивото на лошите и преструктурирани кредити (без овърдрафт) отбелязва спад с 3.1 процентни пункта спрямо същия месец миналата година до 20.1%, оставайки на относително високо ниво, сочат още данните на банката. Делът на лошите и преструктурирани кредити на фирмите се е понижил с 3.5%, достигайки 24.4% (5.2 млрд. лв.), докато при домакинствата той е спаднал с 2.4 на сто, до ниво от 14.9% (2.6 млрд. лв.).

 


www.mediapool.bg

 

АНКЕТА

КЪДЕ БИХТЕ ЕМИГРИРАЛИ?
 

Реклама

www.vigdentalinc.com
Заповядайте в новооткрития зъболекарски кабинет на д-р Ива Арнаудова
www.navigationinc.net
The new innovation in the Transportation and Logistics industry
www.bulgaria-weekly.com
Вестник "БЪЛГАРИЯ" - Най-големият български седмичник в САЩ:
www.slavi-photography.com
Фотографския свят на Слави

Online Newspapers and Magazines
World's largest online newspaper and magazine directory for local, national and international news.

“Верея"
Училище за български народни танци
Банер

Партньори

Банер
Банер
Банер