Вестник БЪЛГАРИЯ - вестникът на българите в САЩ

събота
декември 16
Home АРХИВИТЕ СА ЖИВИ!

Гласът на имигранта - бр. 17-2016

Е-мейл Печат ПДФ

Миналата година Конгресът драматично промени правилата за социалните осигуровки. Става дума за различни видове осигуровки, включващи личните пенсии и полагаемото се от пенсиите на съпрузите, пенсиите по инвалидност и други помощи, но в тази статия няма да се спираме на многообразието от социални помощи и осигуровки, които могат да бъдат на разположение. Повечето хора считат социалното осигуряване само като източник на пенсия, но то е много повече от индивидуалните пенсии. Освен това ако ще се получават някакви пари от социалното осигуряване, те са въз основа на това, което отделният човек е плащал по време на работната си кариера. Изглежда доста от имигрантите, които пристигат в Съединените щати по-късно в живота си, често вярват, че социалното осигуряване предлага някакъв вид гарантирана пенсия за всички, независимо от трудовия стаж и историята на плащанията в самата система. Тези хора бъркат Щатите за някакъв вид социализъм, какъвто има в Западна Европа. И когато чувам имигранти да казват, че „го правят само заради пенсията", искам да знам за каква пенсия става дума. Ако бях на тяхно място, щях да имигрирам в Канада, Швеция, Германия или Британия.
След поредица от статии през миналия декември върху новите правила по социалното осигуряване и скорошна статия – предупреждение за наближаващия краен срок за стратегията за подаване на заявлението за пенсия и последващо спиране на получаването на парите, наричана „подай и преустанови", миналата седмица разгледахме шест от дванайсетте принципи и стратегии за маскимално увеличаване на социалните осигуровки под новите правила и разпоредби. Днес ще продължим с останалите шест, а другата седмица – с въпроси и отговори, основани на истински примери.


7. Ако сте взели пенсията си преди да сте достигнали пълната пенсионна възраст, родени сте след 1 януари 1954 и сте се надявали да преустановите получаването на парите при навършване на пълна пенсионна възраст, все още можете да спрете получаването на пенсията и да възстановите процеса отново при навършване на 70, когато тя ще бъде с 32% увеличение. Но под новите правила няма да имате възможността да предоставите на сегашните си или бившите съпрузи или на децата си или децата с инвалидност някаква пенсия от вашите пари, докато задържате получаването на личната си пенсия.
Например, може да сте подали молбата си за пенсия миналата година, когато сте били на 62, за да активирате пенсията за детето си, което има инвалидност, и полагаемото се за другия съпруг, който не работи и се грижи за детето. Това са два вида социални осигуровки. Може би сте направили това с намерението при достигане на „пълна пенсионна възраст" да спрете получаването на личната си пенсия и да започнете да я получавате отново на 70-годишна възраст, когато сумата е с 32% по-голяма, без да спирате парите за детето си и за грижещия се за това дете съпруг през този период от време.
Но Конгресът и Президентът ви отнеха тази възможност. Когато стигнете пълна пенсионна възраст, ако спрете изплащането на пенсията си, ще се преустановят и другите помощи през този период. Повече няма да има „подай и перустанови". Следователно предимствата на тази стратегия са значително ограничени.
Все пак може да се окаже най-добре да се откажете от тези допълнителни помощи за период от четири години до навършване на 70, за да се набере максималната за получаване доживотна сума, а ако починете, да сте предоставили доживотно и по-голяма сума за надживелия ви съпруг.
8. Ако не сте семейни или сте се развели преди да са минали десет години от брака и нямате намерение да сключвате друг брак, новият закон променя само една от съществуващите възможности. Ако не сте навършили 66 до1 май 2016 (след крайния срок ), но все пак спрете получаването на пенсията си, няма повече да имате възможността да поискате задържаната сума да ви се изплати наведнъж, ако – да речем – се разболеете от неизлечима болест. Досега това беше възможно. Занапред спирането на получаването на парите до навършване на 70 носи евентуален риск.
9. Ако сте вдовци, няма промени по отношение на опциите ви за максимализиране на социалните осигуровки. Най-добрата ви стратегия е или а) да започнете да получавате полагаемата ви се като на вдовци пенсия при навършване на 60 (или 50, ако имате инвалидност) и да започнете да получавате собствената си пенсия на 70, (или ако сте останали вдовци на пълна пенсионна възраст, да задържите получаването на собствената си пенсия, докато навършите 70), или б) да започнете да получавате пенсията си на 62 и да вземете полагаемото ви се от пенсията на починалия съпруг, когато стигнете пълната пенсионна възраст или по-рано, ако починалият ви съпруг преди това е започнал да получава собствената си пенсия по-рано. Кой е този експерт, който измисля тези мъчителни правила? Конгресът.
10. Ако получавате пенсия по инвалидност, няма да пострадате много от новия закон. Това е защото благодарение на друго орязване на социалните осигуровки, този път срещу работниците инвалиди, няма да можете да вземате пълната полагаема ви се сума от другия съпруг въз основа на трудовия му стаж, така или иначе. От друга страна, ако съпругът или съпругата ви са навършили 62 преди 1 януари 2016, могат да получават пълната полагаема от другия съпруг пенсия от навършване на пълна пенсионна възраст до 70, докато чакат собствената им пенсия да расте. Това означава, че и те ще са заварено положение от стария закон.
11. Ако сте инвалиди и сте очаквали да получавате допълнителна пенсия, основана на дохода на съпрузите ви по време на годините, когато тяхната пенсия е била задържана, можете да забравите за тези пари, освен ако съпругът или съпругата ви не са родени преди 1 май 1950 и подадат молбата за стартиране и последващо задържане на пенсията си. Но по новия закон: ако съпругът или съпругата ви са по-млади дори и с минута и не ги покрие крайният срок, и подадат за пенсия и спирането й при достигане на пълна пенсионна възраст, няма да могат да ви предоставят осигуровки въз основа на трудовия си стаж, докато пенсията им е перустановена в очакване да се увеличи.
12. Ако вие и съпругът/съпругата ви сте родени преди или на 1 януари 1954 и сте женени от десет години или повече, но нито един от вас не е навършил 66 преди 1 май 2016, имате възможността да получавате пълна част от полагаемата ви се като на съпруг пенсия от другия, при достигане на пълна пенсионна възраст, а на 70 – да започнете да получавате собствената си пенсия.
С едно твърде сериозно възражение: тази опция включва евентуален развод две години преди да се стигне пълната пенсионна възраст. Нито един от вас не е длъжен при навършване на пълна пенсионна възраст да подава и молбата си за полагаемото се като съпруг, и за собствената си пенися, (защото сте заварено положение), така че ще имате тази възможност, която няма да е на разположение на хората, ненавършили 62 до или на 1 януари 2016. От момента на развода до навършването на 70 можете да живеете като семейство, макар и без законен брак. А като навършите 70, можете пак да се ожените. За двойки с високи доходи това може да означава допълнителни $120,000. Заради данъците американците правят такива работи.
Прави сте, ако всичко това ви се струва заплетено и объркващо, защото наистина е. И това е причината – точно като на чужд език – да е важно да започнете да говорите на жаргона и с концепциите на езика на социалното осигуряване с надеждата не след дълго нещо все пак да се изясни. Или намерете хора, които знаят за какво става дума, и не се опитват само да ви продадат някаква застраховка, и им платете да ви обяснят какво се прави. Както виждате, в залог могат да бъдат големи суми, взависимост от това колко дълго смятате да живеете след като се пенсионирате. Да си пожелаем късмет.
СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА: Въпроси и отговори по действителни случаи по въпросите на социалното осигуряване, за да приключим вай-после с този труден материал.

 

 

 

John W. Kearns


Disclaimer:
The information provided in this article should not be construed as legal advice or legal opinion. While the statements contained herein reflect the opinions of the author only, and not the publication or its editors, the information provided may be a summary or compilation from other sources, who are gratefully acknowledged hereby. The contents are intended for general information purposes only, and you are urged to consult with a lawyer concerning your own situation and any specific legal questions you may have.
© Copyright John W. Kearns

Тази статия ще ви предложи средствата да се захванете с нещо, което смущава повечето хора и за което никой не желае да говори, но което е изключително важна задача с морална отговорност към цялото семейство: планиране на наследството.

Днес медицинската наука е увеличила продължителността на човешкия живот така, че човек може да очаква да прекара дълго време преди смъртта си в състояние на физическа или умствена неспособност. Рядко някой просто „пада и умира“ без продължителна болест или период на неспособност, които постепенно намаляват голяма част от евентуалното наследство. Всеки един от нас би могъл да се намери един ден в такова положение, затова задължението ни не е само към самите нас, не само към съпрузите или поколението след нас, но и към възрастните около нас, които обичаме и на които можем да помогнем да се ангажират в този процес на предварително планиране. Фокусът на професионалистите, занимаващи се с планиране на имуществото и наследството - адвокати, счетоводители, застрахователи и т.н., е насочен към подсигуряването на грижите за вас и лечението ви, когато сте все още технически живи, но физически или умствено неспособни.

С големия напредък на модерната медицина за непременното продължаване на живота - понякога против цената или желанието на така наречения „пациент“, и с наличието на затстраховка вече за всички, тази тема все повече се налага като дискусионна и противоречива: дали има момент, когато науката трябва да спре да върши всичко възможно да поддържа автоматично, без мисъл и разсъждение, съществуването на тялото в болничното легло само защото това е възможно, когато у човека не е останала реална надежда за качествен или пълен със смисъл и достойнство живот?

„(На този свят) нищо не е сигурно освен смъртта и данъците“ – Бенджамин Франклин. Всички ще се изправим пред неизбежното. Дължим на зависещите от нас финансово и морално да направим прехода по-поносим за тях. Докато сме способни, трябва да се заемем с планирането и подреждането на аферите си така, че най-близките ни – жената, децата, верният приятел, адвокатът – да знаят паролата към сметките ни, списъка на другите ни авоари, как да се свържат с останалите ни роднини и приятели. Човек трябва да помисли за подсигуряването на съкрушената вдовица и зависимите деца чрез някаква застраховка, както и за конкретни разпореждания за разпределението на собствеността така, че данъците да са сведени до минимум.

Основните документи, които всеки би трябвало да има: завещание, учредено приживе попечителство, пълномощно за адвоката, застраховка живот, както и здравна застраховка, така че семейството ви да не банкрутира, докато поддържа живота ви, ако нещо ви се случи. За последното също има вид застраховка, която може да си направите предварително, за да може в случай на инцидент, който ви остави неспособни, семейството ви да е финансово независимо от вашия доход да се изхранва, да изплаща ипотеката, наема, училищните такси.

Наистина трябва да имате застраховка, но внимавайте кой какво се опитва да ви продаде. Адвокатите, които вършат тази работа, обикновено специализират в областта, наречена „имуществено и наследствено планиране“ или „легализиране на завещания и наследство“, и рядко се занимават с друго извън това. Има и специализирани съдилища само за завещания и наследство. Имущественото наследство е собствеността или нетната стойност на това, което човек притежава и ще остави след смъртта си, включително веществената лична собственост като се започне от чиниите, дрехите, мебелите, бижутата, и се стигне до недвижимите имоти, колите, банковите и други финансови сметки. Ако имате бизнес, задължението да планирате занапред се увеличава още повече. Жена ви ще има ли достъп до сметките ви за бизнеса, ако не сте тук? Особено ако имате семейство и деца.

И докато днешната ни тема може да попадне под заглавието „Планиране на смъртта“ или още по-точно „Планиране за оставащите да живеят след нас, когато си отидем“, вероятно най-подходящото заглавие ще бъде „Организиране на живота ни, докато все още сме тук“, за което препоръчвам един добър източник: „Голямата книга за всичко“ от Ерик А. Дюи. Само в 44 страници тази книга ще ви помогне да организирате и запишете всички важни съставки на живота си: пароли, банкови сметки, резюме, лична история, история на заболяванията, застраховки, недвижимо имущество, превозни средства и така нататък.

ЗАВЕЩАНИЕ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСТВО ПРИЖИВЕ? Завещанието разпределя авоарите ви след вашата смърт. Ако имате обаче попечителство, учредено приживе, авоарите, които сте прехвърлили в него – жилище, банкови сметки и ценни книжа, се управляват във ваша полза, докато сте живи, и се прехвърлят на наследниците ви след вашата смърт. Учредявате този контингент приживе в случай че се окажете неспособни умствено или физически да управлявате работите си, като собствеността над всичките ви авоари се прехвърля от вас лично върху попечителството. Условията му се изпълняват от посочено от вас лице, което ще има правното задължение, основано на доверие, да използва авоарите ви в най-добър ваш интерес, до момента на смъртта ви.

Има всеобщо схващане, че учреденото приживе попечителство е по-добро от завещанието, защото завещанието ще мине през специализирания съд - по-скъпа и по-продължителна процедура. Съдебната процедура се занимава с инвентаризиране и разпределяне на собствеността на човека след настъпване на смъртта му. Първо, това схващане не е непременно вярно, второ, много е лесно да се планират главните авоари така, че да се заобиколи административното разпределение. Например за женена двойка, която притежава дом, нотариалният акт може да е съставен по такъв начин, че собствеността автоматично да бъде прехвърлена на останалия жив от съпрузите „по правото на надживелия“. Проверете своите нотариални актове – това ще е като упражнение за двама ви да знаете къде се намира този ваш документ.

„Ползите от учреденото приживе попечителство се надценяват, а недостатъците на съдебната процедура за разпределяне на наследственото имущество са преувеличени“, казва Сали Хюм, възрастна адвокатка от Американската асоциация на пенсионерите, автор на книгата „Отметен списък за моето семейство: пътеводител към моята история, финансови планове и последни желания“. Тази книга е още един добър източник за планиране от две уважавани институции – Американската адвокатска колегия и Американската асоциация на пенсионерите – непартийна организация с нестопанска цел за американци над 50-годишна възраст.

„Има определени обстоятелства, при които попечителствата са подходящи, като при недвижимо имущество извън щата или семеен бизнес, който ще продължи да работи“, продължава г-жа Хюм. Иначе завещанието е достатъчно добър документ. А и всеки трябва да си има завещание. Ако имате някакви съмнения, проучете или потърсете адвокатски съвет.

НАПРАВИ-СИ-САМ? Ако решите да си напишете завещанието без адвокат като използвате формите от интернет, подсигурете се, че ще го извършите правилно. Непрофесионално изготвеното завещание може да е по-лошо от липсата на такова, защото завещанието е официален правен документ с много технически изисквания. Това е разбрала сестрата на Лиса Кинсман, когато съпругът й загинал при самолетна катастрофа само на 28-годишна възраст.

„Той написал завещанието си точно преди да замине на тази екскурзия“, която отнела живота му, каза г-ца Кинсман от Ларчмонт, Ню Йорк, „но попълнил някои неща неправилно и така всичко, което притежава, сега отиде при сестра му, вместо при жена му“. Което не било намерението на починалия вече съпруг. На вдовицата се наложило да мине през дълга съдебна процедура, за да получи онова, което е щяло да остане за нея, ако завещание изобщо не е имало.

ПЪЛНОМОЩНИ ПРИЖИВЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ: Завещанието, изготвено приживе, както и продължителното пълномощно за дългосрочни медицински грижи, се отнасят до вземане на медицински решения, но между двете има някои съществени разлики.

Завещанието приживе, в някои щати наричано „предварителни разпореждания“, обикновено се отнася до вземането на решения на смъртния одър. Това завещание ви дава възможността да заявите желанието си да не се прилагат продължаващи живота мерки, ако няма надежда за пълно възстановяване.

Продължителното пълномощно, свързано с медицинските грижи, покрива всички медицински решения и продължава за периода, през който не сте в състояние сами да вземате такива решения. Можете обаче да включите специфични провизии, които да дикутват на упълномощения как бихте желали да постъпва от ваше име.

ГЕНЕРАЛНО ПЪЛНОМОЩНО: То се издава на лице, на което имате доверие и което може да се погрижи за финансите ви. За разлика от обикновеното пълномощно, продължителното пълномощно означава, че упълномощеният може да действа даже ако изпаднете в състояние на неспособност. Това може да е същият човек, който е упълномощен за медицинските решения, но по-добре е да изберете друг, защото двете задължения предполагат различни умения.

Докато обикновеното пълномощно се занимава с въпросите на собствеността, (което може да направи и адвокатът ви), човекът, когото ще упълномощите за вземането на медицинските решения, трябва да е някой, който ще има силите да „дръпне шнура“, когато реши, че си отивате, и да се справи с опозицията на останалите близки и роднини. Това може да е съпруг, родител, най-голямото дете.

ЕТО КЪДЕ Е ПРОБЛЕМЪТ: Не е достатъчно да се изготвят тези документи и да се сложат в чекмеджето или – по-лошо – в някой недостъпен сейф. Ако банката чуе, че сте умрели, (а банките имат хора, които всеки ден четат некролозите), те имат задължението веднага да заключат сейфа ви, докато не получат заповед от съда кого да допуснат до него. Следователно не е достатъчно само да оставите този вид документи там. Би трябвало да дадете ключовете на този сейф за съхранение на някого, на когото имате доверие, който веднага да отиде там преди всички да са разбрали за смъртта ви. Иначе не оставяйте важни неща в този сейф.

Документите трябва да имат копия, които да са разпределени на различни места – при съпрузите, децата, лекарите, като оригиналите трябва да са в папката на адвоката ви. Американската асоциация на пенсионерите предлага лесни за копиране от интернет форми за предварителни разпореждания, които са определени за различните щати. Погледнете също и caringinfo.org, където се предлагат информация и формуляри.

КАКВО ДРУГО: Ето къде книгата на Ерик Дюи може да ви бъде от чудесна помощ. Освен препоръчаните правни документи, в нея има и други предложения:

Съставете си списък от пароли и всякаква друга „входна“ интернет информация. Това може да изглежда очевидно, но много хора не се сещат да го направят. Марджи Билиан, фризьорка от Роквил, Мериленд, каза следното за баща си: „на смъртния му одър той ми диктуваше пароли и ми казваше къде се намират различни неща“. Това звучи болезнено и трудно. Но бизнесът на бащата на г-ца Билиан е бил ревизиран от данъчните служби след смъртта му – това е още една причина документите да се пазят по няколко години дори и след нечия смърт.

Други неща, които заслужават да бъдат отбелязани за поколенията, може и да не са така очевидни. Например историята на заболяванията, така че деца и внуци по-късно да знаят, откъде идват алергиите им и диабетът. (Идеята да се оставя ДНК може и да не е толкова лоша – идея, която съм сигурен, че в бъдеще ще се наложи).

Направете списък и на компаниите и услугите, които автоматично теглят пари от банковите ви сметки и кредитните карти заедно с контактната информация за всяка компания, за да не продължат да теглят пари след затварянето на сметките ви. Така или иначе тази информация ще ви бъде необходима, когато ви изтече срокът на кредитната карта или ако някой неправомерно ви е влязъл в сметката и тегли пари.

Ето защо това също е важно: Един експерт разказва как децата на негов клиент затворили банковата сметка на баща си, когато той вече не можел да се грижи за собствените си афери. Това, което не знаели, е че е имало застрахователна полица за един милион долара, която е била поддържана активна само чрез автоматични тегления от същата тази сметка. Застраховката била терминирана заради неустойка в плащанията и децата загубили милиона.

Какво остава за дребните неща, които си знаете само вие, като например как работи домът ви: алармената система, поливачките, ключът за барачката в двора. Огледайте къщата си сякаш ще я давате под наем и има нужда да оставите инструкции. Така ще помогнете на онези, които ще се грижат за вас по-късно или които ще останат след вас, когато си отидете.

ПОМИСЛЕТЕ И ЗА ЧУВСТВАТА: Най-накрая, много хора предлагат да се пишат писма до най-близките, които те ще прочетат след смъртта ви.

„Ако имах поне още едно писмо от баща ми“, сподели скърбящият възрастен син, “това би означавало толкова много за мене!“.

 

АНКЕТА

КЪДЕ БИХТЕ ЕМИГРИРАЛИ?
 

Реклама

www.vigdentalinc.com
Заповядайте в новооткрития зъболекарски кабинет на д-р Ива Арнаудова
www.navigationinc.net
The new innovation in the Transportation and Logistics industry
www.bulgaria-weekly.com
Вестник "БЪЛГАРИЯ" - Най-големият български седмичник в САЩ:
www.slavi-photography.com
Фотографския свят на Слави

Online Newspapers and Magazines
World's largest online newspaper and magazine directory for local, national and international news.

“Верея"
Училище за български народни танци
Банер

Партньори

Банер
Банер
Банер