Вестник БЪЛГАРИЯ - вестникът на българите в САЩ

вторник
декември 12
Home Консултации Правни Гласът на имигранта - бр. 44-2016

Гласът на имигранта - бр. 44-2016

Е-мейл Печат ПДФ

В ДНЕШНИЯ БРОЙ: Какво представлява американското право и как да постъпваме, ако сме обвинени в КРИМИНАЛНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ.
Добре дошли в Америка! Сега сте невинни до доказване на вината ви. Всеки е чувал това, но дали знаем какво точно означава? И, без да обидим някого, да дадем пример с дребните кражби по магазините в сезона на подаръците: "невинни до доказване на вината" означава, че етикета с цената на стоката е откъснат преди опита забързано да е изнесена от магазина.
България, както и цяла Европа с изключение на Великобритания, е под тежестта на Наполеоновия кодекс, познат още като система на гражданското право. В нея всичко е законоустановено, което означава, че всяка възможна ситуация се предполага да е покрита от закон, приет от законодателна власт като Парламента. Съдиите са ограничени да действат по лично усмотрение и преценка. И затова на поста на съдията често може да се назначи и наскоро завършил адвокат, за да придобива опит. А ако някой е обвинен в престъпление, борбата е да се докаже невинността му.


Нещата са диаметрално противоположни в английската система на казусното право. Писаният закон тук, създаден от избраните представители, може да вземе връх над съдебната практика (казусното право). Но законите са само отправната точка, с изключение на такива области като имиграционното или данъчното право, които са изцяло статуторни, или, както ги наричаме ние, административни актове. Това означава, че в нашата система невинаги се доверяваме изцяло на законодателното тяло (вашите избрани представители в Парламента). От законодателя се очаква да постанови един минимум от писани закони - скелета на правната система, който после може да се "оплътнява" от конкретни хора в реални конфликти и ситуации, за да се представи за разглеждане и разрешение в съда. А там законът се подлежи на интерпретация и приложение, особено при по-неопределените случаи.
Когато при интерпретиране на закона е взето съдийско решение по конкретен случай, тогава имаме т.нар. "прецедент". И ако такова решение не е обжалвано, то може да стане закон, определящ следващи решения на следващи съдии. Ако не сте съгласни със съдийското решение, имате право да го обжалвате. Краят на пътя е Върховният съд на САЩ. Ние го наричаме "последната инстанция".
Всяка област от закона може да има неопределени граници. Или пропуски. Законът в Америка е живо, дишащо същество, което динамично се променя и расте. От изключителна важност е способността на адвоката да идентифицира и анализира проблемите, да оформи аргументите така, че да направлява закона в желаната посока. Адвокатът трябва да изложи тези аргументи по убедителен начин, даже понякога да капитализира върху губеща позиция и изобретателно да обоснове защо на пръв поглед губещо дело може да спечели.
В заключение на краткото ми изложение: тъй като американското право е "отворено" и всяко дело се решава от съдията въз основа на представените факти и съответните закони, значи важният момент е в излагането на доказателствата, а именно, че едната или другата страна трябва да убеди съдията или журито в правотата си. И тази норма се нарича „тежест на доказателствата" . В гражданското право нормата е "превес на доказателствата" . При имиграционните дела трябва да се представят "ясни и убедителни доказателства", което означава, че съдията може да вземе решението въз основа на тази преценка. Докато при криминалните дела тежестта на доказването извън съмнение пада върху властите.
КАКВО ДА ПРАВИМ, АКО СМЕ ОБВИНЕНИ В КРИМИНАЛНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ? Не предлагайте на властите доказателствата, които са им нужни, за да ви осъдят.
В Съединените щати обвиненият се приема за невинен до доказване на вината му извън съмнение от страна на властите. Стандартите са високи, но в реалния живот полицията и прокурорите обикновено успяват да ги постигнат. И въпреки това вашата задача като обвиняем е да ги накарате да докажат вината ви, като първо пледирате да се невинни (невиновен). (Това се отнася и за пътнотранспортните нарушения, като превишена скорост и др.)
КРИМИНАЛНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ: Дребните кражби, побои в семейството, вандализъм, бой в бара, шофиране в нетрезво състояние, не се притеснявайте, всички сме невинни. Адвокатът ще е като изповедника, само че по-скъп. За да се явим пред Бога, трябва да сме умрели, но ако сме се оказали на лошото място в неподходящото време, със сигурност ще се явим пред съдията. Спокойно можем да вярваме, че виновните често се обръщат към Господ: рехабилитацията е смекчаващо вината обстоятелство при определяне на присъдата!
Това може да е дадено като съвет в определена ситуаиця, но този съвет изисква добър криминален защитник, който може да анализира правните и реални проблеми, които са налице при обвинението в криминалното престъпление, и да подготви стратегия и твърда защита. (В някои случаи: да продължава делото, докато някой от свидетелите например не се умори да се явява и т.н.) Важно: не предлагайте на полицаите доказателствата, които са им необходими да ви обвинят в престъплението. Не допускайте обиск, освен ако не ви представят официална заповед за такъв, което е разрешение, подписано от съдията. За някои престъпления полицаите се нуждаят от директно наблюдение или от свидетел-очевидец, за да представят обвинението.
Не заявявайте на адвоката си, че са ви хванали с инкриминиращи доказателства в ръцете. Марихуаната под седалката на колата може да е оставена от преди месеци от приятел, но ако е в джоба ви, си е лично ваша. Парфюмът в чантата може да е марката, която винаги сте ползвали, но не и с етикетчето от магазина.
И не признавайте, колкото и привлекателни да са обещанията на полицая. На полицая е позволено да лъже. Много хора са били осъдени въз основа на самопризнания. Даже и при обвинение в убийство.
ВНИМАНИЕ: Криминални присъди (дори и в случаи с уловните присъди), могат да доведат до депортация и на притежатели на зелени карти. Това не винаги се взема предвид от криминални адвокати без познания в областта на имиграционното право.
Да обобщим: управление на МПС в нетрезво състояние може да се счита престъпление за целта на имиграцията. Присъдата за дребна кражба може да ви доведе до чакане от пет години преди да успеете да станете граждани. Ако не ви депортират междувременно. Знаем случаи с притежатели на зелени карти по на 30-тина години, дошли в тази страна като деца, които бяха депортирани за притежание на марихуана, или само защото са стояли до приятелчето си, което заливало колата на годеницата си с боя. Което ни води до:
МОЛБА ЗА СДЕЛКА С ПРОКУРАТУРАТА: Голям процент от криминалните дела завършват с пледиране "виновен", но за по-малко престъпление и/или с договорка и обещание за един определен вид присъда вместо друг. След като и двете страни са имали достатъчно време да разгледат доказателствата и опитният ви адвокат е решил, че: 1) обвинението не може да се отхвърли и 2) шансовете да се спечели делото са минимални, идва времето да се уговори сделката.
Друга причина да се направи сделка е невъзможността да се мине без процес. Процесът обаче струва много скъпо. Адвокатът хвърля в подготовката на такъв процес много време, сили, способности.
Сделката се постига с преговори между прокурора и защитника. Тя заменя несигурността губим/печелим, със сигурността колко точно ще загубим. Решава съдията. Но съдията не е длъжен да приеме договорената сделка. Както и обвиняемият от своя страна не е длъжен да приеме предложението на прокурора. Имайте предвид обаче, че полицаите обикновено не отправят обвинението, преди да са сигурни, че имат достатъчно доказателства.

 

 

 John W. Kearns


Disclaimer:
The information provided in this article should not be construed as legal advice or legal opinion. While the statements contained herein reflect the opinions of the author only, and not the publication or its editors, the information provided may be a summary or compilation from other sources, who are gratefully acknowledged hereby. The contents are intended for general information purposes only, and you are urged to consult with a lawyer concerning your own situation and any specific legal questions you may have.
© Copyright John W. Kearns

Тази статия ще ви предложи средствата да се захванете с нещо, което смущава повечето хора и за което никой не желае да говори, но което е изключително важна задача с морална отговорност към цялото семейство: планиране на наследството.

Днес медицинската наука е увеличила продължителността на човешкия живот така, че човек може да очаква да прекара дълго време преди смъртта си в състояние на физическа или умствена неспособност. Рядко някой просто „пада и умира“ без продължителна болест или период на неспособност, които постепенно намаляват голяма част от евентуалното наследство. Всеки един от нас би могъл да се намери един ден в такова положение, затова задължението ни не е само към самите нас, не само към съпрузите или поколението след нас, но и към възрастните около нас, които обичаме и на които можем да помогнем да се ангажират в този процес на предварително планиране. Фокусът на професионалистите, занимаващи се с планиране на имуществото и наследството - адвокати, счетоводители, застрахователи и т.н., е насочен към подсигуряването на грижите за вас и лечението ви, когато сте все още технически живи, но физически или умствено неспособни.

С големия напредък на модерната медицина за непременното продължаване на живота - понякога против цената или желанието на така наречения „пациент“, и с наличието на затстраховка вече за всички, тази тема все повече се налага като дискусионна и противоречива: дали има момент, когато науката трябва да спре да върши всичко възможно да поддържа автоматично, без мисъл и разсъждение, съществуването на тялото в болничното легло само защото това е възможно, когато у човека не е останала реална надежда за качествен или пълен със смисъл и достойнство живот?

„(На този свят) нищо не е сигурно освен смъртта и данъците“ – Бенджамин Франклин. Всички ще се изправим пред неизбежното. Дължим на зависещите от нас финансово и морално да направим прехода по-поносим за тях. Докато сме способни, трябва да се заемем с планирането и подреждането на аферите си така, че най-близките ни – жената, децата, верният приятел, адвокатът – да знаят паролата към сметките ни, списъка на другите ни авоари, как да се свържат с останалите ни роднини и приятели. Човек трябва да помисли за подсигуряването на съкрушената вдовица и зависимите деца чрез някаква застраховка, както и за конкретни разпореждания за разпределението на собствеността така, че данъците да са сведени до минимум.

Основните документи, които всеки би трябвало да има: завещание, учредено приживе попечителство, пълномощно за адвоката, застраховка живот, както и здравна застраховка, така че семейството ви да не банкрутира, докато поддържа живота ви, ако нещо ви се случи. За последното също има вид застраховка, която може да си направите предварително, за да може в случай на инцидент, който ви остави неспособни, семейството ви да е финансово независимо от вашия доход да се изхранва, да изплаща ипотеката, наема, училищните такси.

Наистина трябва да имате застраховка, но внимавайте кой какво се опитва да ви продаде. Адвокатите, които вършат тази работа, обикновено специализират в областта, наречена „имуществено и наследствено планиране“ или „легализиране на завещания и наследство“, и рядко се занимават с друго извън това. Има и специализирани съдилища само за завещания и наследство. Имущественото наследство е собствеността или нетната стойност на това, което човек притежава и ще остави след смъртта си, включително веществената лична собственост като се започне от чиниите, дрехите, мебелите, бижутата, и се стигне до недвижимите имоти, колите, банковите и други финансови сметки. Ако имате бизнес, задължението да планирате занапред се увеличава още повече. Жена ви ще има ли достъп до сметките ви за бизнеса, ако не сте тук? Особено ако имате семейство и деца.

И докато днешната ни тема може да попадне под заглавието „Планиране на смъртта“ или още по-точно „Планиране за оставащите да живеят след нас, когато си отидем“, вероятно най-подходящото заглавие ще бъде „Организиране на живота ни, докато все още сме тук“, за което препоръчвам един добър източник: „Голямата книга за всичко“ от Ерик А. Дюи. Само в 44 страници тази книга ще ви помогне да организирате и запишете всички важни съставки на живота си: пароли, банкови сметки, резюме, лична история, история на заболяванията, застраховки, недвижимо имущество, превозни средства и така нататък.

ЗАВЕЩАНИЕ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСТВО ПРИЖИВЕ? Завещанието разпределя авоарите ви след вашата смърт. Ако имате обаче попечителство, учредено приживе, авоарите, които сте прехвърлили в него – жилище, банкови сметки и ценни книжа, се управляват във ваша полза, докато сте живи, и се прехвърлят на наследниците ви след вашата смърт. Учредявате този контингент приживе в случай че се окажете неспособни умствено или физически да управлявате работите си, като собствеността над всичките ви авоари се прехвърля от вас лично върху попечителството. Условията му се изпълняват от посочено от вас лице, което ще има правното задължение, основано на доверие, да използва авоарите ви в най-добър ваш интерес, до момента на смъртта ви.

Има всеобщо схващане, че учреденото приживе попечителство е по-добро от завещанието, защото завещанието ще мине през специализирания съд - по-скъпа и по-продължителна процедура. Съдебната процедура се занимава с инвентаризиране и разпределяне на собствеността на човека след настъпване на смъртта му. Първо, това схващане не е непременно вярно, второ, много е лесно да се планират главните авоари така, че да се заобиколи административното разпределение. Например за женена двойка, която притежава дом, нотариалният акт може да е съставен по такъв начин, че собствеността автоматично да бъде прехвърлена на останалия жив от съпрузите „по правото на надживелия“. Проверете своите нотариални актове – това ще е като упражнение за двама ви да знаете къде се намира този ваш документ.

„Ползите от учреденото приживе попечителство се надценяват, а недостатъците на съдебната процедура за разпределяне на наследственото имущество са преувеличени“, казва Сали Хюм, възрастна адвокатка от Американската асоциация на пенсионерите, автор на книгата „Отметен списък за моето семейство: пътеводител към моята история, финансови планове и последни желания“. Тази книга е още един добър източник за планиране от две уважавани институции – Американската адвокатска колегия и Американската асоциация на пенсионерите – непартийна организация с нестопанска цел за американци над 50-годишна възраст.

„Има определени обстоятелства, при които попечителствата са подходящи, като при недвижимо имущество извън щата или семеен бизнес, който ще продължи да работи“, продължава г-жа Хюм. Иначе завещанието е достатъчно добър документ. А и всеки трябва да си има завещание. Ако имате някакви съмнения, проучете или потърсете адвокатски съвет.

НАПРАВИ-СИ-САМ? Ако решите да си напишете завещанието без адвокат като използвате формите от интернет, подсигурете се, че ще го извършите правилно. Непрофесионално изготвеното завещание може да е по-лошо от липсата на такова, защото завещанието е официален правен документ с много технически изисквания. Това е разбрала сестрата на Лиса Кинсман, когато съпругът й загинал при самолетна катастрофа само на 28-годишна възраст.

„Той написал завещанието си точно преди да замине на тази екскурзия“, която отнела живота му, каза г-ца Кинсман от Ларчмонт, Ню Йорк, „но попълнил някои неща неправилно и така всичко, което притежава, сега отиде при сестра му, вместо при жена му“. Което не било намерението на починалия вече съпруг. На вдовицата се наложило да мине през дълга съдебна процедура, за да получи онова, което е щяло да остане за нея, ако завещание изобщо не е имало.

ПЪЛНОМОЩНИ ПРИЖИВЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ: Завещанието, изготвено приживе, както и продължителното пълномощно за дългосрочни медицински грижи, се отнасят до вземане на медицински решения, но между двете има някои съществени разлики.

Завещанието приживе, в някои щати наричано „предварителни разпореждания“, обикновено се отнася до вземането на решения на смъртния одър. Това завещание ви дава възможността да заявите желанието си да не се прилагат продължаващи живота мерки, ако няма надежда за пълно възстановяване.

Продължителното пълномощно, свързано с медицинските грижи, покрива всички медицински решения и продължава за периода, през който не сте в състояние сами да вземате такива решения. Можете обаче да включите специфични провизии, които да дикутват на упълномощения как бихте желали да постъпва от ваше име.

ГЕНЕРАЛНО ПЪЛНОМОЩНО: То се издава на лице, на което имате доверие и което може да се погрижи за финансите ви. За разлика от обикновеното пълномощно, продължителното пълномощно означава, че упълномощеният може да действа даже ако изпаднете в състояние на неспособност. Това може да е същият човек, който е упълномощен за медицинските решения, но по-добре е да изберете друг, защото двете задължения предполагат различни умения.

Докато обикновеното пълномощно се занимава с въпросите на собствеността, (което може да направи и адвокатът ви), човекът, когото ще упълномощите за вземането на медицинските решения, трябва да е някой, който ще има силите да „дръпне шнура“, когато реши, че си отивате, и да се справи с опозицията на останалите близки и роднини. Това може да е съпруг, родител, най-голямото дете.

ЕТО КЪДЕ Е ПРОБЛЕМЪТ: Не е достатъчно да се изготвят тези документи и да се сложат в чекмеджето или – по-лошо – в някой недостъпен сейф. Ако банката чуе, че сте умрели, (а банките имат хора, които всеки ден четат некролозите), те имат задължението веднага да заключат сейфа ви, докато не получат заповед от съда кого да допуснат до него. Следователно не е достатъчно само да оставите този вид документи там. Би трябвало да дадете ключовете на този сейф за съхранение на някого, на когото имате доверие, който веднага да отиде там преди всички да са разбрали за смъртта ви. Иначе не оставяйте важни неща в този сейф.

Документите трябва да имат копия, които да са разпределени на различни места – при съпрузите, децата, лекарите, като оригиналите трябва да са в папката на адвоката ви. Американската асоциация на пенсионерите предлага лесни за копиране от интернет форми за предварителни разпореждания, които са определени за различните щати. Погледнете също и caringinfo.org, където се предлагат информация и формуляри.

КАКВО ДРУГО: Ето къде книгата на Ерик Дюи може да ви бъде от чудесна помощ. Освен препоръчаните правни документи, в нея има и други предложения:

Съставете си списък от пароли и всякаква друга „входна“ интернет информация. Това може да изглежда очевидно, но много хора не се сещат да го направят. Марджи Билиан, фризьорка от Роквил, Мериленд, каза следното за баща си: „на смъртния му одър той ми диктуваше пароли и ми казваше къде се намират различни неща“. Това звучи болезнено и трудно. Но бизнесът на бащата на г-ца Билиан е бил ревизиран от данъчните служби след смъртта му – това е още една причина документите да се пазят по няколко години дори и след нечия смърт.

Други неща, които заслужават да бъдат отбелязани за поколенията, може и да не са така очевидни. Например историята на заболяванията, така че деца и внуци по-късно да знаят, откъде идват алергиите им и диабетът. (Идеята да се оставя ДНК може и да не е толкова лоша – идея, която съм сигурен, че в бъдеще ще се наложи).

Направете списък и на компаниите и услугите, които автоматично теглят пари от банковите ви сметки и кредитните карти заедно с контактната информация за всяка компания, за да не продължат да теглят пари след затварянето на сметките ви. Така или иначе тази информация ще ви бъде необходима, когато ви изтече срокът на кредитната карта или ако някой неправомерно ви е влязъл в сметката и тегли пари.

Ето защо това също е важно: Един експерт разказва как децата на негов клиент затворили банковата сметка на баща си, когато той вече не можел да се грижи за собствените си афери. Това, което не знаели, е че е имало застрахователна полица за един милион долара, която е била поддържана активна само чрез автоматични тегления от същата тази сметка. Застраховката била терминирана заради неустойка в плащанията и децата загубили милиона.

Какво остава за дребните неща, които си знаете само вие, като например как работи домът ви: алармената система, поливачките, ключът за барачката в двора. Огледайте къщата си сякаш ще я давате под наем и има нужда да оставите инструкции. Така ще помогнете на онези, които ще се грижат за вас по-късно или които ще останат след вас, когато си отидете.

ПОМИСЛЕТЕ И ЗА ЧУВСТВАТА: Най-накрая, много хора предлагат да се пишат писма до най-близките, които те ще прочетат след смъртта ви.

„Ако имах поне още едно писмо от баща ми“, сподели скърбящият възрастен син, “това би означавало толкова много за мене!“.

 

АНКЕТА

КЪДЕ БИХТЕ ЕМИГРИРАЛИ?
 

Реклама

www.vigdentalinc.com
Заповядайте в новооткрития зъболекарски кабинет на д-р Ива Арнаудова
www.navigationinc.net
The new innovation in the Transportation and Logistics industry
www.bulgaria-weekly.com
Вестник "БЪЛГАРИЯ" - Най-големият български седмичник в САЩ:
www.slavi-photography.com
Фотографския свят на Слави

Online Newspapers and Magazines
World's largest online newspaper and magazine directory for local, national and international news.

“Верея"
Училище за български народни танци
Банер

Партньори

Банер
Банер
Банер