Психологията на един емигрант - петте основни фази.

Атанас Махлелиев
Печат

psyhoПредвид това, че България е една от най-бързо обезлюдяващите се нации в света, след години лутане насам натам в псевдо демокрацията и на фона на масовата емиграция на млади хора, търсещи по-добър живот в „чуждото", след като не успяхме да оправим „своето". Реших да напиша няколко реда по въпроса за емиграцията, които се надявам да Ви бъдат интересни, а може би и дори някой да се припознае в тях.
Проучванията показват, че хората, които емигрират в друга страна, в процеса на социално-психологическа адаптация, преминават през пет основни фази, които смятам да обясня в следващите няколко реда, като малко ги побългаря, разбира се.
Фазата-еуфория
Този период се нарича още "меден месец". Първия път, когато емигрантът пристигне на ново място, той не променя поведението си, не прави никакви дългосрочни планове за бъдещето, а по-скоро търси социална група, към която да се прикрепи, когато пристигне. Най-често в нашия случай това са сънародниците ни, които с радост биха изпили по една „емигрантска" ракия с нас. Налице е еуфорично състояние, като психологически възприемането на новия живот е доминирано изключително от емоции и патриотични чувства. В зависимост от индивидуалните особености, продължителността на фазата на еуфория варира - от няколко дни до няколко месеца.
Фазата- турист
С постепенното придобиване на информация за живота в новата социална среда, пасивно-съзерцателният етап се заменя с фазата "турист". В този момент човек има самосъзнание за ситуацията, разбира и възприема себе си като част от новата социална среда, но още не е готов да я разбере. Сравнява всичко родно с чуждото и и иронизира културата и навиците на приемащата го държава. Гледа плахо и очаква всякакви предложения от рода на „да работя малко и да плащат много", защото все пак в нашата родина това е най-често търсената „професия".
Фазата-ориентация
След първите два етапа идва моментът, в който емигрантът трябва да разбере напълно тънкостите на социалните, политически, икономически и бюрократични връзки в рамките на обществото, в което се е озовал. В тази фаза на ориентация е моментът, когато самоличността на дадено лице трябва да разшири своето социално пространство.
Този процес не е никак за подценяване, защото има голямо влияние върху умствената и физическа сила. Тук е моментът да отбележим, че проблемите продължават да възникват ненадейно поради разминаването на желания-реалност. Стресът е водещ във вземането на решения, като всяко предложение се явява като спасителен пояс за оцеляване в заобикалящата го враждебна среда без близки, роднини и приятели.
Фазата-депресия
Количественото натрупване на негативни преживявания се влива в качественото състояние, а именно във фазата на депресия. Независимо колко силен психически е човек и сигурен в своята готовност и способност за преодоляване на трудностите, депресивната фаза се отразява без съмнение на едни по-малко, а на други повече. Една на пръв поглед обикновена песен с българска реч е готова да ни разплаче и накара да се откажем от преследването на „емигрантската" мечта. Положителното в тази фаза е, че обикновено след депресията се появява светлина в края на тунела, която неимоверно повдига оптимизмът и го превръща в жизненост и положителни емоции.
Фазата-активен-мотивиран
Колкото по-активен и социално адаптивен е човек, толкова по-бързо ще достигне до финалния етап на отношенията с новото общество. Пряката себе реализация и усещането, че си си на мястото, те кара да се чувстваш като личност и да погледнеш през други очи на своето пребиваване далеч от родината. Времето и мислите за връщане назад сякаш са отминали, но готовността остава дотогава, докогато не създадеш семейство в приемащата среда и не почувстваш чуждото като свое.
В заключение искам да кажа на всички българи по света:
Въпреки всичко, върнете се, защото България има нужда от Вас и вашите знания, за да може да изградим и променим бъдещето си заедно.
Разбира се, не всеки ще бъде посрещнат с хляб, мед и сол, но си заслужава да опитаме...!

 

Атанас Махлелиев
Психолог