Вестник БЪЛГАРИЯ - вестникът на българите в САЩ

сряда
декември 13
Home Консултации Правни Гласът на имигранта - бр. 15-2016

Гласът на имигранта - бр. 15-2016

Е-мейл Печат ПДФ

СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ: ПОСЛЕДНИ НОВИНИ: Тази седмица ще говорим за приближаващия се краен срок – 29 април, 2016, за стратегията за подаване на заявлението за пенсия и веднага последващо спиране на получаването на парите („подай и преустанови"), и ще информираме читателите какви са критериите да се квалифицираме за тази стратегия сега, докато още я има: поне един от съпрузите трябва да е навършил 62 години до1 януари 2016 и двойката трябва да започне процедурата по подаването на заявлението за пенсия и последващото задържане на плащанията с „ограничена молба" преди 29 април, дори и това подаване да се осъществи електронно (онлайн).
МАКСИМАЛНО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПЕНСИЯТА ОТ СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ: През декември миналата година предложихме серия статии върху стратегиите за максимално увеличаване на парите, които ще получавате от социалното осигуряване, върху това как да изчислявате дали бихте могли да живеете само от тези пари, и по-специално върху предстоящите промени в социалното осигуряване, предизвикани от миналогодишния бюджетен закон, който затвори така наречените „пролуки", използвани за увеличаване на доходите от пенсията. Заради приближаващия се съвсем скоро краен срок и последна възможност да се използва важната стратегия за подаване на молбата за пенсия и последващо преустановяване на месечните плащания, днес ще подчертаем колко е важно да се обърне внимание на този въпрос.


Законът за федералния бюджет от 2015 драматично промени възможностите за подаване на заявления за пенсиите, полагащи се от социалното осигуряване, както и за други социални помощи, като например пенсиите по инвалидност. Двупартизанският бюджетен закон промени някои от разпоредбите за социалното осигуряване, по-специално новият раздел 831 от закона, иронично назован „Защита на помощите от социалното осигуряване", който ще превърне пенсионирането в много по-несигурно мероприятие за милиони възрастни хора с ниски или средни доходи. Да благодарим на Конгреса, който, давайки милиарди в данъчни облекчения на корпорациите и богатите, почувства необходимостта да балансира бюджета върху гърба на възрастните хора. О, скоро ще имаме възможността да изразим своята благодарност: имаме избори през ноември! Нека не забравяме това.
Да си припомним случая с онази 64-годишна жена, която и до днес работи като секретарка. Жената, която всъщност има две работи, което пък по думите на Джордж У. Буш, я прави „голяма американка". Благодарение на последните промени в системата за соицално осигуряване, тя сега загуби възможността да направи три неща, когато стане на 66 - тези три неща, всички от които можеше да направи преди Конгресът да промени закона: 1) при навършване на 66 да получи помощите за детето си, страдащо от сериозна инвалидност, 2) най-накрая да получи полагаемата й се помощ за неработещия си съпруг, който от години седи вкъщи да се грижи за детето и 3) да подаде молбата си за пенсия и после веднага да прекрати получаването на парите, докато навърши 70, за да набере най-високата възможна пенсия (стратегията „подай и преустанови").
Какъв е сега най-добрият й вариант? Дали а) да продължава да работи до навършване на 70, да се откаже от помощите за сина и мъжа си за четири години и на 70 да започне да получава собствената си пенсия? Този вариант означава да продължава да работи по 80 часа на седмица на двете си работи, за да издържа семейството си на нисък доход и жизнен стандарт. Или б) да започне да получава своята пенсия при навършване на 66 и така да активира помощите за сина и съпруга си? Да избере това означава, че нейната пенсия ще бъде с 26% по-малка до края на живота й, отколкото ако изчака да се пенсионира и да започне получаването на пенсията си, когато стане на 70. Вторият вариант предлага веднага възможността с поне някакви пари при навършване на 66 да продължи да работи само една работа, вместо две, но с цената на постоянен по-нисък жизнен стандарт.
КРАЙНИЯТ СРОК НАБЛИЖАВА: 29 април е датата, на която ще бъде преустановена стратегията за подаване на заявлението за пенсия и последващо спиране на получаването на парите, в резултат от влезлия в сила през ноември миналата година нов бюджетен закон, отнел някои популярни сред хората стратегии за увеличаване на социалните осигуровки. Все още има време за хората, които ще навършат 66 до 29 април 2016 да се възползват, стига да успеят да подадат молбите си за пенсии от социалното осигуряване преди тази дата.
И ако сте семейни и един от вас скоро ще навърши 66, може да успеете да увеличите пенсиите си с хиляди долари до края на живота си, ако се включите преди тази популярна досега стратегия да затвори вратите си за нови участници след 29 април тази година.
Точно когато хората са се разбързали да подават молбите си преди да се затвори вратата, служителите от системата за социално осигуряване са толкова объркани от процеса, че погрешно връщат назад хора, които иначе биха се квалифицирали. След получаването на множество оплаквания навсякъде из страната през последните няколко седмици, на 24 февруари т.г. Администрацията за социално осигуряване издаде становище, за да информира по-добре своите агенти. В ход е усилие за образоването на тези служители. Бъдете предупредени за наличието на този проблем.
Стратегията „подай и преустанови" е начин за семейните двойки да започнат да получават някакви социални помощи в средата на 60-те си години, докато изчакват да започнат да получават по-големи плащания с наближаване на 70-годишна възраст. Тази стратегия беше една от любимите на много финансови съветници за клиентите им, наближаващи пенсионна възраст, защото значително повишаваше доходите на семейните двойки. За хора с високи заплати тази стартегия може да означава около $60,000, добавени през годините към парите от социалното осигуряване. Стратегията „подай и преустанови" беше критикувана като предлагаща повече ползи за богатите, но в резултат двойките със средни и ниски доходи сега ще бъдат лишени от допълнителната помощ, от която имат нужда и заслужават.
Под тази стратегия, когато единият съпруг навърши 66, може да подаде заявлението за пенсия и после да поиска спиране на изплащането на тези пари. Това обикновено е съпругът с по-високата заплата. Това дава възможност на съпрузите с по-нисък доход да предявят иска си за полагаемото им се от пенсията на другия съпруг - пари, които започват да получават веднага, когато навършилият 66 подаде молбата си, задвижваща цялата тази процедура. Полагаемото се от пенсията на другия съпруг се изчислява като част от пенсията, която би получавал той (или тя) въз основа на годините трудов стаж: ето защо иска за пенсията и молбата за последващото спиране на получаването й пръв подава съпругът с по-високата заплата. Последният ще започне да получава своята пенися, когато навърши 70, а тогава вече парите ще са максималната сума.
ИЗИСКВАНЕТО ДА СЕ КВАЛИФИЦИРАТЕ: С наближаващата на хоризонта дата 29 април, съпрузите сега могат да подадат иск за полагаемото им се от парите на другия съпруг на възраст 66, ако той или тя са били навършили поне 62 към датата 1 януари 2016, и двойката започне процедурата за подаване и преустановяване с т.нар. „ограничена молба".
С редовните помощи от полагаемото се от пенсията на единия съпруг, двойката ще има доход от социалното осигуряване, докато чака да започне да получава пълната си пенсия години по-късно. Всеки работещ съпруг има правото на собствената си пенсия така както и на част от пенсията на другия съпруг – това са различни видове помощи, които се изчисляват независимо една от друга. Всяка година след навършване на 66, през която лицето продължава да изчаква, пенсиите, които бихте могли да получавате, се увеличават с 8% годишно. Това е голям процент, повече отколкото би могла да ви гарантира някоя друга инвестиция. Ако човек изчака до навършване на 70, за да започне да получава пенсията си, тази сума ще е с 32% по-голяма от пенсията, която би получавал, ако започне на 66.
Независимо че всеки един от съпрузите има правото на полагаемото се от пенсията на другия съпруг, обикновено първият, който подава тази молба, е съпругът с по-ниската заплата по време на трудовия стаж. Най-голяма е ползата да се остави да расте пенсията на съпруга с по-високите доходи до навършването му на 70 години. Докато времето тече след подаване на молбата по стратегията „подай и преустанови", двойката може да реши дали има нужда от социалните осигуровки преди 70-годишна възраст и може да промени решението си да изчаква. Но месечните помощи ще се върнат обратно към нивото от възрастта 66, изчислено ретроактивно, така че ако си променят решението, може да се озоват в положението ДА ДЪЛЖАТ на социалното осигуряване пари обратно от получаваното дотогава.
Чиновниците от службите на социалното осигуряване често допускат грешката неправилно да изчисляват възрастта. Докато задържащият получаването на пенсията от социалното осигуряване трябва да е навършил 66, другият съпруг може да бъде на 62, когато започнат процеса. За да се квалифицира, другият съпруг трябва да е бил роден през 1953 или преди това.
Всеки, който вече е използвал практиката на „подай и преустанови" или успее да подаде преди да се затвори вратата на 29 април, ще продължи да получава парите си. В бъдеще хората ще продължават да могат да задържат получаването на пенсията си до навършване на 70 години, но съпрузите няма да могат да получават полагаеми им се пари от пенсията на другия съпруг, докато чакат да започне изплащането на неговата/нейната пенсия.
СЕГА Е МОМЕНТЪТ: Вместо да се занимават със служителите по канцелариите, хората могат да задействат подаването на молбите за пенсия и задържане на получаването на парите и „ограничените молби" на сайта на социалното осигуряване SSA.gov. На специално място в молбата, отредено за забележки, хората трябва „да обяснят какво се опитват да направят". Надеждата е, че подадените по интернет молби ще се разглеждат от по-осведомени по закона служители, както и чрез подаването онлайн двойките могат да докажат, че са спазили крайния срок 29 април.
НУЖЕН Е ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ: За обикновения човек е трудно да се ориентира във всичко това, както и не е справедливо нормален човек да се праща на бой с бюрокрацията. Препоръчваме да се потърси съвет от специалист по финансово планиране, като добре е да се обърнете към независим, отколкото към някой, който само продава застраховки.
СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА: 12 тайни как да увеличите помощите от социалното осигуряване под новите разпоредби.

 

 

 

John W. Kearns


Disclaimer:
The information provided in this article should not be construed as legal advice or legal opinion. While the statements contained herein reflect the opinions of the author only, and not the publication or its editors, the information provided may be a summary or compilation from other sources, who are gratefully acknowledged hereby. The contents are intended for general information purposes only, and you are urged to consult with a lawyer concerning your own situation and any specific legal questions you may have.
© Copyright John W. Kearns

Тази статия ще ви предложи средствата да се захванете с нещо, което смущава повечето хора и за което никой не желае да говори, но което е изключително важна задача с морална отговорност към цялото семейство: планиране на наследството.

Днес медицинската наука е увеличила продължителността на човешкия живот така, че човек може да очаква да прекара дълго време преди смъртта си в състояние на физическа или умствена неспособност. Рядко някой просто „пада и умира“ без продължителна болест или период на неспособност, които постепенно намаляват голяма част от евентуалното наследство. Всеки един от нас би могъл да се намери един ден в такова положение, затова задължението ни не е само към самите нас, не само към съпрузите или поколението след нас, но и към възрастните около нас, които обичаме и на които можем да помогнем да се ангажират в този процес на предварително планиране. Фокусът на професионалистите, занимаващи се с планиране на имуществото и наследството - адвокати, счетоводители, застрахователи и т.н., е насочен към подсигуряването на грижите за вас и лечението ви, когато сте все още технически живи, но физически или умствено неспособни.

С големия напредък на модерната медицина за непременното продължаване на живота - понякога против цената или желанието на така наречения „пациент“, и с наличието на затстраховка вече за всички, тази тема все повече се налага като дискусионна и противоречива: дали има момент, когато науката трябва да спре да върши всичко възможно да поддържа автоматично, без мисъл и разсъждение, съществуването на тялото в болничното легло само защото това е възможно, когато у човека не е останала реална надежда за качествен или пълен със смисъл и достойнство живот?

„(На този свят) нищо не е сигурно освен смъртта и данъците“ – Бенджамин Франклин. Всички ще се изправим пред неизбежното. Дължим на зависещите от нас финансово и морално да направим прехода по-поносим за тях. Докато сме способни, трябва да се заемем с планирането и подреждането на аферите си така, че най-близките ни – жената, децата, верният приятел, адвокатът – да знаят паролата към сметките ни, списъка на другите ни авоари, как да се свържат с останалите ни роднини и приятели. Човек трябва да помисли за подсигуряването на съкрушената вдовица и зависимите деца чрез някаква застраховка, както и за конкретни разпореждания за разпределението на собствеността така, че данъците да са сведени до минимум.

Основните документи, които всеки би трябвало да има: завещание, учредено приживе попечителство, пълномощно за адвоката, застраховка живот, както и здравна застраховка, така че семейството ви да не банкрутира, докато поддържа живота ви, ако нещо ви се случи. За последното също има вид застраховка, която може да си направите предварително, за да може в случай на инцидент, който ви остави неспособни, семейството ви да е финансово независимо от вашия доход да се изхранва, да изплаща ипотеката, наема, училищните такси.

Наистина трябва да имате застраховка, но внимавайте кой какво се опитва да ви продаде. Адвокатите, които вършат тази работа, обикновено специализират в областта, наречена „имуществено и наследствено планиране“ или „легализиране на завещания и наследство“, и рядко се занимават с друго извън това. Има и специализирани съдилища само за завещания и наследство. Имущественото наследство е собствеността или нетната стойност на това, което човек притежава и ще остави след смъртта си, включително веществената лична собственост като се започне от чиниите, дрехите, мебелите, бижутата, и се стигне до недвижимите имоти, колите, банковите и други финансови сметки. Ако имате бизнес, задължението да планирате занапред се увеличава още повече. Жена ви ще има ли достъп до сметките ви за бизнеса, ако не сте тук? Особено ако имате семейство и деца.

И докато днешната ни тема може да попадне под заглавието „Планиране на смъртта“ или още по-точно „Планиране за оставащите да живеят след нас, когато си отидем“, вероятно най-подходящото заглавие ще бъде „Организиране на живота ни, докато все още сме тук“, за което препоръчвам един добър източник: „Голямата книга за всичко“ от Ерик А. Дюи. Само в 44 страници тази книга ще ви помогне да организирате и запишете всички важни съставки на живота си: пароли, банкови сметки, резюме, лична история, история на заболяванията, застраховки, недвижимо имущество, превозни средства и така нататък.

ЗАВЕЩАНИЕ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСТВО ПРИЖИВЕ? Завещанието разпределя авоарите ви след вашата смърт. Ако имате обаче попечителство, учредено приживе, авоарите, които сте прехвърлили в него – жилище, банкови сметки и ценни книжа, се управляват във ваша полза, докато сте живи, и се прехвърлят на наследниците ви след вашата смърт. Учредявате този контингент приживе в случай че се окажете неспособни умствено или физически да управлявате работите си, като собствеността над всичките ви авоари се прехвърля от вас лично върху попечителството. Условията му се изпълняват от посочено от вас лице, което ще има правното задължение, основано на доверие, да използва авоарите ви в най-добър ваш интерес, до момента на смъртта ви.

Има всеобщо схващане, че учреденото приживе попечителство е по-добро от завещанието, защото завещанието ще мине през специализирания съд - по-скъпа и по-продължителна процедура. Съдебната процедура се занимава с инвентаризиране и разпределяне на собствеността на човека след настъпване на смъртта му. Първо, това схващане не е непременно вярно, второ, много е лесно да се планират главните авоари така, че да се заобиколи административното разпределение. Например за женена двойка, която притежава дом, нотариалният акт може да е съставен по такъв начин, че собствеността автоматично да бъде прехвърлена на останалия жив от съпрузите „по правото на надживелия“. Проверете своите нотариални актове – това ще е като упражнение за двама ви да знаете къде се намира този ваш документ.

„Ползите от учреденото приживе попечителство се надценяват, а недостатъците на съдебната процедура за разпределяне на наследственото имущество са преувеличени“, казва Сали Хюм, възрастна адвокатка от Американската асоциация на пенсионерите, автор на книгата „Отметен списък за моето семейство: пътеводител към моята история, финансови планове и последни желания“. Тази книга е още един добър източник за планиране от две уважавани институции – Американската адвокатска колегия и Американската асоциация на пенсионерите – непартийна организация с нестопанска цел за американци над 50-годишна възраст.

„Има определени обстоятелства, при които попечителствата са подходящи, като при недвижимо имущество извън щата или семеен бизнес, който ще продължи да работи“, продължава г-жа Хюм. Иначе завещанието е достатъчно добър документ. А и всеки трябва да си има завещание. Ако имате някакви съмнения, проучете или потърсете адвокатски съвет.

НАПРАВИ-СИ-САМ? Ако решите да си напишете завещанието без адвокат като използвате формите от интернет, подсигурете се, че ще го извършите правилно. Непрофесионално изготвеното завещание може да е по-лошо от липсата на такова, защото завещанието е официален правен документ с много технически изисквания. Това е разбрала сестрата на Лиса Кинсман, когато съпругът й загинал при самолетна катастрофа само на 28-годишна възраст.

„Той написал завещанието си точно преди да замине на тази екскурзия“, която отнела живота му, каза г-ца Кинсман от Ларчмонт, Ню Йорк, „но попълнил някои неща неправилно и така всичко, което притежава, сега отиде при сестра му, вместо при жена му“. Което не било намерението на починалия вече съпруг. На вдовицата се наложило да мине през дълга съдебна процедура, за да получи онова, което е щяло да остане за нея, ако завещание изобщо не е имало.

ПЪЛНОМОЩНИ ПРИЖИВЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ: Завещанието, изготвено приживе, както и продължителното пълномощно за дългосрочни медицински грижи, се отнасят до вземане на медицински решения, но между двете има някои съществени разлики.

Завещанието приживе, в някои щати наричано „предварителни разпореждания“, обикновено се отнася до вземането на решения на смъртния одър. Това завещание ви дава възможността да заявите желанието си да не се прилагат продължаващи живота мерки, ако няма надежда за пълно възстановяване.

Продължителното пълномощно, свързано с медицинските грижи, покрива всички медицински решения и продължава за периода, през който не сте в състояние сами да вземате такива решения. Можете обаче да включите специфични провизии, които да дикутват на упълномощения как бихте желали да постъпва от ваше име.

ГЕНЕРАЛНО ПЪЛНОМОЩНО: То се издава на лице, на което имате доверие и което може да се погрижи за финансите ви. За разлика от обикновеното пълномощно, продължителното пълномощно означава, че упълномощеният може да действа даже ако изпаднете в състояние на неспособност. Това може да е същият човек, който е упълномощен за медицинските решения, но по-добре е да изберете друг, защото двете задължения предполагат различни умения.

Докато обикновеното пълномощно се занимава с въпросите на собствеността, (което може да направи и адвокатът ви), човекът, когото ще упълномощите за вземането на медицинските решения, трябва да е някой, който ще има силите да „дръпне шнура“, когато реши, че си отивате, и да се справи с опозицията на останалите близки и роднини. Това може да е съпруг, родител, най-голямото дете.

ЕТО КЪДЕ Е ПРОБЛЕМЪТ: Не е достатъчно да се изготвят тези документи и да се сложат в чекмеджето или – по-лошо – в някой недостъпен сейф. Ако банката чуе, че сте умрели, (а банките имат хора, които всеки ден четат некролозите), те имат задължението веднага да заключат сейфа ви, докато не получат заповед от съда кого да допуснат до него. Следователно не е достатъчно само да оставите този вид документи там. Би трябвало да дадете ключовете на този сейф за съхранение на някого, на когото имате доверие, който веднага да отиде там преди всички да са разбрали за смъртта ви. Иначе не оставяйте важни неща в този сейф.

Документите трябва да имат копия, които да са разпределени на различни места – при съпрузите, децата, лекарите, като оригиналите трябва да са в папката на адвоката ви. Американската асоциация на пенсионерите предлага лесни за копиране от интернет форми за предварителни разпореждания, които са определени за различните щати. Погледнете също и caringinfo.org, където се предлагат информация и формуляри.

КАКВО ДРУГО: Ето къде книгата на Ерик Дюи може да ви бъде от чудесна помощ. Освен препоръчаните правни документи, в нея има и други предложения:

Съставете си списък от пароли и всякаква друга „входна“ интернет информация. Това може да изглежда очевидно, но много хора не се сещат да го направят. Марджи Билиан, фризьорка от Роквил, Мериленд, каза следното за баща си: „на смъртния му одър той ми диктуваше пароли и ми казваше къде се намират различни неща“. Това звучи болезнено и трудно. Но бизнесът на бащата на г-ца Билиан е бил ревизиран от данъчните служби след смъртта му – това е още една причина документите да се пазят по няколко години дори и след нечия смърт.

Други неща, които заслужават да бъдат отбелязани за поколенията, може и да не са така очевидни. Например историята на заболяванията, така че деца и внуци по-късно да знаят, откъде идват алергиите им и диабетът. (Идеята да се оставя ДНК може и да не е толкова лоша – идея, която съм сигурен, че в бъдеще ще се наложи).

Направете списък и на компаниите и услугите, които автоматично теглят пари от банковите ви сметки и кредитните карти заедно с контактната информация за всяка компания, за да не продължат да теглят пари след затварянето на сметките ви. Така или иначе тази информация ще ви бъде необходима, когато ви изтече срокът на кредитната карта или ако някой неправомерно ви е влязъл в сметката и тегли пари.

Ето защо това също е важно: Един експерт разказва как децата на негов клиент затворили банковата сметка на баща си, когато той вече не можел да се грижи за собствените си афери. Това, което не знаели, е че е имало застрахователна полица за един милион долара, която е била поддържана активна само чрез автоматични тегления от същата тази сметка. Застраховката била терминирана заради неустойка в плащанията и децата загубили милиона.

Какво остава за дребните неща, които си знаете само вие, като например как работи домът ви: алармената система, поливачките, ключът за барачката в двора. Огледайте къщата си сякаш ще я давате под наем и има нужда да оставите инструкции. Така ще помогнете на онези, които ще се грижат за вас по-късно или които ще останат след вас, когато си отидете.

ПОМИСЛЕТЕ И ЗА ЧУВСТВАТА: Най-накрая, много хора предлагат да се пишат писма до най-близките, които те ще прочетат след смъртта ви.

„Ако имах поне още едно писмо от баща ми“, сподели скърбящият възрастен син, “това би означавало толкова много за мене!“.

 

АНКЕТА

КЪДЕ БИХТЕ ЕМИГРИРАЛИ?
 

Реклама

www.vigdentalinc.com
Заповядайте в новооткрития зъболекарски кабинет на д-р Ива Арнаудова
www.navigationinc.net
The new innovation in the Transportation and Logistics industry
www.bulgaria-weekly.com
Вестник "БЪЛГАРИЯ" - Най-големият български седмичник в САЩ:
www.slavi-photography.com
Фотографския свят на Слави

Online Newspapers and Magazines
World's largest online newspaper and magazine directory for local, national and international news.

“Верея"
Училище за български народни танци
Банер

Партньори

Банер
Банер
Банер