Вестник БЪЛГАРИЯ - вестникът на българите в САЩ

вторник
декември 12
Home АРХИВИТЕ СА ЖИВИ!

Гласът на имигранта - бр. 33-2016

Е-мейл Печат ПДФ

ИКОНОМИЧЕСКАТА ситуация не е добра напоследък и продължава да се влошава. Човек трябва да обръща внимание на много неща и да прави всичко възможно, за да преживява, а защо не и да просперира въпреки условията. Пазарът на недвижимо имущество сега е добър за купувачите, но дали кредитът ни е достатъчно висок? Какви финансови цели можем да си поставяме? В серия от статии ще поговорим за кредита.
Става все по-важно да разбираме как работи кредитът. Повечето хора мислят, че кредитният рейтинг е обективна цифрова наука. Кредитните точки са всъщност формула, която зависи от смесица от фактори с различна тежест, формула, която се променя всяка година и която при по-близък анализ заприличва повече на вуду, отколкото на точна наука. Веднъж годишно можете да поръчате безплатен кредитен рапорт от трите кредитни агенции, но ако искате да видите общия брой точки (който може да бъде различен от трите бюра) и да получите анализ и отговор на въпроса защо имате съответния брой точки, ще трябва да платите допълнително.
Трите главни кредитни агенции Equifax, TransUnion и Experian по молба на клиента са длъжни да издават безплатно копие от рапорта веднъж на всеки 12 месеца. Електронно можете да го поръчате на AnnualCreditReport.com. Можете и да се обадите на 877-322-8228 и да поръчате брошура, която да попълните, за да ви изпратят рапорта по пощата. Това става на адрес: Annual Credit Report Request Service, P.O. Box 105281, Atlanta, GA 30348-5281.
Кредитният рапорт съдържа информация за историята на плащанията ви, изброени са сметките ви, балансите и хронологията на плащанията ви по тях. Но не показва общия брой точки (credit score), т.е. FICO (трицифреният индикатор, който се използва от заемодатели, работодатели и застрахователи). Колкото е по-висок резултатът, толкова по-добре. Тези дни казват, че е трудно да се вземе ипотека с резултат по-нисък от 720.


Компания, наречена Fair Isaac, е създала най-широко използваната (FICO) система за определяне на общия брой кредитни точки. Целта на тази статия е да обясни как онова, което правите, може да се отрази на вашето FICO. Разбирането на тези процеси е ключът към подобряване на резултата, което е важно, за да можете да получавате кредит с най-добри лихвени проценти. Заемодателите стават все по-придирчиви.
АНАЛИЗИРАНЕ НА FICO ТОЧКИТЕ: ГРУПИРАНЕ ПО РЕЗУЛТАТИ:
Когато изчислява общия брой точки, системата Fair Isaac групира хората с подобни кредитни истории. Тези групи представляват „рейтингови карти". Ако на рапорта ви е отразен банкрут например, ще ви групират върху такава карта с други хора с банкрути. Вашите "кредитни навици" може да изглеждат по-добри по сравнение с тези хора, но няма да ви сложат в група с по-силна история, щом банкрутът ви се показва. А ако „кредитното ви поведение" е незадоволително, дори и след като банкрутът спре да се показва и ви придвижат в по-добрата група, общият ви брой точки пак може да спадне.
Нещо подобно се случи с човек, който има $47,000 дълг по кредитна карта и FICO 715. Той продължава да си плаща сметките и след няколко месеца, когато успява да погаси $19,000 от дълга, общият резултат се повиши на 732. Само няколко седмици след това обаче тази цифра падна на 684.
Такъв рязък спад на общия брой точки често може да се обясни с някакъв негативен момент като неплащане по дълг или изчезване на банкрута от кредитния рапорт на заемателя.( По-късно ще разберем защо банкрутът или изпадането на банкрута от кредитния рапорт може само по себе си да бъде негативно явление). В този случай обаче промяната е още по-неуловима. Какво е станало? Преди година човекът открил нова банкова сметка, което в този момент го е поставило в друга група, състояща се от хора с новооткрити сметки в кредитните си истории. Но когато новооткритата сметка вече остаряла достатъчно, за да предизвика отпадане на човека от групата на хората с новооткрити сметки, тогава се получил и спадът в общия му брой кредитни точки.
КАКВО МОЖЕ ДА НАВРЕДИ НА КРЕДИТНИЯ ВИ РЕЗУЛТАТ?
Едно от нещата, което обърква хората по отношение на кредитния резултат, е реакцията при затваряне на сметка. И ако не разбере как работи системата за определяне на броя точки, на човек му се струва несправедливо да получи по-нисък резултат, когато е успял да изплати и затвори някоя сметка. Ето какво още може да накърни броя на точките:
откриването на сметки и при кандидатстването, и до една година след това;
трансфериране на балансите по кредитните карти;
уреждането на дългове, използването на т.нар. „безлимитни" карти (за които ще споменем по-нататък)
натрупването на глоби от библиотечни карти, паркингови глоби и други глоби и наказания, на пръв поглед несвързани с кредита.
Трансферирането на баланси към кредитни карти с по-нисък лихвен процент поначало е добра идея, когато се мъчите да изплатите някакъв дълг, но осъществяването на тези трансфери може да накърни кредитния ви резултат по няколко причини. Самото откриване на нова сметка по кредитна карта с цел да се възползвате от по-ниския лихвен процент, предлаган в такъв момент, може да намали общия ви брой точки с около 5. Трансферирането на баланс върху карта с по-нисък лимит също може да се отрази зле на резултата ви, така както и консолидирането на дългове. Защо?
МНОГО ВАЖНОТО СЪОТНОШЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНАТА ЧАСТ НА КРЕДИТА И ОБЩИЯ ЛИМИТ:
Да отговорим на въпроса: моделът FICO се влияе силно от съотношението на използваната част от кредита, т.е. тази част от наличния лимит, която в действителност използвате. Формулата иска да види голяма разлика между баланса ви и лимита на кредита. Трансфериране на баланс от карта с висок към карта с по-нисък лимит създава впечатлението, че сте на път да изразходите лимита на втората карта, и това може да се отрази негативно на общия ви резултат ( с намаляване на броя на точките).
Да обясним по-просто: FICO формулата предпочита да види 1000-доларови баланси на пет карти, отколкото 5000-доларов баланс върху една карта.
Белята става по-голяма, когато затворите дадена сметка по кредитна карта, от която сте трансферирали баланса. Закриването на стари сметки намалява сумата на наличния кредит, която се използва при калкулацията на съотношението на лимита срещу използваната част от кредита за образуване на крайния резултат.
Ако планирате да се възползвате от трансферирането на баланси към карта с по-нисък лихвен процент, имайте предвид следното:
1. Ограничете броя на сметките, които откривате. Новооткритите сметки и кандидатстването за нови сметки намалява общия ви резултат. И ако искате да го повишите, не местете балансите си от карта на карта, дори и към по-нисък лихвен процент, без да сте намалили целия си дълг. Следователно:
2. Изплащайте, докато намалите дълга. Използвайте картите с по-нисък лихвен процент, за да ограничите дълга като цяло. По-добре ще се отрази на кредитния ви резултат намаляването или освобождаваето от дълг, отколкото поддържането на същия дълг между по-малък брой карти.
В следващия брой ще продължим с уреждане на сметките по дългове, както и с други въпроси по темата.

 

 

  John W. Kearns


Disclaimer:
The information provided in this article should not be construed as legal advice or legal opinion. While the statements contained herein reflect the opinions of the author only, and not the publication or its editors, the information provided may be a summary or compilation from other sources, who are gratefully acknowledged hereby. The contents are intended for general information purposes only, and you are urged to consult with a lawyer concerning your own situation and any specific legal questions you may have.
© Copyright John W. Kearns

Тази статия ще ви предложи средствата да се захванете с нещо, което смущава повечето хора и за което никой не желае да говори, но което е изключително важна задача с морална отговорност към цялото семейство: планиране на наследството.

Днес медицинската наука е увеличила продължителността на човешкия живот така, че човек може да очаква да прекара дълго време преди смъртта си в състояние на физическа или умствена неспособност. Рядко някой просто „пада и умира“ без продължителна болест или период на неспособност, които постепенно намаляват голяма част от евентуалното наследство. Всеки един от нас би могъл да се намери един ден в такова положение, затова задължението ни не е само към самите нас, не само към съпрузите или поколението след нас, но и към възрастните около нас, които обичаме и на които можем да помогнем да се ангажират в този процес на предварително планиране. Фокусът на професионалистите, занимаващи се с планиране на имуществото и наследството - адвокати, счетоводители, застрахователи и т.н., е насочен към подсигуряването на грижите за вас и лечението ви, когато сте все още технически живи, но физически или умствено неспособни.

С големия напредък на модерната медицина за непременното продължаване на живота - понякога против цената или желанието на така наречения „пациент“, и с наличието на затстраховка вече за всички, тази тема все повече се налага като дискусионна и противоречива: дали има момент, когато науката трябва да спре да върши всичко възможно да поддържа автоматично, без мисъл и разсъждение, съществуването на тялото в болничното легло само защото това е възможно, когато у човека не е останала реална надежда за качествен или пълен със смисъл и достойнство живот?

„(На този свят) нищо не е сигурно освен смъртта и данъците“ – Бенджамин Франклин. Всички ще се изправим пред неизбежното. Дължим на зависещите от нас финансово и морално да направим прехода по-поносим за тях. Докато сме способни, трябва да се заемем с планирането и подреждането на аферите си така, че най-близките ни – жената, децата, верният приятел, адвокатът – да знаят паролата към сметките ни, списъка на другите ни авоари, как да се свържат с останалите ни роднини и приятели. Човек трябва да помисли за подсигуряването на съкрушената вдовица и зависимите деца чрез някаква застраховка, както и за конкретни разпореждания за разпределението на собствеността така, че данъците да са сведени до минимум.

Основните документи, които всеки би трябвало да има: завещание, учредено приживе попечителство, пълномощно за адвоката, застраховка живот, както и здравна застраховка, така че семейството ви да не банкрутира, докато поддържа живота ви, ако нещо ви се случи. За последното също има вид застраховка, която може да си направите предварително, за да може в случай на инцидент, който ви остави неспособни, семейството ви да е финансово независимо от вашия доход да се изхранва, да изплаща ипотеката, наема, училищните такси.

Наистина трябва да имате застраховка, но внимавайте кой какво се опитва да ви продаде. Адвокатите, които вършат тази работа, обикновено специализират в областта, наречена „имуществено и наследствено планиране“ или „легализиране на завещания и наследство“, и рядко се занимават с друго извън това. Има и специализирани съдилища само за завещания и наследство. Имущественото наследство е собствеността или нетната стойност на това, което човек притежава и ще остави след смъртта си, включително веществената лична собственост като се започне от чиниите, дрехите, мебелите, бижутата, и се стигне до недвижимите имоти, колите, банковите и други финансови сметки. Ако имате бизнес, задължението да планирате занапред се увеличава още повече. Жена ви ще има ли достъп до сметките ви за бизнеса, ако не сте тук? Особено ако имате семейство и деца.

И докато днешната ни тема може да попадне под заглавието „Планиране на смъртта“ или още по-точно „Планиране за оставащите да живеят след нас, когато си отидем“, вероятно най-подходящото заглавие ще бъде „Организиране на живота ни, докато все още сме тук“, за което препоръчвам един добър източник: „Голямата книга за всичко“ от Ерик А. Дюи. Само в 44 страници тази книга ще ви помогне да организирате и запишете всички важни съставки на живота си: пароли, банкови сметки, резюме, лична история, история на заболяванията, застраховки, недвижимо имущество, превозни средства и така нататък.

ЗАВЕЩАНИЕ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСТВО ПРИЖИВЕ? Завещанието разпределя авоарите ви след вашата смърт. Ако имате обаче попечителство, учредено приживе, авоарите, които сте прехвърлили в него – жилище, банкови сметки и ценни книжа, се управляват във ваша полза, докато сте живи, и се прехвърлят на наследниците ви след вашата смърт. Учредявате този контингент приживе в случай че се окажете неспособни умствено или физически да управлявате работите си, като собствеността над всичките ви авоари се прехвърля от вас лично върху попечителството. Условията му се изпълняват от посочено от вас лице, което ще има правното задължение, основано на доверие, да използва авоарите ви в най-добър ваш интерес, до момента на смъртта ви.

Има всеобщо схващане, че учреденото приживе попечителство е по-добро от завещанието, защото завещанието ще мине през специализирания съд - по-скъпа и по-продължителна процедура. Съдебната процедура се занимава с инвентаризиране и разпределяне на собствеността на човека след настъпване на смъртта му. Първо, това схващане не е непременно вярно, второ, много е лесно да се планират главните авоари така, че да се заобиколи административното разпределение. Например за женена двойка, която притежава дом, нотариалният акт може да е съставен по такъв начин, че собствеността автоматично да бъде прехвърлена на останалия жив от съпрузите „по правото на надживелия“. Проверете своите нотариални актове – това ще е като упражнение за двама ви да знаете къде се намира този ваш документ.

„Ползите от учреденото приживе попечителство се надценяват, а недостатъците на съдебната процедура за разпределяне на наследственото имущество са преувеличени“, казва Сали Хюм, възрастна адвокатка от Американската асоциация на пенсионерите, автор на книгата „Отметен списък за моето семейство: пътеводител към моята история, финансови планове и последни желания“. Тази книга е още един добър източник за планиране от две уважавани институции – Американската адвокатска колегия и Американската асоциация на пенсионерите – непартийна организация с нестопанска цел за американци над 50-годишна възраст.

„Има определени обстоятелства, при които попечителствата са подходящи, като при недвижимо имущество извън щата или семеен бизнес, който ще продължи да работи“, продължава г-жа Хюм. Иначе завещанието е достатъчно добър документ. А и всеки трябва да си има завещание. Ако имате някакви съмнения, проучете или потърсете адвокатски съвет.

НАПРАВИ-СИ-САМ? Ако решите да си напишете завещанието без адвокат като използвате формите от интернет, подсигурете се, че ще го извършите правилно. Непрофесионално изготвеното завещание може да е по-лошо от липсата на такова, защото завещанието е официален правен документ с много технически изисквания. Това е разбрала сестрата на Лиса Кинсман, когато съпругът й загинал при самолетна катастрофа само на 28-годишна възраст.

„Той написал завещанието си точно преди да замине на тази екскурзия“, която отнела живота му, каза г-ца Кинсман от Ларчмонт, Ню Йорк, „но попълнил някои неща неправилно и така всичко, което притежава, сега отиде при сестра му, вместо при жена му“. Което не било намерението на починалия вече съпруг. На вдовицата се наложило да мине през дълга съдебна процедура, за да получи онова, което е щяло да остане за нея, ако завещание изобщо не е имало.

ПЪЛНОМОЩНИ ПРИЖИВЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ: Завещанието, изготвено приживе, както и продължителното пълномощно за дългосрочни медицински грижи, се отнасят до вземане на медицински решения, но между двете има някои съществени разлики.

Завещанието приживе, в някои щати наричано „предварителни разпореждания“, обикновено се отнася до вземането на решения на смъртния одър. Това завещание ви дава възможността да заявите желанието си да не се прилагат продължаващи живота мерки, ако няма надежда за пълно възстановяване.

Продължителното пълномощно, свързано с медицинските грижи, покрива всички медицински решения и продължава за периода, през който не сте в състояние сами да вземате такива решения. Можете обаче да включите специфични провизии, които да дикутват на упълномощения как бихте желали да постъпва от ваше име.

ГЕНЕРАЛНО ПЪЛНОМОЩНО: То се издава на лице, на което имате доверие и което може да се погрижи за финансите ви. За разлика от обикновеното пълномощно, продължителното пълномощно означава, че упълномощеният може да действа даже ако изпаднете в състояние на неспособност. Това може да е същият човек, който е упълномощен за медицинските решения, но по-добре е да изберете друг, защото двете задължения предполагат различни умения.

Докато обикновеното пълномощно се занимава с въпросите на собствеността, (което може да направи и адвокатът ви), човекът, когото ще упълномощите за вземането на медицинските решения, трябва да е някой, който ще има силите да „дръпне шнура“, когато реши, че си отивате, и да се справи с опозицията на останалите близки и роднини. Това може да е съпруг, родител, най-голямото дете.

ЕТО КЪДЕ Е ПРОБЛЕМЪТ: Не е достатъчно да се изготвят тези документи и да се сложат в чекмеджето или – по-лошо – в някой недостъпен сейф. Ако банката чуе, че сте умрели, (а банките имат хора, които всеки ден четат некролозите), те имат задължението веднага да заключат сейфа ви, докато не получат заповед от съда кого да допуснат до него. Следователно не е достатъчно само да оставите този вид документи там. Би трябвало да дадете ключовете на този сейф за съхранение на някого, на когото имате доверие, който веднага да отиде там преди всички да са разбрали за смъртта ви. Иначе не оставяйте важни неща в този сейф.

Документите трябва да имат копия, които да са разпределени на различни места – при съпрузите, децата, лекарите, като оригиналите трябва да са в папката на адвоката ви. Американската асоциация на пенсионерите предлага лесни за копиране от интернет форми за предварителни разпореждания, които са определени за различните щати. Погледнете също и caringinfo.org, където се предлагат информация и формуляри.

КАКВО ДРУГО: Ето къде книгата на Ерик Дюи може да ви бъде от чудесна помощ. Освен препоръчаните правни документи, в нея има и други предложения:

Съставете си списък от пароли и всякаква друга „входна“ интернет информация. Това може да изглежда очевидно, но много хора не се сещат да го направят. Марджи Билиан, фризьорка от Роквил, Мериленд, каза следното за баща си: „на смъртния му одър той ми диктуваше пароли и ми казваше къде се намират различни неща“. Това звучи болезнено и трудно. Но бизнесът на бащата на г-ца Билиан е бил ревизиран от данъчните служби след смъртта му – това е още една причина документите да се пазят по няколко години дори и след нечия смърт.

Други неща, които заслужават да бъдат отбелязани за поколенията, може и да не са така очевидни. Например историята на заболяванията, така че деца и внуци по-късно да знаят, откъде идват алергиите им и диабетът. (Идеята да се оставя ДНК може и да не е толкова лоша – идея, която съм сигурен, че в бъдеще ще се наложи).

Направете списък и на компаниите и услугите, които автоматично теглят пари от банковите ви сметки и кредитните карти заедно с контактната информация за всяка компания, за да не продължат да теглят пари след затварянето на сметките ви. Така или иначе тази информация ще ви бъде необходима, когато ви изтече срокът на кредитната карта или ако някой неправомерно ви е влязъл в сметката и тегли пари.

Ето защо това също е важно: Един експерт разказва как децата на негов клиент затворили банковата сметка на баща си, когато той вече не можел да се грижи за собствените си афери. Това, което не знаели, е че е имало застрахователна полица за един милион долара, която е била поддържана активна само чрез автоматични тегления от същата тази сметка. Застраховката била терминирана заради неустойка в плащанията и децата загубили милиона.

Какво остава за дребните неща, които си знаете само вие, като например как работи домът ви: алармената система, поливачките, ключът за барачката в двора. Огледайте къщата си сякаш ще я давате под наем и има нужда да оставите инструкции. Така ще помогнете на онези, които ще се грижат за вас по-късно или които ще останат след вас, когато си отидете.

ПОМИСЛЕТЕ И ЗА ЧУВСТВАТА: Най-накрая, много хора предлагат да се пишат писма до най-близките, които те ще прочетат след смъртта ви.

„Ако имах поне още едно писмо от баща ми“, сподели скърбящият възрастен син, “това би означавало толкова много за мене!“.

 

АНКЕТА

КЪДЕ БИХТЕ ЕМИГРИРАЛИ?
 

Реклама

www.vigdentalinc.com
Заповядайте в новооткрития зъболекарски кабинет на д-р Ива Арнаудова
www.navigationinc.net
The new innovation in the Transportation and Logistics industry
www.bulgaria-weekly.com
Вестник "БЪЛГАРИЯ" - Най-големият български седмичник в САЩ:
www.slavi-photography.com
Фотографския свят на Слави

Online Newspapers and Magazines
World's largest online newspaper and magazine directory for local, national and international news.

“Верея"
Училище за български народни танци
Банер

Партньори

Банер
Банер
Банер