Съдът постанови: машинно гласуване във всички секции

www.mediapool.bg
Печат


ВАС напълно подкрепя аргументите в жалбата им, отхвърляйки възражението на ЦИК, че тя била недопустима, защото Славов и Димитров нямали правен интерес. "Наведените в жалбата доводи касаят нарушаване на активни избирателни права на оспорващите – правото им на гласуване с бюлетина за машинно гласуване", приемат обаче върховните съдии Нина Докторова, Татяна Хинова и Красимир Кънчев.
Те отхвърлят и твърдението на ЦИК, че законът й дава право да ограничи броя на секциите, в които има такава възможност, заради правомощията й по организацията на изборния процес. ВАС напомня, че това няма значение, тъй като предвидените в кодекса изключения са изчерпани.
"ЦИК няма право на преценка"
"Оспорваното решение на ЦИК противоречи на тези правни норми (въвеждащи машинното гласуване – бел.ред.), тъй като то въвежда ограничение за машинно гласуване само в 500 избирателни секции. Такова правомощие на ЦИК е било предвидено за предходните избори, но ЦИК не може за прилага това ограничение и за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.", категоричен е съдът, подчертавайки, че "ЦИК няма право на преценка, тъй като законът я задължава да осигури правото на избирателите да гласуват с бюлетина за машинно гласуване".
Опитът на комисията да обоснове законността на решението си със справка от ДАНС, според която въвеждането на машини изисква 6 месеца за тяхното криптиране, също е неуспешен, тъй като "доводите за физическа невъзможност това да стане са неотносими към съдебното производство".
"Съдът извършва единствено преценка за законосъобразност на решението на ЦИК. При противоречие с разпоредба от закона съдът е длъжен да отмени решението на ЦИК. Той не може да изследва дали законовите разпоредби са изпълними. По тези съображения оспорваното решение на ЦИК е незаконосъобразно. Затова то следва да бъде отменено", заключва Върховният административен съд.
Комисията ще се съобрази с решението, но има много трудности
Малко, след като решението на съда бе огласено, говорителят на ЦИК Цветозар Томор коментира, че комисията ще се съобрази с него, но има много трудности, които трябва да се преодолеят и които предстои да се обсъждат.
По думите му повечето от тях са свързани с твърде кратките срокове, в които трябва да се осигури тази възможност избирателите.
"Има секции, за които това е технически невъзможно или много сложно, като подвижните избирателни секции и секциите в чужбина. Въпросът е тежък и сложен, би трябвало в тази ситуация и правителството да коригира бюджета за изборите, няма и никакво време", добави говорителят на ЦИК.
Според него е необходим обществен дебат, защото това не е проблем само на ЦИК, и отговорните институции трябва да положат някакви съвместни усилия да се реши този казус.
До края на деня правителството ще излезе с единна позиция, съобразена и със становището на ЦИК, как ще се процедира след съдебното решение. В нея ще има и информация за осигуряване на финансирането, съобщиха пред Mediapool от пресцентъра на Министерството на финансите.
"Да, България" настоява за външен одит на машините за вота
"Да, България" настоява за осигуряване на независим външен одит за машините за гласуване, както и час бързо да се създаде организация за свикване на гражданския борд за честни избори. За това призоваха Антоанета Цонева и Божидар Божанов, експерти по електронно управление и членове на Изпълнителния съвет на "Да, България", на пресконференция в Русе в сряда.
Поддържаме идеята за броенето на бюлетините от машинното гласуване със скенери, за да бъде резултатът коректен и отчетен по правилния начин, заяви Цонева.
Божидар Божанов отбеляза, че въвеждане на електронна лична карта по примера на Естония е задължитерно условия за развиите на електронно управление, въвеждане на електронни системи, които ще позволят да се извърши превенция на корупцията, защото всичко е проследимо и прозрачно.

 


www.mediapool.bg