Вестник БЪЛГАРИЯ - вестникът на българите в САЩ

събота
ноември 25
Home Консултации Правни Делата по брак

Делата по брак

Е-мейл Печат ПДФ

Бракът е чудесно нещо. Но ако сте имигрант, който е извън статут и обмисля да се ожени за американската гражданка или гражданин на мечтите си, положението ви може съвсем малко да се е усложнило под управлението на Тръмп.kearns
ДЕЛАТА ПО БРАК: Без значение колко се обичате, колко сте готови да да заживеете заедно с намерението да градите съвместен живот, когато сте сключили брак, признат под съответната юрисдикция, съветът е винаги старателно да документирате своя имиграционен случай. Мнозина не са съгласни. Много от тях – ваши „приятели" или така наречените „помощници" в имигрантските общности, често съветват просто да се прави „достатъчно", защото, в края на краищата, не е толкова трудно, нали? Винаги „знаят случай, когато някой просто се появил с шофьорската си книжка и свидетелството за брак, и е получил зелената карта". Защо да плащате на адвокат? Разбира се. Точно така е станало.
Всеки случай е различен; важното е да се забележат проблемите. Проблеми винаги има. Как да ги разпознаете? Имате само един случай. Потърсете някой, който е имал много такива случаи, за да разпознае проблемите.
Точно заради тези евентуални проблеми е препоръчително внимателно документиране на случая, без значение колко чудесен е бракът ви. Как да стане това? Освен всички форми, изцяло и вярно попълнени, включително клетвената декларация за издръжка, има основно два други вида документи: Първо, оригиналните заверени документи, със заверени преводи, ако са на чужд език, удостоверяващи всички факти, изложени в апликацията. Това включва всички бракове, разводи, раждания. Щом сте родени, необходим ви е акт за раждане. Само шофьорска книжка няма да е достатъчна. На второ място са останалите „доказателства" за брака. Това са всякакви видове документи и снимки, и клетвени декларации, доказващи, че страните са женени и живеят заедно. Не може да сте ергени в страницата си на фейсбук. Не забравяйте да обновите своя профил. И така нататък.
Нека поговорим за Петицията за роднина-чужденец (формата I-130), основната от няколкото форми, необходими в пакета за делото по брак. Визовата молба I-130, или „Петицията за роднина-чужденец", е една от най-често обработваните от Службата за гражданство и имиграция в САЩ (USCIS) форми. Използвайки тази форма, американският гражданин или постоянно пребиваващ може да подаде за документиране на семейна връзка с негражданин и да посочи намерението си да помогне на този човек да имигрира в Съединените щати или да остане тук легално. В повечето (но не всички) случаи, одобрението на молбата I-130 от имиграционните служби (USCIS) е предпоставка за имигранта да подаде молбата за зелена карта (законно постоянно пребиваване), било в страната - с формата I-485, или за обработка в съответния консулски отдел чрез Националния визов център (NVC) .
НОВАТА ПЕТИЦИЯ ЗА РОДНИНА-ЧУЖДЕНЕЦ I-130 СЕГА Е 12 СТРАНИЦИ: Имиграционните служби (USCIS) наскоро обновиха много от формите си и сега искат много повече информация върху тези форми. През декември USCIS вдигна и всичките си такси за подаване на документите. Отгоре на това петицията I-130, която използвате за семейни връзки, от две страници отиде на 12. И ако вие, граждани на САЩ, подавате за вашия съпруг или съпруга, сега има допълнителен формуляр за подаване и подготовка, I-130А - Петиция за съпруг-чужденец, който се състои от още шест страници. Започвайки от 28 април 2017, имиграционните служби ще приемат само това значително разширено от 27 февруари 2017 издание на I-130, и ще изисква новата I-130А във всички случаи по брак.
Какво е новото в I-130 и I-130А? Какво съдържа новата форма? Новата I-130 пита за адреса и работната история на вносителя за последните пет години; информация за родителите; за настоящите и бивши съпрузи; както и удостоверяваща самоличността информация като етническа принадлежност, раса, височина, тегло, цвят на очите и цвета на косата. I-130А събира основна информация по досието на облагодетелстваното лице – съпруг/а, за когото е подадена молбата, като адрес и история на заетостта за последните пет години, последния физически адрес извън Съединените щати, както и информация за неговите или нейните родители. В допълнение, формата завършва с нови декларации и заверки, които се дават под клетва не само от вносителя, но и от всеки преводач или подготвил петицията.
Новата I-130 сега иска много от същата информация, която беше във формата за биографична информация G-325А, (доста обширна и подробна), както и информация за всеки подготвител или преводач, който сте ползвали, заедно с подписаната им клетвена декларация. Всичките тези информационни данни се събират от федералното правителство и влизат в правителствените бази данни. Цялата тази информация е подписана и истинността й е заверена под клетва, подлежаща на наказание и преследване по силата на федералния закон за лъжесвидетелстване.
Това е Америка. Не забравяйте как стигнаха до Ал Капоне. Ако не могат да ви хванат за действително престъпление, ще ви хванат за укриване на данъци или лъжесвидетелстване. Лъжесвидетелстването в имиграционен формуляр е имиграционна измама, доживотна забрана за всякакъв вид виза или имиграционна полза, а това е престъпление, което може да бъде, макар и рядко да се е случвало, санкционирано от закона. Е, тези времена могат да се променят.
Защо петицията за случаите по брак (без да броим I-485), сега е 18 страници, когато преди това беше две страници? Това е очевидно упражнение по събиране на данни, а цялата тази допълнителната информация ще бъде предоставена с клетвена атестация под наказателна отговорност. Заедно с последните изявления на Главния прокурор Джеф Сешънс да разследва и преследва съдебно измамите по случаите с брак като углавни престъпления с наказателни дела, ние виждаме каква е целта. Целта е - по думите на Сешънс, „прилагането на закона."
ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ НОВАТА ФОРМА: С новите преправени и разширени имиграционни форми, най-вече I-130 / 130А, се присъединяваме към възраженията на имиграционните специалисти и адвокати в цялата страна срещу събирането на лични данни от страна на имиграционните служби, които не изглеждат необходими за вземане на решенията по този вид случаи.
Всъщност, освен ако облагодетелстваното лице не е в съдебна процедура по отстраняване, е налице презумпция за валидност на брака - така че всичко, от което би трябвало да се нуждаете, е шофьорската ви книжка, брачното свидетелство и устната ви клетвена декларация, че сте сключили брак в церемония, законна под съответната юрисдикция на мястото, където е сключен бракът, че по време на сключване на брака сте възнамерявали да живеете заедно и да градите съвместен живот, и че тогава, както и сега, живеете заедно. Всичко друго, направено под знака на разкриването на измами, всъщност нарушава основните законови изисквания.
Възразяваме срещу изискванията за данни и информация, която не е пряко свързана с определяне на допустимостта за търсената имиграционна полза. Възразяваме и срещу продължителните и повтарящи се удостоверения и потвърждения, които може да не са от значение и да се изискват за даден случай, но могат да служат единствено за идентификация и да представляват риск за тези, които помагат при подготовката на имиграционните молби.
С предлагане на ревизирания формуляр I-130 и новия формуляр I-130А, изглежда USCIS планира да премахне използването на формуляра за биографичен информация ,G-325А. Добавянето на едната страница на формата G-325А беше изискване за пакета от форми, подаван заедно с петицията за роднина-чужденец, основана на брачна връзка. Дори и тази форма G-325A предупреждава, че "сериозни наказания са предвидени от закона за съзнателно и умишлено фалшифициране или укриване на съществен факт." Подобен език има във всички тези форми и техните инструкции.
ЩЕ СТАНЕ ОЩЕ ПО-СКЪПО: Драматично се повишиха таксите на имиграционните служби (USCIS). Предложените промени сега означават, че двете страници на I-130 се разширяват до дванайсет. Увеличаването на дължината и сложността на формата добавя значително време за подготовка, което може да доведе само до увеличаване на разходите и таксите за кандидатите, както е и гаранция за повишен контрол върху точността и последователността на изложените във тези формуляри факти, особено в случаите с брак. Успех, ако решите да се справяте сами без опитно око по дадения случай.

 

 

 W. Kearns


Disclaimer:
The information provided in this article should not be construed as legal advice or legal opinion. While the statements contained herein reflect the opinions of the author only, and not the publication or its editors, the information provided may be a summary or compilation from other sources, who are gratefully acknowledged hereby. The contents are intended for general information purposes only, and you are urged to consult with a lawyer concerning your own situation and any specific legal questions you may have.
© Copyright John W. Kearns

Тази статия ще ви предложи средствата да се захванете с нещо, което смущава повечето хора и за което никой не желае да говори, но което е изключително важна задача с морална отговорност към цялото семейство: планиране на наследството.

Днес медицинската наука е увеличила продължителността на човешкия живот така, че човек може да очаква да прекара дълго време преди смъртта си в състояние на физическа или умствена неспособност. Рядко някой просто „пада и умира“ без продължителна болест или период на неспособност, които постепенно намаляват голяма част от евентуалното наследство. Всеки един от нас би могъл да се намери един ден в такова положение, затова задължението ни не е само към самите нас, не само към съпрузите или поколението след нас, но и към възрастните около нас, които обичаме и на които можем да помогнем да се ангажират в този процес на предварително планиране. Фокусът на професионалистите, занимаващи се с планиране на имуществото и наследството - адвокати, счетоводители, застрахователи и т.н., е насочен към подсигуряването на грижите за вас и лечението ви, когато сте все още технически живи, но физически или умствено неспособни.

С големия напредък на модерната медицина за непременното продължаване на живота - понякога против цената или желанието на така наречения „пациент“, и с наличието на затстраховка вече за всички, тази тема все повече се налага като дискусионна и противоречива: дали има момент, когато науката трябва да спре да върши всичко възможно да поддържа автоматично, без мисъл и разсъждение, съществуването на тялото в болничното легло само защото това е възможно, когато у човека не е останала реална надежда за качествен или пълен със смисъл и достойнство живот?

„(На този свят) нищо не е сигурно освен смъртта и данъците“ – Бенджамин Франклин. Всички ще се изправим пред неизбежното. Дължим на зависещите от нас финансово и морално да направим прехода по-поносим за тях. Докато сме способни, трябва да се заемем с планирането и подреждането на аферите си така, че най-близките ни – жената, децата, верният приятел, адвокатът – да знаят паролата към сметките ни, списъка на другите ни авоари, как да се свържат с останалите ни роднини и приятели. Човек трябва да помисли за подсигуряването на съкрушената вдовица и зависимите деца чрез някаква застраховка, както и за конкретни разпореждания за разпределението на собствеността така, че данъците да са сведени до минимум.

Основните документи, които всеки би трябвало да има: завещание, учредено приживе попечителство, пълномощно за адвоката, застраховка живот, както и здравна застраховка, така че семейството ви да не банкрутира, докато поддържа живота ви, ако нещо ви се случи. За последното също има вид застраховка, която може да си направите предварително, за да може в случай на инцидент, който ви остави неспособни, семейството ви да е финансово независимо от вашия доход да се изхранва, да изплаща ипотеката, наема, училищните такси.

Наистина трябва да имате застраховка, но внимавайте кой какво се опитва да ви продаде. Адвокатите, които вършат тази работа, обикновено специализират в областта, наречена „имуществено и наследствено планиране“ или „легализиране на завещания и наследство“, и рядко се занимават с друго извън това. Има и специализирани съдилища само за завещания и наследство. Имущественото наследство е собствеността или нетната стойност на това, което човек притежава и ще остави след смъртта си, включително веществената лична собственост като се започне от чиниите, дрехите, мебелите, бижутата, и се стигне до недвижимите имоти, колите, банковите и други финансови сметки. Ако имате бизнес, задължението да планирате занапред се увеличава още повече. Жена ви ще има ли достъп до сметките ви за бизнеса, ако не сте тук? Особено ако имате семейство и деца.

И докато днешната ни тема може да попадне под заглавието „Планиране на смъртта“ или още по-точно „Планиране за оставащите да живеят след нас, когато си отидем“, вероятно най-подходящото заглавие ще бъде „Организиране на живота ни, докато все още сме тук“, за което препоръчвам един добър източник: „Голямата книга за всичко“ от Ерик А. Дюи. Само в 44 страници тази книга ще ви помогне да организирате и запишете всички важни съставки на живота си: пароли, банкови сметки, резюме, лична история, история на заболяванията, застраховки, недвижимо имущество, превозни средства и така нататък.

ЗАВЕЩАНИЕ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСТВО ПРИЖИВЕ? Завещанието разпределя авоарите ви след вашата смърт. Ако имате обаче попечителство, учредено приживе, авоарите, които сте прехвърлили в него – жилище, банкови сметки и ценни книжа, се управляват във ваша полза, докато сте живи, и се прехвърлят на наследниците ви след вашата смърт. Учредявате този контингент приживе в случай че се окажете неспособни умствено или физически да управлявате работите си, като собствеността над всичките ви авоари се прехвърля от вас лично върху попечителството. Условията му се изпълняват от посочено от вас лице, което ще има правното задължение, основано на доверие, да използва авоарите ви в най-добър ваш интерес, до момента на смъртта ви.

Има всеобщо схващане, че учреденото приживе попечителство е по-добро от завещанието, защото завещанието ще мине през специализирания съд - по-скъпа и по-продължителна процедура. Съдебната процедура се занимава с инвентаризиране и разпределяне на собствеността на човека след настъпване на смъртта му. Първо, това схващане не е непременно вярно, второ, много е лесно да се планират главните авоари така, че да се заобиколи административното разпределение. Например за женена двойка, която притежава дом, нотариалният акт може да е съставен по такъв начин, че собствеността автоматично да бъде прехвърлена на останалия жив от съпрузите „по правото на надживелия“. Проверете своите нотариални актове – това ще е като упражнение за двама ви да знаете къде се намира този ваш документ.

„Ползите от учреденото приживе попечителство се надценяват, а недостатъците на съдебната процедура за разпределяне на наследственото имущество са преувеличени“, казва Сали Хюм, възрастна адвокатка от Американската асоциация на пенсионерите, автор на книгата „Отметен списък за моето семейство: пътеводител към моята история, финансови планове и последни желания“. Тази книга е още един добър източник за планиране от две уважавани институции – Американската адвокатска колегия и Американската асоциация на пенсионерите – непартийна организация с нестопанска цел за американци над 50-годишна възраст.

„Има определени обстоятелства, при които попечителствата са подходящи, като при недвижимо имущество извън щата или семеен бизнес, който ще продължи да работи“, продължава г-жа Хюм. Иначе завещанието е достатъчно добър документ. А и всеки трябва да си има завещание. Ако имате някакви съмнения, проучете или потърсете адвокатски съвет.

НАПРАВИ-СИ-САМ? Ако решите да си напишете завещанието без адвокат като използвате формите от интернет, подсигурете се, че ще го извършите правилно. Непрофесионално изготвеното завещание може да е по-лошо от липсата на такова, защото завещанието е официален правен документ с много технически изисквания. Това е разбрала сестрата на Лиса Кинсман, когато съпругът й загинал при самолетна катастрофа само на 28-годишна възраст.

„Той написал завещанието си точно преди да замине на тази екскурзия“, която отнела живота му, каза г-ца Кинсман от Ларчмонт, Ню Йорк, „но попълнил някои неща неправилно и така всичко, което притежава, сега отиде при сестра му, вместо при жена му“. Което не било намерението на починалия вече съпруг. На вдовицата се наложило да мине през дълга съдебна процедура, за да получи онова, което е щяло да остане за нея, ако завещание изобщо не е имало.

ПЪЛНОМОЩНИ ПРИЖИВЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ: Завещанието, изготвено приживе, както и продължителното пълномощно за дългосрочни медицински грижи, се отнасят до вземане на медицински решения, но между двете има някои съществени разлики.

Завещанието приживе, в някои щати наричано „предварителни разпореждания“, обикновено се отнася до вземането на решения на смъртния одър. Това завещание ви дава възможността да заявите желанието си да не се прилагат продължаващи живота мерки, ако няма надежда за пълно възстановяване.

Продължителното пълномощно, свързано с медицинските грижи, покрива всички медицински решения и продължава за периода, през който не сте в състояние сами да вземате такива решения. Можете обаче да включите специфични провизии, които да дикутват на упълномощения как бихте желали да постъпва от ваше име.

ГЕНЕРАЛНО ПЪЛНОМОЩНО: То се издава на лице, на което имате доверие и което може да се погрижи за финансите ви. За разлика от обикновеното пълномощно, продължителното пълномощно означава, че упълномощеният може да действа даже ако изпаднете в състояние на неспособност. Това може да е същият човек, който е упълномощен за медицинските решения, но по-добре е да изберете друг, защото двете задължения предполагат различни умения.

Докато обикновеното пълномощно се занимава с въпросите на собствеността, (което може да направи и адвокатът ви), човекът, когото ще упълномощите за вземането на медицинските решения, трябва да е някой, който ще има силите да „дръпне шнура“, когато реши, че си отивате, и да се справи с опозицията на останалите близки и роднини. Това може да е съпруг, родител, най-голямото дете.

ЕТО КЪДЕ Е ПРОБЛЕМЪТ: Не е достатъчно да се изготвят тези документи и да се сложат в чекмеджето или – по-лошо – в някой недостъпен сейф. Ако банката чуе, че сте умрели, (а банките имат хора, които всеки ден четат некролозите), те имат задължението веднага да заключат сейфа ви, докато не получат заповед от съда кого да допуснат до него. Следователно не е достатъчно само да оставите този вид документи там. Би трябвало да дадете ключовете на този сейф за съхранение на някого, на когото имате доверие, който веднага да отиде там преди всички да са разбрали за смъртта ви. Иначе не оставяйте важни неща в този сейф.

Документите трябва да имат копия, които да са разпределени на различни места – при съпрузите, децата, лекарите, като оригиналите трябва да са в папката на адвоката ви. Американската асоциация на пенсионерите предлага лесни за копиране от интернет форми за предварителни разпореждания, които са определени за различните щати. Погледнете също и caringinfo.org, където се предлагат информация и формуляри.

КАКВО ДРУГО: Ето къде книгата на Ерик Дюи може да ви бъде от чудесна помощ. Освен препоръчаните правни документи, в нея има и други предложения:

Съставете си списък от пароли и всякаква друга „входна“ интернет информация. Това може да изглежда очевидно, но много хора не се сещат да го направят. Марджи Билиан, фризьорка от Роквил, Мериленд, каза следното за баща си: „на смъртния му одър той ми диктуваше пароли и ми казваше къде се намират различни неща“. Това звучи болезнено и трудно. Но бизнесът на бащата на г-ца Билиан е бил ревизиран от данъчните служби след смъртта му – това е още една причина документите да се пазят по няколко години дори и след нечия смърт.

Други неща, които заслужават да бъдат отбелязани за поколенията, може и да не са така очевидни. Например историята на заболяванията, така че деца и внуци по-късно да знаят, откъде идват алергиите им и диабетът. (Идеята да се оставя ДНК може и да не е толкова лоша – идея, която съм сигурен, че в бъдеще ще се наложи).

Направете списък и на компаниите и услугите, които автоматично теглят пари от банковите ви сметки и кредитните карти заедно с контактната информация за всяка компания, за да не продължат да теглят пари след затварянето на сметките ви. Така или иначе тази информация ще ви бъде необходима, когато ви изтече срокът на кредитната карта или ако някой неправомерно ви е влязъл в сметката и тегли пари.

Ето защо това също е важно: Един експерт разказва как децата на негов клиент затворили банковата сметка на баща си, когато той вече не можел да се грижи за собствените си афери. Това, което не знаели, е че е имало застрахователна полица за един милион долара, която е била поддържана активна само чрез автоматични тегления от същата тази сметка. Застраховката била терминирана заради неустойка в плащанията и децата загубили милиона.

Какво остава за дребните неща, които си знаете само вие, като например как работи домът ви: алармената система, поливачките, ключът за барачката в двора. Огледайте къщата си сякаш ще я давате под наем и има нужда да оставите инструкции. Така ще помогнете на онези, които ще се грижат за вас по-късно или които ще останат след вас, когато си отидете.

ПОМИСЛЕТЕ И ЗА ЧУВСТВАТА: Най-накрая, много хора предлагат да се пишат писма до най-близките, които те ще прочетат след смъртта ви.

„Ако имах поне още едно писмо от баща ми“, сподели скърбящият възрастен син, “това би означавало толкова много за мене!“.

 

АНКЕТА

КЪДЕ БИХТЕ ЕМИГРИРАЛИ?
 

Реклама

www.vigdentalinc.com
Заповядайте в новооткрития зъболекарски кабинет на д-р Ива Арнаудова
www.navigationinc.net
The new innovation in the Transportation and Logistics industry
www.bulgaria-weekly.com
Вестник "БЪЛГАРИЯ" - Най-големият български седмичник в САЩ:
www.slavi-photography.com
Фотографския свят на Слави

Online Newspapers and Magazines
World's largest online newspaper and magazine directory for local, national and international news.

“Верея"
Училище за български народни танци
Банер

Партньори

Банер
Банер
Банер