Вестник БЪЛГАРИЯ - вестникът на българите в САЩ

вторник
декември 12
Home АРХИВИТЕ СА ЖИВИ!

Гласът на имигранта - бр. 18-2016

Е-мейл Печат ПДФ

КОНГРЕСЪТ ИЗДЪРПА КИЛИМЧЕТО ИЗПОД КРАКАТА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ: ПОСЛЕДИЦИТЕ. Помните ли случая, който разгледахме преди три седмици? Онзи случай с 64-годишната жена, която и до днес работи като секретарка. Жената с допълнителната втора работа, което по думите на Джордж У. Буш, я прави „голяма американка". Благодарение на тези последни промени в системата за социално осигуряване, тя сега губи възможността да направи три неща, когато стане на 66 - тези три неща, от които можеше да се възползва преди Конгресът да промени закона: 1) при навършване на 66 да започне да получава помощи за детето си, страдащо от сериозна инвалидност, 2) най-накрая да получи полагаемата й се помощ за неработещия съпруг, който от години седи вкъщи да се грижи за детето и 3) да подаде молбата си за пенсия и после веднага да прекрати получаването на парите, докато навърши 70, за да набере най-високата възможна сума (стратегията „подай и преустанови").
Коя сега е най-добрата й възможност? Дали а) да продължава да работи до навършване на 70, да се откаже от помощите за сина и мъжа си за четири години и на 70 да започне да получава собствената си пенсия? Това ще означава да продължава да работи по 80 часа на седмица на двете си работи, за да издържа семейството си на нисък доход и жизнен стандарт. Или б) да започне да получава своята пенсия при навършване на 66 и така да активира помощите за сина и съпруга си? Да избере това означава, че нейната пенсия ще бъде с 26% по-малка до края на живота й, отколкото ако изчака да се пенсионира и да започне получаването на пенсията си, когато стане на 70. Вторият вариант предлага веднага възможността с поне някакви пари при навършване на 66 да продължи да работи само на една работа, вместо на две, но с цената на постоянен по-нисък жизнен стандарт.
Това е типичен пример за главния удар, който нанасят промените. Последните две седмици прекарахме в разглеждане на дванайсетте стратегии или принципи, илюстриращи и обясняващи не само характеристиките на личните и съпружеските пенсии, но и на други социални осигуровки, като социалните помощи за инвалидност и помощите за грижи и издръжка на зависимите. Ето няколко случая:


Джанет: Разведена съм. Надявах се да започна да получавам полагаемата ми се осигуровка като разведена съпруга при навършване на 66, а след достигане на 70 –собствената си пенсия. Сега съм на 62, родена съм през септември 1953. Бракът ми продължи 11 години и съм разведена от 25. Бившият ми съпруг е на 66 и още работи, имаме добри отношения (Бел. на автора: това е особено важно, защото един отмъстителен съпруг под новите разпоредби би могъл да предприеме действия, които да повлияят на резултата за другия разведен; това ще обясним другата седмица). Той вероятно ще се пенсионира след година или две. Значи ли по новия закон, че няма да имам правото на 66 да получавам осигуровките си като разведена съпруга? И как неговата молба за пенсия ще повлияе на това?
Отговорът: Джанет ще е заварено положение под новия закон, защото е навършила 62 преди 1 януари 2016 и защото е била женена повече от 10 години, следователно ще може да получава помощите си като разведена, ако бившият й съпруг не подаде молбата с последващо спиране на получаването на парите, (случай с „отмъстителен съпруг"). Значи ако сте разведени след брак с продължителност над десет години и сте навършили 62 не по-късно от 1 януари 2016, все още можете да подадете молбата за осигуровката, полагаща ви се като разведен/а при достигане на пълната пенсионна възраст (в повечето случаи – 66), и да чакате до навършване на 70, за да започнете да получавате собствената си пенсия.
Мери Ан: На 64 години, разведена, с брак над десет години. Ще мога ли да вземам половината от пенсията на бившия си съпруг, когато стана на 66 и чакам да навърша 70, за да започна да получавам своята пенсия от социалното осигуряване? (Бившият ми навърши 68 през февруари. Не съм сигурна дали си получава социалните осиугровки, но е много вероятно да е така.)
Когато чух за промяната в стратегията „подай и преустанови", ми се стори, че ще загубя тази възможност. После видях нещо, според което изглежда че разведените съпрузи, които са навършили 62 преди 2016, все още имат тази възможност. Много е объркано и не ми стана ясно.
Отговорът: Да, Мери Ан, вие сте заварено положение, защото сте над 62 и сте били в брак повече от десет години.
Бен: Аз съм на 64 (и половина) и на застраховка от социалното осигуряване по инвалидност до юни 2017. С новия закон, подписан на 2 ноември 2015, мога ли да прекратя получаването на парите при навършване на 66 и да получа отложени пенсионни кредити до навършване на 70?
Отговор: Да. Бен още може да направи това. (Бел. на автора: този сценарий очевидно би трябвало да предизвика повече въпроси, отколкото отговори. Трикът е да знаете кога да зададете въпросите, така че ако в тези статии видите нещо по своя случай, непременно направете допълнителни проучвания.)
Одеса: 33 години живях с регистриран домашен партньор в Ню Йорк сити. Последните десет от тези години прекарах в грижи за него, защото имаше Алцхаймер. Години наред ходих по доктори, минавахме през различни стадии, болници, лекарства и хранителна тръба. Прах и чистих, той беше в пелени за възрастни десет години. Лекарите от болницата към Нюйоркския университет знаеха какви грижи полагах за партньора си. Обадих се на социалното осигуряване, но не можах да получа нищо от неговата история, защото Ню Йорк няма този закон за регистрирано съжителство. Какво мога да направя?
Отговорът към Одеса: Въпреки очевидната несправедливост на нейната ситуация, Одеса е нямала законен брак за целта на социалното осигуряване и няма какво да направи.
Мери: Съпругът ми, който ще навърши 66 през август 2016, планираше да подаде и преустанови получаването на парите до навършване на 70 според стария закон. После, когато аз навърша 66 през февруари 2018, щях да съм получавала социалните осигуровки. Сега с неочакваните нови правила не можем да следваме този план. Изглежда, че най-доброто за нас е да изчакаме той да навърши 70 и тогава да подаде и да почне да получава пенсията си, за да е максималната сума. Аз ще мога да вземам пари като съпруга само когато съм на 68 и половина. Има ли нещо друго, което мога да направя, когато стигна пълната пенсионна възраст от 66? Да започна ли да получавам собствената си пенсия, която е доста по-малка от на съпруга ми? Това няма ли да ми попречи да получавам съпружеските, ако подам молбата за пенсия по-късно?
Отговор: Мери може да подаде молбата за собствената си пенсия от социалното осигуряване при навършване на пълната пенсионна възраст (66) преди да започне да получава парите, полагаеми се като семейна, (когато съпругът й подаде молбата за пенсия на 70 – в този случай, след още четири години). Мери не може да подаде молба за полагаемото й се като семейна, докато съпругът й не си получи пенсията. Но Мери не трябва да се отказва от своята пенсия, докато чака парите си като съпруга, което ще е допълнителни помощи, които просто ще си добави към собствената си пенсия.
ПРОДЪЛЖАВАМЕ следващата седмица.

 

 

John W. Kearns


Disclaimer:
The information provided in this article should not be construed as legal advice or legal opinion. While the statements contained herein reflect the opinions of the author only, and not the publication or its editors, the information provided may be a summary or compilation from other sources, who are gratefully acknowledged hereby. The contents are intended for general information purposes only, and you are urged to consult with a lawyer concerning your own situation and any specific legal questions you may have.
© Copyright John W. Kearns

Тази статия ще ви предложи средствата да се захванете с нещо, което смущава повечето хора и за което никой не желае да говори, но което е изключително важна задача с морална отговорност към цялото семейство: планиране на наследството.

Днес медицинската наука е увеличила продължителността на човешкия живот така, че човек може да очаква да прекара дълго време преди смъртта си в състояние на физическа или умствена неспособност. Рядко някой просто „пада и умира“ без продължителна болест или период на неспособност, които постепенно намаляват голяма част от евентуалното наследство. Всеки един от нас би могъл да се намери един ден в такова положение, затова задължението ни не е само към самите нас, не само към съпрузите или поколението след нас, но и към възрастните около нас, които обичаме и на които можем да помогнем да се ангажират в този процес на предварително планиране. Фокусът на професионалистите, занимаващи се с планиране на имуществото и наследството - адвокати, счетоводители, застрахователи и т.н., е насочен към подсигуряването на грижите за вас и лечението ви, когато сте все още технически живи, но физически или умствено неспособни.

С големия напредък на модерната медицина за непременното продължаване на живота - понякога против цената или желанието на така наречения „пациент“, и с наличието на затстраховка вече за всички, тази тема все повече се налага като дискусионна и противоречива: дали има момент, когато науката трябва да спре да върши всичко възможно да поддържа автоматично, без мисъл и разсъждение, съществуването на тялото в болничното легло само защото това е възможно, когато у човека не е останала реална надежда за качествен или пълен със смисъл и достойнство живот?

„(На този свят) нищо не е сигурно освен смъртта и данъците“ – Бенджамин Франклин. Всички ще се изправим пред неизбежното. Дължим на зависещите от нас финансово и морално да направим прехода по-поносим за тях. Докато сме способни, трябва да се заемем с планирането и подреждането на аферите си така, че най-близките ни – жената, децата, верният приятел, адвокатът – да знаят паролата към сметките ни, списъка на другите ни авоари, как да се свържат с останалите ни роднини и приятели. Човек трябва да помисли за подсигуряването на съкрушената вдовица и зависимите деца чрез някаква застраховка, както и за конкретни разпореждания за разпределението на собствеността така, че данъците да са сведени до минимум.

Основните документи, които всеки би трябвало да има: завещание, учредено приживе попечителство, пълномощно за адвоката, застраховка живот, както и здравна застраховка, така че семейството ви да не банкрутира, докато поддържа живота ви, ако нещо ви се случи. За последното също има вид застраховка, която може да си направите предварително, за да може в случай на инцидент, който ви остави неспособни, семейството ви да е финансово независимо от вашия доход да се изхранва, да изплаща ипотеката, наема, училищните такси.

Наистина трябва да имате застраховка, но внимавайте кой какво се опитва да ви продаде. Адвокатите, които вършат тази работа, обикновено специализират в областта, наречена „имуществено и наследствено планиране“ или „легализиране на завещания и наследство“, и рядко се занимават с друго извън това. Има и специализирани съдилища само за завещания и наследство. Имущественото наследство е собствеността или нетната стойност на това, което човек притежава и ще остави след смъртта си, включително веществената лична собственост като се започне от чиниите, дрехите, мебелите, бижутата, и се стигне до недвижимите имоти, колите, банковите и други финансови сметки. Ако имате бизнес, задължението да планирате занапред се увеличава още повече. Жена ви ще има ли достъп до сметките ви за бизнеса, ако не сте тук? Особено ако имате семейство и деца.

И докато днешната ни тема може да попадне под заглавието „Планиране на смъртта“ или още по-точно „Планиране за оставащите да живеят след нас, когато си отидем“, вероятно най-подходящото заглавие ще бъде „Организиране на живота ни, докато все още сме тук“, за което препоръчвам един добър източник: „Голямата книга за всичко“ от Ерик А. Дюи. Само в 44 страници тази книга ще ви помогне да организирате и запишете всички важни съставки на живота си: пароли, банкови сметки, резюме, лична история, история на заболяванията, застраховки, недвижимо имущество, превозни средства и така нататък.

ЗАВЕЩАНИЕ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСТВО ПРИЖИВЕ? Завещанието разпределя авоарите ви след вашата смърт. Ако имате обаче попечителство, учредено приживе, авоарите, които сте прехвърлили в него – жилище, банкови сметки и ценни книжа, се управляват във ваша полза, докато сте живи, и се прехвърлят на наследниците ви след вашата смърт. Учредявате този контингент приживе в случай че се окажете неспособни умствено или физически да управлявате работите си, като собствеността над всичките ви авоари се прехвърля от вас лично върху попечителството. Условията му се изпълняват от посочено от вас лице, което ще има правното задължение, основано на доверие, да използва авоарите ви в най-добър ваш интерес, до момента на смъртта ви.

Има всеобщо схващане, че учреденото приживе попечителство е по-добро от завещанието, защото завещанието ще мине през специализирания съд - по-скъпа и по-продължителна процедура. Съдебната процедура се занимава с инвентаризиране и разпределяне на собствеността на човека след настъпване на смъртта му. Първо, това схващане не е непременно вярно, второ, много е лесно да се планират главните авоари така, че да се заобиколи административното разпределение. Например за женена двойка, която притежава дом, нотариалният акт може да е съставен по такъв начин, че собствеността автоматично да бъде прехвърлена на останалия жив от съпрузите „по правото на надживелия“. Проверете своите нотариални актове – това ще е като упражнение за двама ви да знаете къде се намира този ваш документ.

„Ползите от учреденото приживе попечителство се надценяват, а недостатъците на съдебната процедура за разпределяне на наследственото имущество са преувеличени“, казва Сали Хюм, възрастна адвокатка от Американската асоциация на пенсионерите, автор на книгата „Отметен списък за моето семейство: пътеводител към моята история, финансови планове и последни желания“. Тази книга е още един добър източник за планиране от две уважавани институции – Американската адвокатска колегия и Американската асоциация на пенсионерите – непартийна организация с нестопанска цел за американци над 50-годишна възраст.

„Има определени обстоятелства, при които попечителствата са подходящи, като при недвижимо имущество извън щата или семеен бизнес, който ще продължи да работи“, продължава г-жа Хюм. Иначе завещанието е достатъчно добър документ. А и всеки трябва да си има завещание. Ако имате някакви съмнения, проучете или потърсете адвокатски съвет.

НАПРАВИ-СИ-САМ? Ако решите да си напишете завещанието без адвокат като използвате формите от интернет, подсигурете се, че ще го извършите правилно. Непрофесионално изготвеното завещание може да е по-лошо от липсата на такова, защото завещанието е официален правен документ с много технически изисквания. Това е разбрала сестрата на Лиса Кинсман, когато съпругът й загинал при самолетна катастрофа само на 28-годишна възраст.

„Той написал завещанието си точно преди да замине на тази екскурзия“, която отнела живота му, каза г-ца Кинсман от Ларчмонт, Ню Йорк, „но попълнил някои неща неправилно и така всичко, което притежава, сега отиде при сестра му, вместо при жена му“. Което не било намерението на починалия вече съпруг. На вдовицата се наложило да мине през дълга съдебна процедура, за да получи онова, което е щяло да остане за нея, ако завещание изобщо не е имало.

ПЪЛНОМОЩНИ ПРИЖИВЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ: Завещанието, изготвено приживе, както и продължителното пълномощно за дългосрочни медицински грижи, се отнасят до вземане на медицински решения, но между двете има някои съществени разлики.

Завещанието приживе, в някои щати наричано „предварителни разпореждания“, обикновено се отнася до вземането на решения на смъртния одър. Това завещание ви дава възможността да заявите желанието си да не се прилагат продължаващи живота мерки, ако няма надежда за пълно възстановяване.

Продължителното пълномощно, свързано с медицинските грижи, покрива всички медицински решения и продължава за периода, през който не сте в състояние сами да вземате такива решения. Можете обаче да включите специфични провизии, които да дикутват на упълномощения как бихте желали да постъпва от ваше име.

ГЕНЕРАЛНО ПЪЛНОМОЩНО: То се издава на лице, на което имате доверие и което може да се погрижи за финансите ви. За разлика от обикновеното пълномощно, продължителното пълномощно означава, че упълномощеният може да действа даже ако изпаднете в състояние на неспособност. Това може да е същият човек, който е упълномощен за медицинските решения, но по-добре е да изберете друг, защото двете задължения предполагат различни умения.

Докато обикновеното пълномощно се занимава с въпросите на собствеността, (което може да направи и адвокатът ви), човекът, когото ще упълномощите за вземането на медицинските решения, трябва да е някой, който ще има силите да „дръпне шнура“, когато реши, че си отивате, и да се справи с опозицията на останалите близки и роднини. Това може да е съпруг, родител, най-голямото дете.

ЕТО КЪДЕ Е ПРОБЛЕМЪТ: Не е достатъчно да се изготвят тези документи и да се сложат в чекмеджето или – по-лошо – в някой недостъпен сейф. Ако банката чуе, че сте умрели, (а банките имат хора, които всеки ден четат некролозите), те имат задължението веднага да заключат сейфа ви, докато не получат заповед от съда кого да допуснат до него. Следователно не е достатъчно само да оставите този вид документи там. Би трябвало да дадете ключовете на този сейф за съхранение на някого, на когото имате доверие, който веднага да отиде там преди всички да са разбрали за смъртта ви. Иначе не оставяйте важни неща в този сейф.

Документите трябва да имат копия, които да са разпределени на различни места – при съпрузите, децата, лекарите, като оригиналите трябва да са в папката на адвоката ви. Американската асоциация на пенсионерите предлага лесни за копиране от интернет форми за предварителни разпореждания, които са определени за различните щати. Погледнете също и caringinfo.org, където се предлагат информация и формуляри.

КАКВО ДРУГО: Ето къде книгата на Ерик Дюи може да ви бъде от чудесна помощ. Освен препоръчаните правни документи, в нея има и други предложения:

Съставете си списък от пароли и всякаква друга „входна“ интернет информация. Това може да изглежда очевидно, но много хора не се сещат да го направят. Марджи Билиан, фризьорка от Роквил, Мериленд, каза следното за баща си: „на смъртния му одър той ми диктуваше пароли и ми казваше къде се намират различни неща“. Това звучи болезнено и трудно. Но бизнесът на бащата на г-ца Билиан е бил ревизиран от данъчните служби след смъртта му – това е още една причина документите да се пазят по няколко години дори и след нечия смърт.

Други неща, които заслужават да бъдат отбелязани за поколенията, може и да не са така очевидни. Например историята на заболяванията, така че деца и внуци по-късно да знаят, откъде идват алергиите им и диабетът. (Идеята да се оставя ДНК може и да не е толкова лоша – идея, която съм сигурен, че в бъдеще ще се наложи).

Направете списък и на компаниите и услугите, които автоматично теглят пари от банковите ви сметки и кредитните карти заедно с контактната информация за всяка компания, за да не продължат да теглят пари след затварянето на сметките ви. Така или иначе тази информация ще ви бъде необходима, когато ви изтече срокът на кредитната карта или ако някой неправомерно ви е влязъл в сметката и тегли пари.

Ето защо това също е важно: Един експерт разказва как децата на негов клиент затворили банковата сметка на баща си, когато той вече не можел да се грижи за собствените си афери. Това, което не знаели, е че е имало застрахователна полица за един милион долара, която е била поддържана активна само чрез автоматични тегления от същата тази сметка. Застраховката била терминирана заради неустойка в плащанията и децата загубили милиона.

Какво остава за дребните неща, които си знаете само вие, като например как работи домът ви: алармената система, поливачките, ключът за барачката в двора. Огледайте къщата си сякаш ще я давате под наем и има нужда да оставите инструкции. Така ще помогнете на онези, които ще се грижат за вас по-късно или които ще останат след вас, когато си отидете.

ПОМИСЛЕТЕ И ЗА ЧУВСТВАТА: Най-накрая, много хора предлагат да се пишат писма до най-близките, които те ще прочетат след смъртта ви.

„Ако имах поне още едно писмо от баща ми“, сподели скърбящият възрастен син, “това би означавало толкова много за мене!“.

 

АНКЕТА

КЪДЕ БИХТЕ ЕМИГРИРАЛИ?
 

Реклама

www.vigdentalinc.com
Заповядайте в новооткрития зъболекарски кабинет на д-р Ива Арнаудова
www.navigationinc.net
The new innovation in the Transportation and Logistics industry
www.bulgaria-weekly.com
Вестник "БЪЛГАРИЯ" - Най-големият български седмичник в САЩ:
www.slavi-photography.com
Фотографския свят на Слави

Online Newspapers and Magazines
World's largest online newspaper and magazine directory for local, national and international news.

“Верея"
Училище за български народни танци
Банер

Партньори

Банер
Банер
Банер