Вестник БЪЛГАРИЯ - вестникът на българите в САЩ

вторник
декември 12
Home АРХИВИТЕ СА ЖИВИ!

Гласът на имигранта - бр. 34-2016

Е-мейл Печат ПДФ

ПОДОБРЯВАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РЕЗУЛТАТ: ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЪЛГОВЕ (продължение по темата от миналия брой):
Разбира се, че ще искате да изчистите стари дългове, особено ако вредят на кредита ви, когато се отразяват върху кредитните рапорти, издадени от една или повече от трите кредитни агенции. Но също е важно да разбирате как се изчисляват кредитните точки (как работи FICO формулата), защото изплащането на дългове може в действителност да има негативен ефект.
Заради взаимодействието между формулата за изчисляване на кредитните точки, щатските закони за давност и краен срок и федералния закон (Fair Credit Reporting Act), години наред FICO формулата често наказваше хората при изплащане на стари дългове, които вече са били препратени към агенция за събиране на дълговете (collection agency). Днес падането на общия брой кредитни точки в резултат на ново изплащане на стар дълг е все по-рядко явление. Това е в резултат на съвместните усилия на Fair Isaac и трите агенции по докладване на кредита с цел да се разреши проблемът при прилагането на кредитната изчислителна формула. Все още обаче са налице проблемите при разправата с дългове, които още не са препратени към агенция за събирането им.
Ето най-общо как разправата със съществуващи дългове може да навреди на вашия кредит:
1. Разплащането на сметки с по-малка сума от дължимата често може да навреди на кредитните точки.
2. Организирането на разплащателен план или даже отправянето на ново запитване по отношение на стар дълг може да рестартира закона за давност (и краен срок) в някои щати, което ще даде възможност на кредиторите да съдят.
3. Просто осъществяването на контакт с кредитор по отношение на стара неизплатена сметка може да съживи интереса към събирането на дълга, което да доведе до притеснения и нови тактики.
4. Агенции по събирането на дългове и кредитори, които вече са ви съдили и спечелили делото, могат да обещават, че ако направите плащане, ще променят начина, по който дългът е отразен на кредитния ви рапорт – това не е вярно. Не само че няма да се погрижат да го сторят, но могат и да влошат нещата, защото отразеният на рапорта дълг ще изглежда като по-нов, отколкото всъщност е. Вие сами трябва да се постараете да промените информацията по кредитния си рапорт!
ИЗПЛАЩАНЕ (ИЗЧИСТВАНЕ) НА ДЪЛГ СЪС СУМА, ПО-МАЛКА ОТ ДЪЛЖИМАТА:
Първо: изплащането на дълг със сума, по-малка от дължимата, ще ви остави в резултат с облагаем доход в размера на разликата, която ви е била опростена. В края на годината ще получите 1099, което означава, че сумата е отразена като загуба за кредитора, необлагаема с данък, и в този си вид е докладвана на властите. Макар че изплащането на дълг с т.нар. "цент върху долар" да е хубава идея и добро постижение, ще ви се наложи да плащате данъци върху опростеното.
Както и може да навредите на кредитните си точки, ако изчистите настоящ дълг с изплащането на сума, по-малка от дължимата. Ако даден дълг не е бил "отписан", т.е. махнат от сметката или ликвидиран от страна на кредитора и препратен към отделна агенция за събирането му, тогава се разправяте с първоначалния кредитор. Разбира се, че ако оставите сметката неплатена, това евентуално ще приключи с ликвидирането й от кредитора и препращането й към агенция по събиране на дълговете, което също е достатъчно лошо за кредитните ви точки. Според FICO формулата изплащането на дълг със сума, по-малка от дължимата, докладвано на кредитните агенции, може да бъде по-лошо от просто оставянето на дълга отворен и неизплатен. Защо?
В миналото дадено плащане по стар дълг влошаваше нещата, защото това действие "осъвременяваше" негативния знак според формулата за изчисляване на кредитните точки, като правеше дълга да изглежда по-скорошен, отколкото е бил в действителност.
Факторът "скорошност" или колко време е минало, откакто сте получили негативния знак, се отразява значително на кредитните ви точки. Колкото по-скорошен е проблемът, толкова по-лошо ще натежи срещу вас.
През последните няколко години обаче Fair Isaac работи задно с кредитните бюра с цел да се промени начинът на отразяване върху кредитния рапорт на нови плащания по стари дългове. Сега вече новата формула може да прави разграничение между нови плащания и новите неустойки.
НОВИ НЕУСТОЙКИ (ЗАКЪСНЕЛИ ПЛАЩАНИЯ) И ОТПИСВАНЕ НА ДЪЛГОВЕ:
Заемодателят обикновено ще „отпише" дадена сметка като лош дълг около шест месеца след изпадането на този дълг в неустойка – с други думи, шест месеца след като длъжникът спре да плаща. „Отписването" на сметката се докладва на кредитните бюра като закриване.
Някои хора решават погрешно, че отписването на дълга означава, че вече не трябва да го плащат. Това отписване е всъщност счетоводски термин. То не ви освобождава от законовото или етическо задължение да си платите дълга, а кредиторът или агенцията, заета със събиране на дълга, все още могат да ви "преследват", като ви подадат на съд. Много често обаче първоначалният кредитор „продава" дълга на дадена агенция по събиране на дългове, която от своя страна ще се мъчи да ви принуди да платите и която може да ви съди. След като агенцията заведе дело, ще започнете да се занимавате с третата страна – адвокатите.
Когато кредиторът прехвърли отписаната сметка към своя отдел за събиране на дълговете или към друга агенция, тази сметка ще се появи два пъти на кредитния ви рапорт – един път ще е отразен първоначалният кредитор, показвайки състоянието на тази сметка като „отписана", а втори път ще се показва от страна на агенцията по събиране на дългове в състояние на „сметка, по която се събира дълг".
Ако един дълг ви се показва повече от два пъти, което понякога се случва, когато сметката се прехвърля от една агенция на друга, можете да изисквате от кредитните бюра да премахнат допълнителното обявяване.
Неплащането на сметките е голям негатив върху кредита ви. Закъсняванията по плащанията, (стари сметки, които още не са "отписани"), отписани такива и опити за събирането на дълга по тях от дадена агенция, могат сериозно да навредят на кредитните ви точки.
Има още нещо, което е важно да се знае:
Що се отнася до FICO резултата (общия брой кредит точки), най-много използван от заемодателите, това, което има най-голямо значение, е какво казва върху рапорта ви първоначалният кредитор. Статусът и сумата, посочена върху кредитния ви рапорт, ще се отрази по-силно при изчисляването на общия брой кредитни точки, отколкото докладът на дадена агенция по събирането на дългове.
В следващия брой ще продължим по този въпрос с информация кaк се отразяват върху кредитния рапорт старите дългове.

 

 John W. Kearns


Disclaimer:
The information provided in this article should not be construed as legal advice or legal opinion. While the statements contained herein reflect the opinions of the author only, and not the publication or its editors, the information provided may be a summary or compilation from other sources, who are gratefully acknowledged hereby. The contents are intended for general information purposes only, and you are urged to consult with a lawyer concerning your own situation and any specific legal questions you may have.
© Copyright John W. Kearns

Тази статия ще ви предложи средствата да се захванете с нещо, което смущава повечето хора и за което никой не желае да говори, но което е изключително важна задача с морална отговорност към цялото семейство: планиране на наследството.

Днес медицинската наука е увеличила продължителността на човешкия живот така, че човек може да очаква да прекара дълго време преди смъртта си в състояние на физическа или умствена неспособност. Рядко някой просто „пада и умира“ без продължителна болест или период на неспособност, които постепенно намаляват голяма част от евентуалното наследство. Всеки един от нас би могъл да се намери един ден в такова положение, затова задължението ни не е само към самите нас, не само към съпрузите или поколението след нас, но и към възрастните около нас, които обичаме и на които можем да помогнем да се ангажират в този процес на предварително планиране. Фокусът на професионалистите, занимаващи се с планиране на имуществото и наследството - адвокати, счетоводители, застрахователи и т.н., е насочен към подсигуряването на грижите за вас и лечението ви, когато сте все още технически живи, но физически или умствено неспособни.

С големия напредък на модерната медицина за непременното продължаване на живота - понякога против цената или желанието на така наречения „пациент“, и с наличието на затстраховка вече за всички, тази тема все повече се налага като дискусионна и противоречива: дали има момент, когато науката трябва да спре да върши всичко възможно да поддържа автоматично, без мисъл и разсъждение, съществуването на тялото в болничното легло само защото това е възможно, когато у човека не е останала реална надежда за качествен или пълен със смисъл и достойнство живот?

„(На този свят) нищо не е сигурно освен смъртта и данъците“ – Бенджамин Франклин. Всички ще се изправим пред неизбежното. Дължим на зависещите от нас финансово и морално да направим прехода по-поносим за тях. Докато сме способни, трябва да се заемем с планирането и подреждането на аферите си така, че най-близките ни – жената, децата, верният приятел, адвокатът – да знаят паролата към сметките ни, списъка на другите ни авоари, как да се свържат с останалите ни роднини и приятели. Човек трябва да помисли за подсигуряването на съкрушената вдовица и зависимите деца чрез някаква застраховка, както и за конкретни разпореждания за разпределението на собствеността така, че данъците да са сведени до минимум.

Основните документи, които всеки би трябвало да има: завещание, учредено приживе попечителство, пълномощно за адвоката, застраховка живот, както и здравна застраховка, така че семейството ви да не банкрутира, докато поддържа живота ви, ако нещо ви се случи. За последното също има вид застраховка, която може да си направите предварително, за да може в случай на инцидент, който ви остави неспособни, семейството ви да е финансово независимо от вашия доход да се изхранва, да изплаща ипотеката, наема, училищните такси.

Наистина трябва да имате застраховка, но внимавайте кой какво се опитва да ви продаде. Адвокатите, които вършат тази работа, обикновено специализират в областта, наречена „имуществено и наследствено планиране“ или „легализиране на завещания и наследство“, и рядко се занимават с друго извън това. Има и специализирани съдилища само за завещания и наследство. Имущественото наследство е собствеността или нетната стойност на това, което човек притежава и ще остави след смъртта си, включително веществената лична собственост като се започне от чиниите, дрехите, мебелите, бижутата, и се стигне до недвижимите имоти, колите, банковите и други финансови сметки. Ако имате бизнес, задължението да планирате занапред се увеличава още повече. Жена ви ще има ли достъп до сметките ви за бизнеса, ако не сте тук? Особено ако имате семейство и деца.

И докато днешната ни тема може да попадне под заглавието „Планиране на смъртта“ или още по-точно „Планиране за оставащите да живеят след нас, когато си отидем“, вероятно най-подходящото заглавие ще бъде „Организиране на живота ни, докато все още сме тук“, за което препоръчвам един добър източник: „Голямата книга за всичко“ от Ерик А. Дюи. Само в 44 страници тази книга ще ви помогне да организирате и запишете всички важни съставки на живота си: пароли, банкови сметки, резюме, лична история, история на заболяванията, застраховки, недвижимо имущество, превозни средства и така нататък.

ЗАВЕЩАНИЕ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСТВО ПРИЖИВЕ? Завещанието разпределя авоарите ви след вашата смърт. Ако имате обаче попечителство, учредено приживе, авоарите, които сте прехвърлили в него – жилище, банкови сметки и ценни книжа, се управляват във ваша полза, докато сте живи, и се прехвърлят на наследниците ви след вашата смърт. Учредявате този контингент приживе в случай че се окажете неспособни умствено или физически да управлявате работите си, като собствеността над всичките ви авоари се прехвърля от вас лично върху попечителството. Условията му се изпълняват от посочено от вас лице, което ще има правното задължение, основано на доверие, да използва авоарите ви в най-добър ваш интерес, до момента на смъртта ви.

Има всеобщо схващане, че учреденото приживе попечителство е по-добро от завещанието, защото завещанието ще мине през специализирания съд - по-скъпа и по-продължителна процедура. Съдебната процедура се занимава с инвентаризиране и разпределяне на собствеността на човека след настъпване на смъртта му. Първо, това схващане не е непременно вярно, второ, много е лесно да се планират главните авоари така, че да се заобиколи административното разпределение. Например за женена двойка, която притежава дом, нотариалният акт може да е съставен по такъв начин, че собствеността автоматично да бъде прехвърлена на останалия жив от съпрузите „по правото на надживелия“. Проверете своите нотариални актове – това ще е като упражнение за двама ви да знаете къде се намира този ваш документ.

„Ползите от учреденото приживе попечителство се надценяват, а недостатъците на съдебната процедура за разпределяне на наследственото имущество са преувеличени“, казва Сали Хюм, възрастна адвокатка от Американската асоциация на пенсионерите, автор на книгата „Отметен списък за моето семейство: пътеводител към моята история, финансови планове и последни желания“. Тази книга е още един добър източник за планиране от две уважавани институции – Американската адвокатска колегия и Американската асоциация на пенсионерите – непартийна организация с нестопанска цел за американци над 50-годишна възраст.

„Има определени обстоятелства, при които попечителствата са подходящи, като при недвижимо имущество извън щата или семеен бизнес, който ще продължи да работи“, продължава г-жа Хюм. Иначе завещанието е достатъчно добър документ. А и всеки трябва да си има завещание. Ако имате някакви съмнения, проучете или потърсете адвокатски съвет.

НАПРАВИ-СИ-САМ? Ако решите да си напишете завещанието без адвокат като използвате формите от интернет, подсигурете се, че ще го извършите правилно. Непрофесионално изготвеното завещание може да е по-лошо от липсата на такова, защото завещанието е официален правен документ с много технически изисквания. Това е разбрала сестрата на Лиса Кинсман, когато съпругът й загинал при самолетна катастрофа само на 28-годишна възраст.

„Той написал завещанието си точно преди да замине на тази екскурзия“, която отнела живота му, каза г-ца Кинсман от Ларчмонт, Ню Йорк, „но попълнил някои неща неправилно и така всичко, което притежава, сега отиде при сестра му, вместо при жена му“. Което не било намерението на починалия вече съпруг. На вдовицата се наложило да мине през дълга съдебна процедура, за да получи онова, което е щяло да остане за нея, ако завещание изобщо не е имало.

ПЪЛНОМОЩНИ ПРИЖИВЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ: Завещанието, изготвено приживе, както и продължителното пълномощно за дългосрочни медицински грижи, се отнасят до вземане на медицински решения, но между двете има някои съществени разлики.

Завещанието приживе, в някои щати наричано „предварителни разпореждания“, обикновено се отнася до вземането на решения на смъртния одър. Това завещание ви дава възможността да заявите желанието си да не се прилагат продължаващи живота мерки, ако няма надежда за пълно възстановяване.

Продължителното пълномощно, свързано с медицинските грижи, покрива всички медицински решения и продължава за периода, през който не сте в състояние сами да вземате такива решения. Можете обаче да включите специфични провизии, които да дикутват на упълномощения как бихте желали да постъпва от ваше име.

ГЕНЕРАЛНО ПЪЛНОМОЩНО: То се издава на лице, на което имате доверие и което може да се погрижи за финансите ви. За разлика от обикновеното пълномощно, продължителното пълномощно означава, че упълномощеният може да действа даже ако изпаднете в състояние на неспособност. Това може да е същият човек, който е упълномощен за медицинските решения, но по-добре е да изберете друг, защото двете задължения предполагат различни умения.

Докато обикновеното пълномощно се занимава с въпросите на собствеността, (което може да направи и адвокатът ви), човекът, когото ще упълномощите за вземането на медицинските решения, трябва да е някой, който ще има силите да „дръпне шнура“, когато реши, че си отивате, и да се справи с опозицията на останалите близки и роднини. Това може да е съпруг, родител, най-голямото дете.

ЕТО КЪДЕ Е ПРОБЛЕМЪТ: Не е достатъчно да се изготвят тези документи и да се сложат в чекмеджето или – по-лошо – в някой недостъпен сейф. Ако банката чуе, че сте умрели, (а банките имат хора, които всеки ден четат некролозите), те имат задължението веднага да заключат сейфа ви, докато не получат заповед от съда кого да допуснат до него. Следователно не е достатъчно само да оставите този вид документи там. Би трябвало да дадете ключовете на този сейф за съхранение на някого, на когото имате доверие, който веднага да отиде там преди всички да са разбрали за смъртта ви. Иначе не оставяйте важни неща в този сейф.

Документите трябва да имат копия, които да са разпределени на различни места – при съпрузите, децата, лекарите, като оригиналите трябва да са в папката на адвоката ви. Американската асоциация на пенсионерите предлага лесни за копиране от интернет форми за предварителни разпореждания, които са определени за различните щати. Погледнете също и caringinfo.org, където се предлагат информация и формуляри.

КАКВО ДРУГО: Ето къде книгата на Ерик Дюи може да ви бъде от чудесна помощ. Освен препоръчаните правни документи, в нея има и други предложения:

Съставете си списък от пароли и всякаква друга „входна“ интернет информация. Това може да изглежда очевидно, но много хора не се сещат да го направят. Марджи Билиан, фризьорка от Роквил, Мериленд, каза следното за баща си: „на смъртния му одър той ми диктуваше пароли и ми казваше къде се намират различни неща“. Това звучи болезнено и трудно. Но бизнесът на бащата на г-ца Билиан е бил ревизиран от данъчните служби след смъртта му – това е още една причина документите да се пазят по няколко години дори и след нечия смърт.

Други неща, които заслужават да бъдат отбелязани за поколенията, може и да не са така очевидни. Например историята на заболяванията, така че деца и внуци по-късно да знаят, откъде идват алергиите им и диабетът. (Идеята да се оставя ДНК може и да не е толкова лоша – идея, която съм сигурен, че в бъдеще ще се наложи).

Направете списък и на компаниите и услугите, които автоматично теглят пари от банковите ви сметки и кредитните карти заедно с контактната информация за всяка компания, за да не продължат да теглят пари след затварянето на сметките ви. Така или иначе тази информация ще ви бъде необходима, когато ви изтече срокът на кредитната карта или ако някой неправомерно ви е влязъл в сметката и тегли пари.

Ето защо това също е важно: Един експерт разказва как децата на негов клиент затворили банковата сметка на баща си, когато той вече не можел да се грижи за собствените си афери. Това, което не знаели, е че е имало застрахователна полица за един милион долара, която е била поддържана активна само чрез автоматични тегления от същата тази сметка. Застраховката била терминирана заради неустойка в плащанията и децата загубили милиона.

Какво остава за дребните неща, които си знаете само вие, като например как работи домът ви: алармената система, поливачките, ключът за барачката в двора. Огледайте къщата си сякаш ще я давате под наем и има нужда да оставите инструкции. Така ще помогнете на онези, които ще се грижат за вас по-късно или които ще останат след вас, когато си отидете.

ПОМИСЛЕТЕ И ЗА ЧУВСТВАТА: Най-накрая, много хора предлагат да се пишат писма до най-близките, които те ще прочетат след смъртта ви.

„Ако имах поне още едно писмо от баща ми“, сподели скърбящият възрастен син, “това би означавало толкова много за мене!“.

 

АНКЕТА

КЪДЕ БИХТЕ ЕМИГРИРАЛИ?
 

Реклама

www.vigdentalinc.com
Заповядайте в новооткрития зъболекарски кабинет на д-р Ива Арнаудова
www.navigationinc.net
The new innovation in the Transportation and Logistics industry
www.bulgaria-weekly.com
Вестник "БЪЛГАРИЯ" - Най-големият български седмичник в САЩ:
www.slavi-photography.com
Фотографския свят на Слави

Online Newspapers and Magazines
World's largest online newspaper and magazine directory for local, national and international news.

“Верея"
Училище за български народни танци
Банер

Партньори

Банер
Банер
Банер