Вестник БЪЛГАРИЯ - вестникът на българите в САЩ

петък
декември 15
Home Консултации Правни Гласът на имигранта - бр. 11-2017

Гласът на имигранта - бр. 11-2017

Е-мейл Печат ПДФ

Какво очакват имигрантите, и по-специално – нелегалните имигранти, от управлението на Тръмп? Трудно е да се каже преди да сме видели резултата по улиците – какъв тип лична преценка ще упражнява Отделът за имиграционните и митнически закони, ICE, какви фондове ще се отклонят по посока на прилагане на имиграционните закони, съдилищата и затворите, и така нататък, но засега можем да направим известни заключения въз основа на това, което чуваме и виждаме.

Тръмп издаде нова забрана за пътуванията, която по преценките на много хора едва ли би устояла неизбежното съдебно предизвикателство по-добре от предишната. ICE се готви за действие и вече показа мускулите си. От друга страна и в този ранен етап, в някои случаи видяхме прилагане на благоприятно усмотрение. Като че ли задвижват нещата. Обърнете внимание, ако имате дело. Ако сте в процедура на отстраняване и следващата ви дата в съда е някъде през 2019, знайте, че тази дата може да се придвижи напред, и следете. Уверете се, че ще получите известието. Има и номер с 800, на който може да се обаждате за тази проверка. Уверете се, че адресът ви е актуализиран в съда, имиграционните служби (USCIS), и т.н., и че сте в контакт с адвоката си.
Новият Секретар на Департамента за вътрешна сигурност е издал това, което наричаме "Меморандумите на Кели", които - като официално обявена политика - инструктират персонала, особено правоприлагащите служители от ICE за това какви са намеренията на новия режим. А именно, да прилага закона. Това ни връща към ранните дни на Администрацията на Обама, когато рекорден брой имигранти бяха депортирани, докато Меморандумите на Мортън не наложиха приоритетните категории, и със сигурност към времето на Администрацията на Буш, която е известна със своите нападения по работните места. Вероятно можем да очакваме тези отново. Меморандумите на Кели определят някои приоритети и заявяват на офицерите от ICE, че имат право на лична преценка да избират кого да депортират. Това е практическото приложение на политиката, което очакваме да видим нататък във времето.


АТАКУВАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ ЗА УСКОРЕНО ОТСТРАНЯВАНЕ: Миналата седмица направихме догадките, че Меморандумите на Кели изглеждат твърде устойчиви, когато става въпрос дали ще издържат пред съда. След допълнителна проверка сме склонни да си върнем думите назад. Разпоредбите, предлагащи неограничени правомощия на отделните служители на ICE едностранно да издават заповеди за ускорено отстраняване на чужденци навсякъде из страната, които не могат да докажат, че са били тук повече от две години, изглеждат като явно нарушение на закона за правото на справедлив процес, предоставено от Конституцията и дългосрочно признато от Върховния съд. Тази част от меморандумите на Кели изглежда би могла твърде успешно да се атакува.
КАКВИ ПРАВА ИМАТ НЕЛЕГАЛНИТЕ ИМИГРАНТИ? Имигрантите без документи имат права съгласно Конституцията на САЩ и федералните закони. Това не е често признавано от средния американец, особено средния американец на управляваща позиция. Като Доналд Тръмп. Дела, датиращи назад до 1800 г., включително и такива, заведени от китайски имигранти срещу произволното конфискуване на имуществото им, са установили правата на не-гражданите в рамките на Четвъртата и Петата поправка на Конституцията за справедлив процес и правото на жури. Още през 1896 г. Върховният съд на САЩ постановява, че:
„Четиринайсетата поправка на Конституцията не се ограничава само до защитата на гражданите. Тя казва: „Нито един щат не може да лишава което и да е лице от живот, свобода или собственост без надлежен съдебен процес, нито може да отказва на което и да е лице, подлежащо на неговата юрисдикция, равна защита от законите." Тези разпоредби са универсални в прилагането им към всички лица в рамките на териториалната юрисдикция, без оглед на каквито и да било разлики на раса, цвят, или националност; и равната защита от закона е залог за защитата на равните закони. "
Акцентът е върху езика на Четиринайсетата поправка: „което и да е лице." Конституцията не казва „всеки гражданин" или всяко лице, законно упълномощено да присъства на територията на САЩ. Това, което прави Четиринайсетата поправка, е че разширява конституционната защита да покрива щатите. Щатите не могат да отнемат права, предоставени по силата на федералния закон. Следователно всички лица в САЩ имат конституционни права.
Сред тях са правото на еднаква защита от закона и на правото на справедлив процес. Правата на имигрантите без документи са предмет на настоящите правни предизвикателства пред изпълнителните заповеди Тръмп. Това не е сива зона. Сивата зона, която се оспорва, е дали който и да е чужд гражданин, който е получил или може да получи виза, но не присъства на територията на САЩ, има някакви права. Вероятно не. Следващият въпрос е какви са правата на притежателите на зелени карти, намиращи се извън страната? Бих казал, не много добри. „Зелената карта" е виза. Постоянните жители имат правото да живеят в САЩ, но ако си заминат, това е различна история. Аз не бих посъветвал да пътувате, ако сте от една от онези страни, докато не видим какво ще стане.
КАКВО ПРАВО ИМАТ ЧУЖДЕНЦИТЕ НА СПРАВЕДЛИВ ПРОЦЕС В ПРОЦЕДУРАТА НА ОТСТРАНЯВАНЕ? Петата поправка гарантира, че „Никое лице не може ... да бъде лишено от живот, свобода или имущество без надлежен съдебен процес."
Освен това, Шестата поправка казва, че в наказателните производства обвиняемият има правото на бърз процес, безпристрастно жури (съдебни заседатели), и право на защита. За гражданите на САЩ или имигрантите без документи това означава, че ако са обвинени в извършване на престъпление и не могат да си позволят адвокат, държавата ще назначи такъв и ще плати за него. Но това се отнася само за наказателните производства в щатски или федерален съд, например ако сте обвинени в нападение, убийство или грабеж.
ДЕПОРТАЦИОННИТЕ ДЕЛА В ИМИГРАЦИОННИТЕ СЪДИЛИЩА СА САМО КВАЗИ-НАКАЗАТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА: Все пак, за имигрантите без документи, които са изправени пред депортиране, законът е различен. От една страна, депортационните дела се разглеждат като административни процеси, за разлика от наказателното производство. (Имиграционните съдии не са част от федералната съдебна система, те са просто адвокати на служба в Министерството на правосъдието.) Петата поправка на Конституцията на САЩ като цяло се тълкува в смисъл, че чужденците имат право на защита в имиграционни процедури, но за своя собствена сметка.
С други думи, имигранти, заплашени от депортация, имат право на адвокат, ако могат да си позволят да платят за него. Проблемът тогава е, че чужденецът е обвързан с действията на адвоката си. Виждали сме лоши адвокати и адвокати, които са казвали на съдията неточни или отрицателни неща за своите клиенти („признания срещу интереса им"). Не знаем защо.
Освен това известието за следваща дата по делото ви, изпратено до адвоката ви, но не на вас, се счита за достатъчно уведомление. Така че ако адвокатът не ви е казал, а вие никога не се проверили, обаждайки се на номера с 800, може да са заповядали депортацията ви във ваши отсъствие, което означава, че не сте чули това и не сте били там, защото например ваш адвокат от преди три години, който по някаква причина – като проверка на досието ви, е подал заявление, че ви представлява, а може и да е преместил офиса си, е получил някакво известие, а сега ви е присъдена депортация, защото сте пропуснали датата. Това се случва през цялото време. Така че бъдете предупредени.
Също така хората без документи имат конституционно право по силата на Четвъртата поправка да откажат на всеки офицер да влезе в жилището им без тяхно съгласие или без заповед за обиск. Служителите на ICE, като всички полицаи, са напористи, и действат по правилото, че „не боли да попитам" или да завра крак във вратата. Много хора се страхуват да кажат „не" на нахален човек, облечен в униформа, с крак във вратата им. Струва си да знаете правата си, и след това да стоите зад тях. Твърдо.
Ето още някои от правата, които нашата Конституция и федералните закони предоставят на всички лица, живеещи в САЩ:
Върховният съд е приел, че всички деца, независимо от техния имиграционен статут, имат право на безплатно обществено образование, както се изисква под клаузата за равна защита на Четиринайсетата поправка. Всяка година виждаме случаи, когато държавно училище е отказало достъп на някой ученик, признал че е с пресрочена виза или с други думи нелегален. Въпреки убедеността на административния училищен персонал, а понякога дори и на адвоката на областта, че са прави, такова училище ще загуби държавната си акредитация и способността отборите му да се състезават в спортове – след няколко телефонни разговори с училищното настоятелство – както често ми се е случвало да правя в миналата си практика, освен ако училището не се „разкая". А те винаги накрая се разкайват. Освен Elmwood Park, който съди и загубил преди няколко години.
Освен това, по силата на федералния закон финансирани с обществени средства болници са длъжни да предоставят спешна медицинска помощ на всички пациенти, независимо от техния имиграционен статут. Те дори не могат да ви попитат. Имигрантите също са защитени под щатски и федерални закони от дискриминация на работното място въз основа на имиграционен статут или национален произход и т.н., по презумпция ако могат да докажат разрешение за работа.
Нелегални имигранти, вие можете да съдите. Можете да започнете бизнес. Можете да регистрирате фирма. Можете да кандидатствате за лиценз за бизнес или разрешение за строеж - и се очаква да го правите. Може да нямате право на ипотека от Фани Мей и Фреди Мак, но можете да притежавате имот. Още повече, по силата на федералния закон човек може да търси парично обезщетение за загуба на имущество, телесна повреда или смърт, където щетите са настъпили в резултат на „небрежност или неправилно действие или бездействие на който и да е правителствен служител, действал в рамките на службата и мандата си, при обстоятелства, когато Съединените щати като частно лице, ще носят отговорност пред ищеца в съответствие със законите на мястото, където е настъпило бездействието или неправилното действие." С други думи, можете да съдите правителството точно като всички останали при злоупотреба от страна на полицейски служител, или ако снегоринът е ударил лекия ви автомобил.
СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА: Защитени ли са под Тръмп постоянните жители и гражданите на САЩ? Отговор: Аз не се чувствам в безопасност, макар че това няма нищо общо с имиграционния ми статут. Очевидно е, че Тръмп не разбира нищо от Конституцията, и назначава себеподобни съмишленици. Точно за това ще поговорим следващата седмица.
Disclaimer:
The information provided in this article should not be construed as legal advice or legal opinion. While the statements contained herein reflect the opinions of the author only, and not the
publication or its editors, the information provided may be a summary or compilation from other sources, who are gratefully acknowledged hereby. The contents are intended for general information purposes only, and you are urged to consult with a lawyer concerning your own situation and any specific legal questions you may have.
(следва)
C Copyright 2017 John W. Kearns

 

 

  John W. Kearns


Disclaimer:
The information provided in this article should not be construed as legal advice or legal opinion. While the statements contained herein reflect the opinions of the author only, and not the publication or its editors, the information provided may be a summary or compilation from other sources, who are gratefully acknowledged hereby. The contents are intended for general information purposes only, and you are urged to consult with a lawyer concerning your own situation and any specific legal questions you may have.
© Copyright John W. Kearns

Тази статия ще ви предложи средствата да се захванете с нещо, което смущава повечето хора и за което никой не желае да говори, но което е изключително важна задача с морална отговорност към цялото семейство: планиране на наследството.

Днес медицинската наука е увеличила продължителността на човешкия живот така, че човек може да очаква да прекара дълго време преди смъртта си в състояние на физическа или умствена неспособност. Рядко някой просто „пада и умира“ без продължителна болест или период на неспособност, които постепенно намаляват голяма част от евентуалното наследство. Всеки един от нас би могъл да се намери един ден в такова положение, затова задължението ни не е само към самите нас, не само към съпрузите или поколението след нас, но и към възрастните около нас, които обичаме и на които можем да помогнем да се ангажират в този процес на предварително планиране. Фокусът на професионалистите, занимаващи се с планиране на имуществото и наследството - адвокати, счетоводители, застрахователи и т.н., е насочен към подсигуряването на грижите за вас и лечението ви, когато сте все още технически живи, но физически или умствено неспособни.

С големия напредък на модерната медицина за непременното продължаване на живота - понякога против цената или желанието на така наречения „пациент“, и с наличието на затстраховка вече за всички, тази тема все повече се налага като дискусионна и противоречива: дали има момент, когато науката трябва да спре да върши всичко възможно да поддържа автоматично, без мисъл и разсъждение, съществуването на тялото в болничното легло само защото това е възможно, когато у човека не е останала реална надежда за качествен или пълен със смисъл и достойнство живот?

„(На този свят) нищо не е сигурно освен смъртта и данъците“ – Бенджамин Франклин. Всички ще се изправим пред неизбежното. Дължим на зависещите от нас финансово и морално да направим прехода по-поносим за тях. Докато сме способни, трябва да се заемем с планирането и подреждането на аферите си така, че най-близките ни – жената, децата, верният приятел, адвокатът – да знаят паролата към сметките ни, списъка на другите ни авоари, как да се свържат с останалите ни роднини и приятели. Човек трябва да помисли за подсигуряването на съкрушената вдовица и зависимите деца чрез някаква застраховка, както и за конкретни разпореждания за разпределението на собствеността така, че данъците да са сведени до минимум.

Основните документи, които всеки би трябвало да има: завещание, учредено приживе попечителство, пълномощно за адвоката, застраховка живот, както и здравна застраховка, така че семейството ви да не банкрутира, докато поддържа живота ви, ако нещо ви се случи. За последното също има вид застраховка, която може да си направите предварително, за да може в случай на инцидент, който ви остави неспособни, семейството ви да е финансово независимо от вашия доход да се изхранва, да изплаща ипотеката, наема, училищните такси.

Наистина трябва да имате застраховка, но внимавайте кой какво се опитва да ви продаде. Адвокатите, които вършат тази работа, обикновено специализират в областта, наречена „имуществено и наследствено планиране“ или „легализиране на завещания и наследство“, и рядко се занимават с друго извън това. Има и специализирани съдилища само за завещания и наследство. Имущественото наследство е собствеността или нетната стойност на това, което човек притежава и ще остави след смъртта си, включително веществената лична собственост като се започне от чиниите, дрехите, мебелите, бижутата, и се стигне до недвижимите имоти, колите, банковите и други финансови сметки. Ако имате бизнес, задължението да планирате занапред се увеличава още повече. Жена ви ще има ли достъп до сметките ви за бизнеса, ако не сте тук? Особено ако имате семейство и деца.

И докато днешната ни тема може да попадне под заглавието „Планиране на смъртта“ или още по-точно „Планиране за оставащите да живеят след нас, когато си отидем“, вероятно най-подходящото заглавие ще бъде „Организиране на живота ни, докато все още сме тук“, за което препоръчвам един добър източник: „Голямата книга за всичко“ от Ерик А. Дюи. Само в 44 страници тази книга ще ви помогне да организирате и запишете всички важни съставки на живота си: пароли, банкови сметки, резюме, лична история, история на заболяванията, застраховки, недвижимо имущество, превозни средства и така нататък.

ЗАВЕЩАНИЕ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСТВО ПРИЖИВЕ? Завещанието разпределя авоарите ви след вашата смърт. Ако имате обаче попечителство, учредено приживе, авоарите, които сте прехвърлили в него – жилище, банкови сметки и ценни книжа, се управляват във ваша полза, докато сте живи, и се прехвърлят на наследниците ви след вашата смърт. Учредявате този контингент приживе в случай че се окажете неспособни умствено или физически да управлявате работите си, като собствеността над всичките ви авоари се прехвърля от вас лично върху попечителството. Условията му се изпълняват от посочено от вас лице, което ще има правното задължение, основано на доверие, да използва авоарите ви в най-добър ваш интерес, до момента на смъртта ви.

Има всеобщо схващане, че учреденото приживе попечителство е по-добро от завещанието, защото завещанието ще мине през специализирания съд - по-скъпа и по-продължителна процедура. Съдебната процедура се занимава с инвентаризиране и разпределяне на собствеността на човека след настъпване на смъртта му. Първо, това схващане не е непременно вярно, второ, много е лесно да се планират главните авоари така, че да се заобиколи административното разпределение. Например за женена двойка, която притежава дом, нотариалният акт може да е съставен по такъв начин, че собствеността автоматично да бъде прехвърлена на останалия жив от съпрузите „по правото на надживелия“. Проверете своите нотариални актове – това ще е като упражнение за двама ви да знаете къде се намира този ваш документ.

„Ползите от учреденото приживе попечителство се надценяват, а недостатъците на съдебната процедура за разпределяне на наследственото имущество са преувеличени“, казва Сали Хюм, възрастна адвокатка от Американската асоциация на пенсионерите, автор на книгата „Отметен списък за моето семейство: пътеводител към моята история, финансови планове и последни желания“. Тази книга е още един добър източник за планиране от две уважавани институции – Американската адвокатска колегия и Американската асоциация на пенсионерите – непартийна организация с нестопанска цел за американци над 50-годишна възраст.

„Има определени обстоятелства, при които попечителствата са подходящи, като при недвижимо имущество извън щата или семеен бизнес, който ще продължи да работи“, продължава г-жа Хюм. Иначе завещанието е достатъчно добър документ. А и всеки трябва да си има завещание. Ако имате някакви съмнения, проучете или потърсете адвокатски съвет.

НАПРАВИ-СИ-САМ? Ако решите да си напишете завещанието без адвокат като използвате формите от интернет, подсигурете се, че ще го извършите правилно. Непрофесионално изготвеното завещание може да е по-лошо от липсата на такова, защото завещанието е официален правен документ с много технически изисквания. Това е разбрала сестрата на Лиса Кинсман, когато съпругът й загинал при самолетна катастрофа само на 28-годишна възраст.

„Той написал завещанието си точно преди да замине на тази екскурзия“, която отнела живота му, каза г-ца Кинсман от Ларчмонт, Ню Йорк, „но попълнил някои неща неправилно и така всичко, което притежава, сега отиде при сестра му, вместо при жена му“. Което не било намерението на починалия вече съпруг. На вдовицата се наложило да мине през дълга съдебна процедура, за да получи онова, което е щяло да остане за нея, ако завещание изобщо не е имало.

ПЪЛНОМОЩНИ ПРИЖИВЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ: Завещанието, изготвено приживе, както и продължителното пълномощно за дългосрочни медицински грижи, се отнасят до вземане на медицински решения, но между двете има някои съществени разлики.

Завещанието приживе, в някои щати наричано „предварителни разпореждания“, обикновено се отнася до вземането на решения на смъртния одър. Това завещание ви дава възможността да заявите желанието си да не се прилагат продължаващи живота мерки, ако няма надежда за пълно възстановяване.

Продължителното пълномощно, свързано с медицинските грижи, покрива всички медицински решения и продължава за периода, през който не сте в състояние сами да вземате такива решения. Можете обаче да включите специфични провизии, които да дикутват на упълномощения как бихте желали да постъпва от ваше име.

ГЕНЕРАЛНО ПЪЛНОМОЩНО: То се издава на лице, на което имате доверие и което може да се погрижи за финансите ви. За разлика от обикновеното пълномощно, продължителното пълномощно означава, че упълномощеният може да действа даже ако изпаднете в състояние на неспособност. Това може да е същият човек, който е упълномощен за медицинските решения, но по-добре е да изберете друг, защото двете задължения предполагат различни умения.

Докато обикновеното пълномощно се занимава с въпросите на собствеността, (което може да направи и адвокатът ви), човекът, когото ще упълномощите за вземането на медицинските решения, трябва да е някой, който ще има силите да „дръпне шнура“, когато реши, че си отивате, и да се справи с опозицията на останалите близки и роднини. Това може да е съпруг, родител, най-голямото дете.

ЕТО КЪДЕ Е ПРОБЛЕМЪТ: Не е достатъчно да се изготвят тези документи и да се сложат в чекмеджето или – по-лошо – в някой недостъпен сейф. Ако банката чуе, че сте умрели, (а банките имат хора, които всеки ден четат некролозите), те имат задължението веднага да заключат сейфа ви, докато не получат заповед от съда кого да допуснат до него. Следователно не е достатъчно само да оставите този вид документи там. Би трябвало да дадете ключовете на този сейф за съхранение на някого, на когото имате доверие, който веднага да отиде там преди всички да са разбрали за смъртта ви. Иначе не оставяйте важни неща в този сейф.

Документите трябва да имат копия, които да са разпределени на различни места – при съпрузите, децата, лекарите, като оригиналите трябва да са в папката на адвоката ви. Американската асоциация на пенсионерите предлага лесни за копиране от интернет форми за предварителни разпореждания, които са определени за различните щати. Погледнете също и caringinfo.org, където се предлагат информация и формуляри.

КАКВО ДРУГО: Ето къде книгата на Ерик Дюи може да ви бъде от чудесна помощ. Освен препоръчаните правни документи, в нея има и други предложения:

Съставете си списък от пароли и всякаква друга „входна“ интернет информация. Това може да изглежда очевидно, но много хора не се сещат да го направят. Марджи Билиан, фризьорка от Роквил, Мериленд, каза следното за баща си: „на смъртния му одър той ми диктуваше пароли и ми казваше къде се намират различни неща“. Това звучи болезнено и трудно. Но бизнесът на бащата на г-ца Билиан е бил ревизиран от данъчните служби след смъртта му – това е още една причина документите да се пазят по няколко години дори и след нечия смърт.

Други неща, които заслужават да бъдат отбелязани за поколенията, може и да не са така очевидни. Например историята на заболяванията, така че деца и внуци по-късно да знаят, откъде идват алергиите им и диабетът. (Идеята да се оставя ДНК може и да не е толкова лоша – идея, която съм сигурен, че в бъдеще ще се наложи).

Направете списък и на компаниите и услугите, които автоматично теглят пари от банковите ви сметки и кредитните карти заедно с контактната информация за всяка компания, за да не продължат да теглят пари след затварянето на сметките ви. Така или иначе тази информация ще ви бъде необходима, когато ви изтече срокът на кредитната карта или ако някой неправомерно ви е влязъл в сметката и тегли пари.

Ето защо това също е важно: Един експерт разказва как децата на негов клиент затворили банковата сметка на баща си, когато той вече не можел да се грижи за собствените си афери. Това, което не знаели, е че е имало застрахователна полица за един милион долара, която е била поддържана активна само чрез автоматични тегления от същата тази сметка. Застраховката била терминирана заради неустойка в плащанията и децата загубили милиона.

Какво остава за дребните неща, които си знаете само вие, като например как работи домът ви: алармената система, поливачките, ключът за барачката в двора. Огледайте къщата си сякаш ще я давате под наем и има нужда да оставите инструкции. Така ще помогнете на онези, които ще се грижат за вас по-късно или които ще останат след вас, когато си отидете.

ПОМИСЛЕТЕ И ЗА ЧУВСТВАТА: Най-накрая, много хора предлагат да се пишат писма до най-близките, които те ще прочетат след смъртта ви.

„Ако имах поне още едно писмо от баща ми“, сподели скърбящият възрастен син, “това би означавало толкова много за мене!“.

 

АНКЕТА

КЪДЕ БИХТЕ ЕМИГРИРАЛИ?
 

Реклама

www.vigdentalinc.com
Заповядайте в новооткрития зъболекарски кабинет на д-р Ива Арнаудова
www.navigationinc.net
The new innovation in the Transportation and Logistics industry
www.bulgaria-weekly.com
Вестник "БЪЛГАРИЯ" - Най-големият български седмичник в САЩ:
www.slavi-photography.com
Фотографския свят на Слави

Online Newspapers and Magazines
World's largest online newspaper and magazine directory for local, national and international news.

“Верея"
Училище за български народни танци
Банер

Партньори

Банер
Банер
Банер