Вестник БЪЛГАРИЯ - вестникът на българите в САЩ

вторник
февруари 20
Home Консултации Правни Гласът на имигранта - бр. 48-2017

Гласът на имигранта - бр. 48-2017

Е-мейл Печат ПДФ

Продължаваме да обсъждаме Лотарията за зелени карти и предстоящото имиграционното законодателство. Ще получим ли нещо преди края на тази година с общ законопроект за бюджета, който трябва да бъде приет, за да може правителството да действа? Дали демократите ще могат да закачат към това едно приложение, което ще легализира мечтателите? Ще има ли финансиране за Стената? Или проектозаконът RAISE (Закон за реформиране на американската имиграция и засилване на работната заетост), висящ в Сената със слаба подкрепа, ще отиде в комисия и ще се постигне компромис между двете страни на пътеката в очакване на наближаващите междинни избори, така че Конгресът да може да донесе нещо през 2018 г., за да спаси работните места на застрашени републикански конгресмени? Или подкрепящите Тръмп ще надделеят в реакцията срещу имигрантите, изострена от лудия узбек?
СРАВНЯВАНЕ НА ИМИГРАЦИОННИЯ ЗАКОНОПРОЕКТ НА ТРЪМП С МОДЕЛА НА КАНАДА: Все още говорим за предстоящия закон RAISE. През февруари сенаторите Патън (Реп. от Арканзас) и Пърдю (Реп. от Джорджия) представиха този законопроект, който драстично ще намали броя на законните имигранти, идващи в САЩ, от около един милион годишно до едва 540,000. Законопроектът падна, но наскоро бе възкресен с подкрепата на президента Тръмп. Все още е малко вероятно да мине през Сената, докато демократите имат възможността за филибастър. Въпреки това, тъй като се подкрепя от Президента, това е добро начало, когато се обсъжда точно какъв тип имиграционна „реформа" би могла да се появи в края на тази или следващата година.
Един от начините, по които Президентът и съставителите на законопроекта се опитват да оправдаят действието на RAISE, е, че отчасти се вдъхновява от канадската имиграционна система, основана на точки. Не можем да се оплачем от това. Но дяволът е в детайлите.
Макар че конкретните точки, присъдени за отделните категории, могат да се окажат променени към момента, в който такава програма стане законна, можем да кажем, че както в Канада, предложеният американски законопроект също дава точки за владеене на езика, образование (сравнено с университетите в САЩ), актуална оферта за работа, предлагани заплати и възраст. В САЩ тази категория имиграция ще остане фиксирана на 140,000 зелени карти годишно, така че не е предназначена да бъде единствената имиграционна програма. Но.
ИНВЕСТИТОРСКА ВИЗА: Интересен момент в проектозакона е включването на $1,350,000 и $1,800,000 инвестиции за зелена карта в рамките на системата от точки. Сега зелената карта за инвеститори EB5 е за инвестиция от 1 милион долара или 500,000 щатски долара, ако е в официално регистрирана зона с ниска заетост. Брокерите ще събират заедно консорциуми от инвеститори за тази програма, например да построят ски курорт в Ню Йорк. В Канада и досега в САЩ разрешенията за постоянно пребиваване, основани на инвестиции, се считат за отделна програма от имиграцията на квалифицирани работници. Предложеното добавяне на инвестиция към тази система може да сигнализира за начина, по който Администрацията възнамерява да промени визата EB5.
ИМИГРАЦИЯТА, ОСНОВАНА НА СЕМЕЙСТВО, ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА: Категорията на семейната имиграция е мястото, където ще дойде по-голямата част от намаляването на имиграцията в САЩ. В момента има таван от 480,000 зелени карти годишно за всички спонсорирани членове на семейството, които идват под всички категории на предпочитанията на семейството, включително непосредствени роднини на граждани на САЩ, което е ограничено определение съгласно имиграционното законодателство на Съединените щати. Ние многократно сме го описвали.
В рамките на семейната имиграция има две широки подкатегории: непосредствени роднини на граждани на САЩ. „Непосредствен роднина на гражданин на САЩ" се определя като съпруг/а, деца на възраст под 21 години (неженени) и родители на граждани над 21 години. А другото е график на „предпочитаните категории" на всички други допустими роднини на граждани на САЩ, както и на близките роднини и неженени непълнолетни деца на постоянно пребиваващи жители в САЩ. Гражданите на САЩ могат да спонсорират своите роднини в тези категории, както и съпрузите и непълнолетните деца на спонсорираните, но гражданите на САЩ не могат да спонсорират например братовчеди, чичовци и лели.
Тези роднини, които могат да бъдат спонсорирани, се разделят на „категории с предпочитания", които имат определена квота зелени карти годишно за всяка категория, която може да се дава всяка година. Следователно, може да бъдете одобрени да получите зелена карта, но в зависимост от категорията на предпочитанията да чакате години, докато не бъде на разположение зелена карта. По това време спонсорираният все още трябва да отговаря на условията и спонсорът все още да е жив. Също така докато чакате, категориите могат да се променят, когато например спонсорът със зелена карта става гражданин. Децата могат да „надхвърлят допустимата възраст", (но има специални правила за това). Братята и сестрите на гражданин на САЩ (Четвърта степен) чакат около 12-14 години, за да получат зелената карта, но тогава съпрузите и децата им също ще дойдат. При повечето сценарии за реформа на имиграцията, както и при RAISE, категорията за братя и сестри (Четвъртата преференция) ще бъде премахната.
Законът RAISE би намалил общия брой на семейната имиграция от 480,000 зелени карти годишно на 88,000. За сравнение: през 2015 г. Канада е разрешила само 65,490 семейни имигранти. Тъй като в САЩ има около десет пъти повече хора, отколкото Канада, под този проектозакон пропорционално САЩ биха позволили всяка година една десета от членовете на семейството, които приема Канада.
РЕПУБЛИКАНЦИТЕ НЕ ХАРЕСВАТ „ВЕРИЖНАТА МИГРАЦИЯ": Други промени в категорията на семейството включват премахването на родителите на граждани на САЩ от списъка на близките членове на семейството, които имат право на зелена карта. Основната причина за това е желанието на привържениците на проектозакона RAISE да елиминират това, което е известно като верижна миграция, при която децата внасят родители, които носят братя и сестри (въпреки чакането от десетилетия) и т.н., в полза на ограничаването на имиграцията само до ядрото на семейството.
В продължение на дълго време Канада е имала сравними числа със САЩ, пропорционално на големината на населението, за довеждане на родители. Така например през 2015 г. канадските граждани са спонсорирали 15,489 родители и баби и дядовци да дойдат в Канада като постоянно пребиваващи, докато САЩ (с десет пъти по-голямо население) през същата година са приели 132,961 родители на граждани (приблизително от 1 към10 пропорционално на населението). Докато САЩ сега предлагат да премахнат тази категория, Канада предлага да я удвои.
Важна забележка - докато родителите и бабите и дядовците получават статут на постоянно пребиваващи в Канада, спонсорите остават отговорни за изплащането на разходи, които иначе биха могли да бъдат покрити от правителственото социално подпомагане за период от 20 години. Ние имаме подобно изискване за „обществена грижа" за лица, отговарящи на условията за зелена карта, да имат финансов спонсор, който основно ще гарантира, че спонсорираният имигрант не получава социални помощи въз основа на ниски доходи, докато не стане гражданин.
СПЕЦИАЛНА КАТЕГОРИЯ НЕИМИГРАНТСКИ ВИЗИ ЗА РОДИТЕЛИ: Законът RAISE предлага също така нова виза, която не е имигрантска, за родители на граждани. Това е в съответствие с канадската неимигрантска виза, която съществува за същата цел. Визата за САЩ ще бъде за 5 години, докато канадската виза е за 10 години. И двете изрично подчертават, че не могат да бъдат получавани федерални, държавни или местни социални помощи и облаги, и че спонсорът трябва да плаща за издръжката на родителя. Канадската система обаче продължава да предлага конкретни граници на доходите, под които кандидатът не може да кандидатства. Имаме подобно изискване за доход за декларацията за финансова издръжка (I-864), но това е за зелените карти. Нито канадската виза, нито предложената виза за САЩ имат прикрепена към тях цифрова горна граница или квота.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НА „ДЕТЕ" СЕ СТЕСНЯВА: Законът RAISE предлага да се промени определението на това, което се брои като непълнолетно дете, на възраст под 21 години до под 18 години. Канада наскоро се е преместила в обратна посока, като е повишила възрастта на непълнолетните деца, които да бъдат спонсорирани от родителите. В сила от 24 октомври 2017 г. новата възрастова граница за Канада ще бъде под 22 години, за разлика от по-ранната възраст от 19 години. Това се прави с намерението да се улесни имиграцията на цели семейства - точно това, което Доналд Тръмп не иска да направи.
BSEOIMA: Законът за сигурност на границите, икономическа възможност и модернизация на имиграцията от 2013 г. (S.744, известен като BSEOIMA) бе двустранен законопроект на Сената, приет през 2013 г., който винаги сме възприемали като модел за всеобхватна имиграционна реформа. BSEOIMA също ще елиминира лотарията и четвъртата категория предпочитания. Но тя също щеше да легализира 11-те милиона нелегални имигранти в тази страна, като създаде специална условна зелена карта, която щеше да продължи около осем години, преди да се превърне в тригодишна постоянна безусловна зелена карта. След три години всеки, който има редовна зелена карта, би могъл да се натурализира под BSEOIMA. Каква е причината за осемте години чакане като притежател на условна зелена карта - разбира се, със способността да пътувате и да работите? Да се направи задълбочено проучване; с други думи, да няма наказателни присъди или имиграционни измами и да има подадени данъчни декларации всяка година. (Допускаме, че Доналд Тръмп би искал това, ако въобще е наясно?) Но голямата причина е да се даде предимство на преферентните категории. „Никой нелегален имигрант да не получи зелена карта преди някой, който е следвал правилата и е чакал на ред!", беше мантрата тогава. Човек може да се надява, че Конгресът може да увеличи и числените тавани във всяка категория, за да ускори нещата. Америка би могла да използва работниците, тъй като, както обсъждахме в предходните статии, има определен недостиг на работници, който забавя икономическото възстановяване, за което чуваме толкова много.
Свежият приток на имигранти към Америка, пристигащи с всяко поколение в американската история, независимо дали са високо квалифицирани професионалисти или полуквалифицирани работници, е това, което поддържа икономиката на повърхността и американския дух - жив и свеж, стига семействата да се приспособяват към американския общоприет начин на живот най-малко от второто поколение, и да не остават в изолирани етнически анклави. Това винаги е било вярно независимо от нативистичните и ксенофобски мотиви, които стоят зад политиката, донесла ни сложната законоустановена схема на имиграционното право, която имаме от самото начало.
Не виждам никакви възражения срещу една система за заслуги, основана на точки, каквато е в Канада, но останалата част от проектозакона RAISE е просто ограничителна за това, което досега се е развивало като справедливи традиции в имиграцията. Ние сме свикнали с някои от функциите, които RAISE ще премахне. В тази страна са построени цели семейства, които са произлезли от спонсорства на братя и сестри, и процесът отнема десетилетия. Не виждам никакви възражения срещу него. RAISE и общата антиимигрантска реторика отдясно не отразяват либералните американски ценности за свобода и самоопределение, нито икономическите реалности, с които се сблъскваме в тази страна.
ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА ВИ ИНФОРМИРАМЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНОТО РАЗВИТИЕ: Нещо идва. Не мисля, че ще получим закона RAISE, който в момента е паркиран в комисията на Сената. Демократите обявиха, че настояват за програма за легализиране на Мечтателите. Това е крак във вратата. Следват преговори. Зад затворените врати Конгресът изразява разочарование от маймунджулъците на Тръмп. Предстоят междинни избори; на републиканците им става горещо. Това, което се надяваме да видим през 2018 г., е нещо, приличащо на BSEOIMA. Но засега само се надяваме.

 

John W. Kearns
Disclaimer:
The information provided in this article should not be construed as legal advice or legal opinion. While the statements contained herein reflect the opinions of the author only, and not the publication or its editors, the information provided may be a summary or compilation from other sources, who are gratefully acknowledged hereby. The contents are intended for general information purposes only, and you are urged to consult with a lawyer concerning your own situation and any specific legal questions you may have.
© Copyright John W. Kearns

 
  • Консултации

  • Последни

  • Най-четени

АНКЕТА

КЪДЕ БИХТЕ ЕМИГРИРАЛИ?
 

Реклама

www.vigdentalinc.com
Заповядайте в новооткрития зъболекарски кабинет на д-р Ива Арнаудова
www.navigationinc.net
The new innovation in the Transportation and Logistics industry
www.bulgaria-weekly.com
Вестник "БЪЛГАРИЯ" - Най-големият български седмичник в САЩ:
www.slavi-photography.com
Фотографския свят на Слави

Online Newspapers and Magazines
World's largest online newspaper and magazine directory for local, national and international news.

“Верея"
Училище за български народни танци
Банер

Партньори

Банер
Банер
Банер