Вестник БЪЛГАРИЯ - вестникът на българите в САЩ

събота
декември 16
Home АРХИВИТЕ СА ЖИВИ!

Гласът на имигранта - бр. 37-2016

Е-мейл Печат ПДФ

КАКВО ДА ПРАВИМ ОТТУК НАТАТЪК? Днес ще приключим серията за кредита с това продължение на статията от миналата седмица, като разгледаме последната четвърта точка:
Как да стабилизираме кредита си и да градим солидна кредитна история: Щом веднъж имате контрол над кредитния си рапорт, разходите и кредитните карти, вече можете да се съсредоточите към повишаване на кредитния си резултат чрез прибавяне на положителна информация и показване на стабилност в кредитната си история. Няколко стъпки в тази посока:
Добрият кредит трябва да бъде отразен върху рапорта: Може да са ви отказали кредит само заради липса на достатъчна кредитна история, която всъщност имате. Някои кредитори като местни банки и кредитни съюзи, карти за бензиностанции, пътуване и почивка, може и да не са докладвали историята ви на кредитните бюра. Опитайте да накарате тези нерапортуващи кредитори да докладват състоянието на сметките и месечните ви плащания на агенция, която съответно ще ги обяви. Не всички ще се съгласят. Заради това в бъдеще преди да отворите нова сметка, попитайте дали историята на плащнията ви ще бъде докладвана.
Активно градете кредитна история и не спирайте да го правите: Ако наистина кредитната ви история е лоша или дори ако сте подавали банкрут, не оставяйте кредитния си статут в замряло положение. Кредитът е нещо активно. Само че отнема доста време. Никога не се отказвайте да подобрявате историята си. Ако сте с лош кредит, колкото по-бързо започнете да градите отново добър такъв, като плащате всеки път и навреме, толкова по-бързо ще се повиши резултатът ви.


Много имигранти не вярват, че онова, което им се случва в Щатите, ще има някакъв дълготраен важен ефект, затова не обръщат внимание на някои неща. Нали сте дошли тук да изкарвате пари – установяването на добър кредит е важен път към изкарването на истинските пари. Вие живеете в тази държава и това не е ваканция. Американските банки продължават да настъпват в Източна Европа. Останалият свят наблюдава надигането на "глобална" средна класа, която изисква кредит. Кредитните пазари се развиват по неочаквани места и докладването на кредита също се глобализира.
Поддържайте сметките си активни: В миналото най-големият риск при оставянето на сметките неактивни беше вероятността заемодателят да ги затвори и по този начин да намали резултата ви. С последните промени във формула на изчисление FICO само наличието на твърде много неактивни сметки при някои обстоятелства вече може да е против вас. Още веднъж: FICO'08 търси доказателства, че отговорно управлявате кредита си. Помислете дали да не запазите най-старите си карти с най-висок лимит активни като всеки месец ги използвате за нещо и, разбира се, изплащате баланса напълно.
Градете нов кредит: Тази възможност се предлага на хората без кредитна история или с лоша такава от гарантираната кредитна карта. Потърсете най-добрата сделка за такава, но ограничете броя на апликациите си. Кредитните бюра гледат колко нови сметки са отворени и колко молби за нови сметки са подавани. Ако неочаквано се отразят много подадени запитвания, това може да намали общия резултат, (макар и в по-малка степен с FICO'08), защото в много случаи консуматори, предвиждащи финансови проблеми, опитват да увеличават кредитните си линии. Не се включват запитванията, направени от кредитори с цел "предварителна проверка" при предложения за кредит.
Отворете спестовна сметка в банката си: Това показва на кредиторите, че се мъчите да спестявате и че имате резерви да плащате дългове.
Помислете за т.нар. заем на изплащане: Има два главни типа кредит: "въртящи се" сметки, които ви позволяват да увеличавате или намалявате баланса, и заеми на изплащане, които обикновено имат фиксирани изплащателни суми, чрез внасянето на които балансът се намалява постепенно във времето. Примери за "въртящи се" сметки са кредитните карти и кредитните линии, докато заемите за автомобили и ипотеките се считат за заеми на изплащане.
FICO формулата винаги "награждава" хората, които успешно са балансирали двата по-горни типа, и точно за това вземането на заем на изплащане често се препоръчва като начин за хората с лош кредит да си подобрят резултата. Новата формула на изчисление на кредитните точки е още по-чувствителна към смесването на различни типове кредит, които хората имат и използват. В миналото хората имаха възможността да поддържат висок резултат само чрез използването на кредитни карти.
Това не означава, че трябва да кандидатствате за заеми, от които нямате нужда. Заеми, които вече сте изплатили, ще продължават да помагат на резултата ви, докато са още отразени върху кредитния ви рапорт, а много заемодатели продължават да докладват още 10 години вече затворени заеми на изплащане. Но ако опитвате да повишите нисък резултат, един заем на изплащане вероятно ще ви помогне още повече по новата формула, отколкото по старата.
Възползвайте се от общ кредит с друг човек, по правилния начин: И с последните промени на формулата за изчисление на кредитните точки все още можете да се възползвате от нечий друг добър кредит, ако ви прибавят като съпритежател на дадена сметка върху кредитна карта, (не само като упълномощен да я използвате). В повечето случаи историята на другия човек с картата ще бъде прибавена към вашия кредитен рапорт, ако двамата сте заедно отговорни за сметката. И при условие, че сметката е в добро състояние, това ще помогне на резултата ви. Прибавянето на друг към дадена сметка като съпритежател крие рискове и за двете страни: сега сте също заедно отговорни за дълга, докато само "упълномощеният да използва сметката", (който е само прибавен към нечия друга сметка изключително въз основа на кредита) обикновено не е, макар че титулярът ще е отговорен за ползването от страна на допълнителния ползвател. Също така не е лесно някой да бъде "махнат" от дадена сметка. Телефонно обаждане от титуляра на сметката може да премахне името на друг упълномощен ползвател, но често се случва името да не може да се махне от дадена сметка, докато тя не се затвори. Ето защо е опасно да се подписвате като гаранти за заема на други, макар че това би помогнало на техния кредит. Първо се осведомете за последствията.
Както казахме в началото на тази серия от статии, икономиката продължава да се влошава. Налага се да се обръща внимание на детайлите и да се прави всичко възможно, за да се преживява и просперира в тези условия. Първата стъпка е поставянето на определени финансови цели: купуване на дом, инвестиране в недвижимо имущество, подготовка за пенсионните години, изпращане на децата в колеж. Втората стъпка е разбирането на кредита, как да се получи и изгражда добър такъв. По-важно е не само да се работи, но да се работи умно. Използвайте парите на банките, за да градите собствените си авоари: купувате собственост с 10% от цялата сума при ипотека 4.5% (или по-малко) за останалото. Докато тези 90% ипотека могат да ви струват 4.5% за използването на парите на банката, вие сте излези от джоба си само с 10%. И запазвате 100% от печалбата. (Тази "печалба" се определя като нетната стойност, реализирана при продажбата и натрупала се при повишаването на пазарната стойност, както и от изплащането на заема). Пазарът за недвижимо имущество принадлежи на купувачите, но ако имат добър кредит. В следващите години ще става все по-важно да се знае как работи кредитът, за да се постигат определените финансови цели.

 

 

 John W. Kearns


Disclaimer:
The information provided in this article should not be construed as legal advice or legal opinion. While the statements contained herein reflect the opinions of the author only, and not the publication or its editors, the information provided may be a summary or compilation from other sources, who are gratefully acknowledged hereby. The contents are intended for general information purposes only, and you are urged to consult with a lawyer concerning your own situation and any specific legal questions you may have.
© Copyright John W. Kearns

Тази статия ще ви предложи средствата да се захванете с нещо, което смущава повечето хора и за което никой не желае да говори, но което е изключително важна задача с морална отговорност към цялото семейство: планиране на наследството.

Днес медицинската наука е увеличила продължителността на човешкия живот така, че човек може да очаква да прекара дълго време преди смъртта си в състояние на физическа или умствена неспособност. Рядко някой просто „пада и умира“ без продължителна болест или период на неспособност, които постепенно намаляват голяма част от евентуалното наследство. Всеки един от нас би могъл да се намери един ден в такова положение, затова задължението ни не е само към самите нас, не само към съпрузите или поколението след нас, но и към възрастните около нас, които обичаме и на които можем да помогнем да се ангажират в този процес на предварително планиране. Фокусът на професионалистите, занимаващи се с планиране на имуществото и наследството - адвокати, счетоводители, застрахователи и т.н., е насочен към подсигуряването на грижите за вас и лечението ви, когато сте все още технически живи, но физически или умствено неспособни.

С големия напредък на модерната медицина за непременното продължаване на живота - понякога против цената или желанието на така наречения „пациент“, и с наличието на затстраховка вече за всички, тази тема все повече се налага като дискусионна и противоречива: дали има момент, когато науката трябва да спре да върши всичко възможно да поддържа автоматично, без мисъл и разсъждение, съществуването на тялото в болничното легло само защото това е възможно, когато у човека не е останала реална надежда за качествен или пълен със смисъл и достойнство живот?

„(На този свят) нищо не е сигурно освен смъртта и данъците“ – Бенджамин Франклин. Всички ще се изправим пред неизбежното. Дължим на зависещите от нас финансово и морално да направим прехода по-поносим за тях. Докато сме способни, трябва да се заемем с планирането и подреждането на аферите си така, че най-близките ни – жената, децата, верният приятел, адвокатът – да знаят паролата към сметките ни, списъка на другите ни авоари, как да се свържат с останалите ни роднини и приятели. Човек трябва да помисли за подсигуряването на съкрушената вдовица и зависимите деца чрез някаква застраховка, както и за конкретни разпореждания за разпределението на собствеността така, че данъците да са сведени до минимум.

Основните документи, които всеки би трябвало да има: завещание, учредено приживе попечителство, пълномощно за адвоката, застраховка живот, както и здравна застраховка, така че семейството ви да не банкрутира, докато поддържа живота ви, ако нещо ви се случи. За последното също има вид застраховка, която може да си направите предварително, за да може в случай на инцидент, който ви остави неспособни, семейството ви да е финансово независимо от вашия доход да се изхранва, да изплаща ипотеката, наема, училищните такси.

Наистина трябва да имате застраховка, но внимавайте кой какво се опитва да ви продаде. Адвокатите, които вършат тази работа, обикновено специализират в областта, наречена „имуществено и наследствено планиране“ или „легализиране на завещания и наследство“, и рядко се занимават с друго извън това. Има и специализирани съдилища само за завещания и наследство. Имущественото наследство е собствеността или нетната стойност на това, което човек притежава и ще остави след смъртта си, включително веществената лична собственост като се започне от чиниите, дрехите, мебелите, бижутата, и се стигне до недвижимите имоти, колите, банковите и други финансови сметки. Ако имате бизнес, задължението да планирате занапред се увеличава още повече. Жена ви ще има ли достъп до сметките ви за бизнеса, ако не сте тук? Особено ако имате семейство и деца.

И докато днешната ни тема може да попадне под заглавието „Планиране на смъртта“ или още по-точно „Планиране за оставащите да живеят след нас, когато си отидем“, вероятно най-подходящото заглавие ще бъде „Организиране на живота ни, докато все още сме тук“, за което препоръчвам един добър източник: „Голямата книга за всичко“ от Ерик А. Дюи. Само в 44 страници тази книга ще ви помогне да организирате и запишете всички важни съставки на живота си: пароли, банкови сметки, резюме, лична история, история на заболяванията, застраховки, недвижимо имущество, превозни средства и така нататък.

ЗАВЕЩАНИЕ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСТВО ПРИЖИВЕ? Завещанието разпределя авоарите ви след вашата смърт. Ако имате обаче попечителство, учредено приживе, авоарите, които сте прехвърлили в него – жилище, банкови сметки и ценни книжа, се управляват във ваша полза, докато сте живи, и се прехвърлят на наследниците ви след вашата смърт. Учредявате този контингент приживе в случай че се окажете неспособни умствено или физически да управлявате работите си, като собствеността над всичките ви авоари се прехвърля от вас лично върху попечителството. Условията му се изпълняват от посочено от вас лице, което ще има правното задължение, основано на доверие, да използва авоарите ви в най-добър ваш интерес, до момента на смъртта ви.

Има всеобщо схващане, че учреденото приживе попечителство е по-добро от завещанието, защото завещанието ще мине през специализирания съд - по-скъпа и по-продължителна процедура. Съдебната процедура се занимава с инвентаризиране и разпределяне на собствеността на човека след настъпване на смъртта му. Първо, това схващане не е непременно вярно, второ, много е лесно да се планират главните авоари така, че да се заобиколи административното разпределение. Например за женена двойка, която притежава дом, нотариалният акт може да е съставен по такъв начин, че собствеността автоматично да бъде прехвърлена на останалия жив от съпрузите „по правото на надживелия“. Проверете своите нотариални актове – това ще е като упражнение за двама ви да знаете къде се намира този ваш документ.

„Ползите от учреденото приживе попечителство се надценяват, а недостатъците на съдебната процедура за разпределяне на наследственото имущество са преувеличени“, казва Сали Хюм, възрастна адвокатка от Американската асоциация на пенсионерите, автор на книгата „Отметен списък за моето семейство: пътеводител към моята история, финансови планове и последни желания“. Тази книга е още един добър източник за планиране от две уважавани институции – Американската адвокатска колегия и Американската асоциация на пенсионерите – непартийна организация с нестопанска цел за американци над 50-годишна възраст.

„Има определени обстоятелства, при които попечителствата са подходящи, като при недвижимо имущество извън щата или семеен бизнес, който ще продължи да работи“, продължава г-жа Хюм. Иначе завещанието е достатъчно добър документ. А и всеки трябва да си има завещание. Ако имате някакви съмнения, проучете или потърсете адвокатски съвет.

НАПРАВИ-СИ-САМ? Ако решите да си напишете завещанието без адвокат като използвате формите от интернет, подсигурете се, че ще го извършите правилно. Непрофесионално изготвеното завещание може да е по-лошо от липсата на такова, защото завещанието е официален правен документ с много технически изисквания. Това е разбрала сестрата на Лиса Кинсман, когато съпругът й загинал при самолетна катастрофа само на 28-годишна възраст.

„Той написал завещанието си точно преди да замине на тази екскурзия“, която отнела живота му, каза г-ца Кинсман от Ларчмонт, Ню Йорк, „но попълнил някои неща неправилно и така всичко, което притежава, сега отиде при сестра му, вместо при жена му“. Което не било намерението на починалия вече съпруг. На вдовицата се наложило да мине през дълга съдебна процедура, за да получи онова, което е щяло да остане за нея, ако завещание изобщо не е имало.

ПЪЛНОМОЩНИ ПРИЖИВЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ: Завещанието, изготвено приживе, както и продължителното пълномощно за дългосрочни медицински грижи, се отнасят до вземане на медицински решения, но между двете има някои съществени разлики.

Завещанието приживе, в някои щати наричано „предварителни разпореждания“, обикновено се отнася до вземането на решения на смъртния одър. Това завещание ви дава възможността да заявите желанието си да не се прилагат продължаващи живота мерки, ако няма надежда за пълно възстановяване.

Продължителното пълномощно, свързано с медицинските грижи, покрива всички медицински решения и продължава за периода, през който не сте в състояние сами да вземате такива решения. Можете обаче да включите специфични провизии, които да дикутват на упълномощения как бихте желали да постъпва от ваше име.

ГЕНЕРАЛНО ПЪЛНОМОЩНО: То се издава на лице, на което имате доверие и което може да се погрижи за финансите ви. За разлика от обикновеното пълномощно, продължителното пълномощно означава, че упълномощеният може да действа даже ако изпаднете в състояние на неспособност. Това може да е същият човек, който е упълномощен за медицинските решения, но по-добре е да изберете друг, защото двете задължения предполагат различни умения.

Докато обикновеното пълномощно се занимава с въпросите на собствеността, (което може да направи и адвокатът ви), човекът, когото ще упълномощите за вземането на медицинските решения, трябва да е някой, който ще има силите да „дръпне шнура“, когато реши, че си отивате, и да се справи с опозицията на останалите близки и роднини. Това може да е съпруг, родител, най-голямото дете.

ЕТО КЪДЕ Е ПРОБЛЕМЪТ: Не е достатъчно да се изготвят тези документи и да се сложат в чекмеджето или – по-лошо – в някой недостъпен сейф. Ако банката чуе, че сте умрели, (а банките имат хора, които всеки ден четат некролозите), те имат задължението веднага да заключат сейфа ви, докато не получат заповед от съда кого да допуснат до него. Следователно не е достатъчно само да оставите този вид документи там. Би трябвало да дадете ключовете на този сейф за съхранение на някого, на когото имате доверие, който веднага да отиде там преди всички да са разбрали за смъртта ви. Иначе не оставяйте важни неща в този сейф.

Документите трябва да имат копия, които да са разпределени на различни места – при съпрузите, децата, лекарите, като оригиналите трябва да са в папката на адвоката ви. Американската асоциация на пенсионерите предлага лесни за копиране от интернет форми за предварителни разпореждания, които са определени за различните щати. Погледнете също и caringinfo.org, където се предлагат информация и формуляри.

КАКВО ДРУГО: Ето къде книгата на Ерик Дюи може да ви бъде от чудесна помощ. Освен препоръчаните правни документи, в нея има и други предложения:

Съставете си списък от пароли и всякаква друга „входна“ интернет информация. Това може да изглежда очевидно, но много хора не се сещат да го направят. Марджи Билиан, фризьорка от Роквил, Мериленд, каза следното за баща си: „на смъртния му одър той ми диктуваше пароли и ми казваше къде се намират различни неща“. Това звучи болезнено и трудно. Но бизнесът на бащата на г-ца Билиан е бил ревизиран от данъчните служби след смъртта му – това е още една причина документите да се пазят по няколко години дори и след нечия смърт.

Други неща, които заслужават да бъдат отбелязани за поколенията, може и да не са така очевидни. Например историята на заболяванията, така че деца и внуци по-късно да знаят, откъде идват алергиите им и диабетът. (Идеята да се оставя ДНК може и да не е толкова лоша – идея, която съм сигурен, че в бъдеще ще се наложи).

Направете списък и на компаниите и услугите, които автоматично теглят пари от банковите ви сметки и кредитните карти заедно с контактната информация за всяка компания, за да не продължат да теглят пари след затварянето на сметките ви. Така или иначе тази информация ще ви бъде необходима, когато ви изтече срокът на кредитната карта или ако някой неправомерно ви е влязъл в сметката и тегли пари.

Ето защо това също е важно: Един експерт разказва как децата на негов клиент затворили банковата сметка на баща си, когато той вече не можел да се грижи за собствените си афери. Това, което не знаели, е че е имало застрахователна полица за един милион долара, която е била поддържана активна само чрез автоматични тегления от същата тази сметка. Застраховката била терминирана заради неустойка в плащанията и децата загубили милиона.

Какво остава за дребните неща, които си знаете само вие, като например как работи домът ви: алармената система, поливачките, ключът за барачката в двора. Огледайте къщата си сякаш ще я давате под наем и има нужда да оставите инструкции. Така ще помогнете на онези, които ще се грижат за вас по-късно или които ще останат след вас, когато си отидете.

ПОМИСЛЕТЕ И ЗА ЧУВСТВАТА: Най-накрая, много хора предлагат да се пишат писма до най-близките, които те ще прочетат след смъртта ви.

„Ако имах поне още едно писмо от баща ми“, сподели скърбящият възрастен син, “това би означавало толкова много за мене!“.

 

АНКЕТА

КЪДЕ БИХТЕ ЕМИГРИРАЛИ?
 

Реклама

www.vigdentalinc.com
Заповядайте в новооткрития зъболекарски кабинет на д-р Ива Арнаудова
www.navigationinc.net
The new innovation in the Transportation and Logistics industry
www.bulgaria-weekly.com
Вестник "БЪЛГАРИЯ" - Най-големият български седмичник в САЩ:
www.slavi-photography.com
Фотографския свят на Слави

Online Newspapers and Magazines
World's largest online newspaper and magazine directory for local, national and international news.

“Верея"
Училище за български народни танци
Банер

Партньори

Банер
Банер
Банер