Вестник БЪЛГАРИЯ - вестникът на българите в САЩ

понеделник
декември 18
Home АРХИВИТЕ СА ЖИВИ!

12 тайни за максимално увеличаване на социалните осигуровки

Е-мейл Печат ПДФ

kearnsС приемането на новия закон за федералния бюджет миналата есен Конгресът прокара доста набързо значителните промени в разпоредбите за социалното осигуряване, промени, които ще имат пагубен ефект върху милиони пенсионери със средни и ниски доходи. Двупартизанският Закон за бюджета от 2015 затвори няколко „пролуки", използвани от средния човек в стремеж да увеличи пенсията си, и сега перспективите за пенсиониране на милионите застаряващи бейбибумъри станаха все по-мрачни.

Миналата седмица съобщихме за приближаващата се важна дата 29 април, 2016 – краен срок, след който ще се премахне популярната стратегия за подаване на заявлението за пенсия и последващо спиране на получаването на парите, наричана „подай и преустанови", и информирахме читателите какви са необходимите критерии за квалифициране под тази стратегия сега, докато тя още съществува: поне един от съпрузите трябва да е навършил 62 години до 1 януари 2016, и двойката трябва да започне процедурата чрез подаване на така наречената „ограничена молба" преди 29 април, дори и подаването да се извърши по електронен път.
Въпреки препоръката да се потърси експертен съвет върху подробностите на тази процедура, важно е средният човек да е наясно с основните принципи и стратегии под тези разпоредби.
12 ТАЙНИ ЗА МАКСИМАЛНО УВЕЛИЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ОСИГУРОВКИ ПОД НОВИТЕ РАЗПОРЕДБИ: Налице са 12 основни принципи или стратегии за увеличаване на парите ви от социалното осигуряване под новите правила и разпоредби. Ще разделим разглеждането им в две части поради трудността на материала, а после ще продължим във формата въпрос и отговор на базата на истински примери като трета статия от тази поредица.
1. Най-важният начин да се увеличат до максимум парите за пенсия до края на живота ви беше и си остава вариантът получаването на пенсията да започне , когато вече сумата спре да расте. За 60-годишна двойка с високи заплати невъзможността съпрузите да се възползват от стратегията за подаване на заявление и последващо спиране на получаването на парите, ще им коства загубата от около $50,000 до края на житейския им път. Но ако тази двойка изчака до навършването на 70 години, за да започне да получава пенсията си, тя все още ще вземе около $350,000, отколкото ако е започнала да получава пенсията си на 62. Това е смисълът, ако човек може да си позволи да изчака до 70-годишна възраст, за да може да получава с я76% по-голяма месечна сума до навършване на 100 години, ако доживее дотогава. Проблемът е, че трябва да продължи да работи и да издържи без пенсия, докато стане на 70. В резултат от новия закон двойката, за която говорим, губи грубо $50,000 от $400,000, сумата, която би получила първоначално, възползвайки се от стратегията „подай и преустанови", която Конгресът сега премахна. Следователно последното законодателство по бюджета им струва 12.5% от парите, които иначе биха получили от социалното осигуряване до края на живота си. Ефектът от това ще принуди домакинствата с ниски и средни доходи да подават молбите за пенсия рано и така да остават обречени на по-нисък жизнен стандарт на стари години.
2. Ако сте семейни, все още бихте могли да се квалифицирате и използвате стратегията „подай и преустанови": Под тази стратегия а) единият съпруг подава молбата за пенсия на 66 и задържа получаването на парите до навършване на 70, когато пенсията ще е достигнала най-голямата възможна сума, докато б) другият подава молба да получава само полагаемото се като съпруг/а, (което е отделна сума, независеща от индивидуалната пенсия, на която работещият съпруг също може да има право), при навършване на пълна пенсионна възраст, и после да изчака до навършването на 70 години, за да започне да получава своята възможно най-максимална пенсия.
Под новия закон използването на популярната стратегия е твърде ограничително. Съпругът, който ще подаде молбата, трябва да е роден до 1 май 1950 и да подаде молбата си за пенсия и последващото й задържане до 29 април 2016.
Съпругът, който желае да получава пълната сума от полагащото се от пенсията на другия съпруг, и да изчака максималното нарастване на собствената си пенсия, трябва да е бил роден до 1 януари 1954. Правилото за заварено положение тук е, че трябва да сте на 62 до края на годината, но социалното осигуряване третира хората с рожден ден на първото число от дадения месец като променили възрастта си на последния ден от предишния месец. Така че ако съпругът ви подаде молбата по „подай и преустанови" преди определения краен срок, не може да сте навършили 62 години след полунощ на 1 януари 2016.
3. Ако сте разведени (след брак, продължил 10 или повече години) и навършили 62 преди 1 януари 2016, все още можете да подадете за полагаемото ви се като разведен върху пенсията на бившия съпруг при достигане на пълна пенсионна възраст и да чакате до навършване на 70, за да започнете да получавате собствената си пенсия.
4. Ако сте женени и възрастовата разлика помежду ви е повече от 4 години, но по-младият ще стане на 62 в края на тази година, по-младият съпруг може да подаде молбата си за полагаемото му се от пенсията на другия, когато достигне възрастта за пенсиониране (пълната пенсионна възраст) и да остави собствената си пенсия да расте до навършването му на 70 години. Това е възможно, защото дотогава по-възрастният съпруг ще е започнал да получава пенсията си.
Отново използвахме термина „пълна пенсионна възраст" от езика на социалното осигуряване, следователно е важно да разберем каква е дефиницията на този термин:
ПЪЛНА ПЕНСИОННА ВЪЗРАСТ: Това е възрастта, на която човек получава правото на пълна или ненамалена пенсия. Става въпрос за изчисления, които се правят въз основа на таблица, заради промените с течение на времето. Ако пълната ви пенсионна възраст е повече от 65, (това означава, че сте родени след 1937), все още имате правото да започнете да получавате пенсията си на 62, но намалението в сумата ще е по-голямо от това на хората, които са били родени преди 1938. С други думи, човек може да получава намалена пенсия преди достигането на определената от социалното осигуряване „пълна пенсионна възраст", но може да получава по-висока сума, ако изчака да подаде молбата си след достигане на „пълната пенсионна възраст", а ако изчака до 70, сумата ще е увеличена максимално. Какво означава всичко това? И на каква основа се извършват тези изчисления на „пълната пенсионна възраст"? Въпросът ми е реторичен, защото важното е само да се разбере концепцията, а не колко лишена от смисъл може да е тя.
5. Ако сте семейни и навършите 62 не по-късно от 1 януари 2016, а по-възрастният ви съпруг няма да е навършил 66 до 1 май 2016, тогава по-възрастният съпруг може да подаде молбата за пенсия преди навършване на 70, но само след достигане на „пълната пенсионна възраст". Това ви позволява да получавате полагаемото ви се като семеен, докато изчаквате да станете на 70 и да започнете да получавате собствената си максимална пенсия. Ууф! Даже само от концепцията може да ни заболи главата! Дали това е оптималният вариант може да се изчисли само от прецизен търговски софтуеър. Гледайте програмата, която използвате, да е осъвременена и след прокарване на новото законодателство, или се обърнете към експерт или служител от системата на социалното осигуряване, който знае какво говори.
6. Ако вие сте по-младият съпруг/а и сте родени след 1 януари 1954, а вашият мъж или жена – след 1 май 1950: Да приемем, че вашщите доходи са много ниски по сравнение с доходите на съпруга ви и полагаемото ви се като семейни ще бъде сума, по-голяма дори и от максималната ви пенсия, ако чакате до 70-годишна възраст да започнете да я получавате. В случай като този семейството има интересен проблем.
Съпругът ви може да подаде молбата си за пенсия преди навършване на 70 години, да кажем, на 68. Това ще му коства постоянното намаление на пенсията за другия съпруг и по-ниска помощ за овдовелия (вие), изчислено въз основа на пенсията на съпруга ви, ако почине преди вас и след навършване на 68 години.
От друга страна, ако получаването на пенсията започне преди навършването на 70 години, вашият съпруг/а може да ви разреши да започнете да получавате полагаемото ви се по-рано. Не забравяйте обаче, че ако започнете да получавате тацзи сума преди достигането на пълна пенсионна възраст, тя ще е завинаги намалена.
Един вариант, който изглежда да е най-добрият в повечето случаи, е да започнете да получавате собствената си пенсия, когато достигнете пълна пенсионна възраст, и да започнете да получавате допълнителната сума, полагаема ви се от пенсията на съпруга, когато той/тя стане на 70 и започне да получава собствената си пенсия. Но ако съпругът ви има (изчислено) относително по-малко години живот, може да е по-добре да започнете да получавате собствената си пенсия на 62-годишна възраст, а съпругът ви да започне да получава парите си малко преди да навърши 70, като към този момент вие ще можете да получавате допълнителната полагаема ви се помощ като семейни. Ако получавате допълнителната помощ като семейни (разликата между пълната сума, която иначе бихте получавали и своята собствена пенсия) отрано (преди достигане на пълна пенсионна възраст), това ще е постоянно намалена сума. Но ако ще се прехвърляте към помощта, полагаща се на овдовелия, по-рано в живота си, птичката в ръката ще е по-доброто, отколкото птичка на клона, както казват американците.
Ако мислите, че казаното дотук звучи даже още по-сложно от старата система, сте много прави: защото е по-сложно. Новият закон направи увеличаването на парите от социалното осигуряване, следвайки известните стратегии за подаване на различните молби, много по-сложно за много семейни двойки.
КРАЙ на Част първа. Следващата седмица ще продължим с втората част от тези условия.

 

John W. Kearns


Disclaimer:
The information provided in this article should not be construed as legal advice or legal opinion. While the statements contained herein reflect the opinions of the author only, and not the publication or its editors, the information provided may be a summary or compilation from other sources, who are gratefully acknowledged hereby. The contents are intended for general information purposes only, and you are urged to consult with a lawyer concerning your own situation and any specific legal questions you may have.
© Copyright John W. Kearns

Тази статия ще ви предложи средствата да се захванете с нещо, което смущава повечето хора и за което никой не желае да говори, но което е изключително важна задача с морална отговорност към цялото семейство: планиране на наследството.

Днес медицинската наука е увеличила продължителността на човешкия живот така, че човек може да очаква да прекара дълго време преди смъртта си в състояние на физическа или умствена неспособност. Рядко някой просто „пада и умира“ без продължителна болест или период на неспособност, които постепенно намаляват голяма част от евентуалното наследство. Всеки един от нас би могъл да се намери един ден в такова положение, затова задължението ни не е само към самите нас, не само към съпрузите или поколението след нас, но и към възрастните около нас, които обичаме и на които можем да помогнем да се ангажират в този процес на предварително планиране. Фокусът на професионалистите, занимаващи се с планиране на имуществото и наследството - адвокати, счетоводители, застрахователи и т.н., е насочен към подсигуряването на грижите за вас и лечението ви, когато сте все още технически живи, но физически или умствено неспособни.

С големия напредък на модерната медицина за непременното продължаване на живота - понякога против цената или желанието на така наречения „пациент“, и с наличието на затстраховка вече за всички, тази тема все повече се налага като дискусионна и противоречива: дали има момент, когато науката трябва да спре да върши всичко възможно да поддържа автоматично, без мисъл и разсъждение, съществуването на тялото в болничното легло само защото това е възможно, когато у човека не е останала реална надежда за качествен или пълен със смисъл и достойнство живот?

„(На този свят) нищо не е сигурно освен смъртта и данъците“ – Бенджамин Франклин. Всички ще се изправим пред неизбежното. Дължим на зависещите от нас финансово и морално да направим прехода по-поносим за тях. Докато сме способни, трябва да се заемем с планирането и подреждането на аферите си така, че най-близките ни – жената, децата, верният приятел, адвокатът – да знаят паролата към сметките ни, списъка на другите ни авоари, как да се свържат с останалите ни роднини и приятели. Човек трябва да помисли за подсигуряването на съкрушената вдовица и зависимите деца чрез някаква застраховка, както и за конкретни разпореждания за разпределението на собствеността така, че данъците да са сведени до минимум.

Основните документи, които всеки би трябвало да има: завещание, учредено приживе попечителство, пълномощно за адвоката, застраховка живот, както и здравна застраховка, така че семейството ви да не банкрутира, докато поддържа живота ви, ако нещо ви се случи. За последното също има вид застраховка, която може да си направите предварително, за да може в случай на инцидент, който ви остави неспособни, семейството ви да е финансово независимо от вашия доход да се изхранва, да изплаща ипотеката, наема, училищните такси.

Наистина трябва да имате застраховка, но внимавайте кой какво се опитва да ви продаде. Адвокатите, които вършат тази работа, обикновено специализират в областта, наречена „имуществено и наследствено планиране“ или „легализиране на завещания и наследство“, и рядко се занимават с друго извън това. Има и специализирани съдилища само за завещания и наследство. Имущественото наследство е собствеността или нетната стойност на това, което човек притежава и ще остави след смъртта си, включително веществената лична собственост като се започне от чиниите, дрехите, мебелите, бижутата, и се стигне до недвижимите имоти, колите, банковите и други финансови сметки. Ако имате бизнес, задължението да планирате занапред се увеличава още повече. Жена ви ще има ли достъп до сметките ви за бизнеса, ако не сте тук? Особено ако имате семейство и деца.

И докато днешната ни тема може да попадне под заглавието „Планиране на смъртта“ или още по-точно „Планиране за оставащите да живеят след нас, когато си отидем“, вероятно най-подходящото заглавие ще бъде „Организиране на живота ни, докато все още сме тук“, за което препоръчвам един добър източник: „Голямата книга за всичко“ от Ерик А. Дюи. Само в 44 страници тази книга ще ви помогне да организирате и запишете всички важни съставки на живота си: пароли, банкови сметки, резюме, лична история, история на заболяванията, застраховки, недвижимо имущество, превозни средства и така нататък.

ЗАВЕЩАНИЕ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСТВО ПРИЖИВЕ? Завещанието разпределя авоарите ви след вашата смърт. Ако имате обаче попечителство, учредено приживе, авоарите, които сте прехвърлили в него – жилище, банкови сметки и ценни книжа, се управляват във ваша полза, докато сте живи, и се прехвърлят на наследниците ви след вашата смърт. Учредявате този контингент приживе в случай че се окажете неспособни умствено или физически да управлявате работите си, като собствеността над всичките ви авоари се прехвърля от вас лично върху попечителството. Условията му се изпълняват от посочено от вас лице, което ще има правното задължение, основано на доверие, да използва авоарите ви в най-добър ваш интерес, до момента на смъртта ви.

Има всеобщо схващане, че учреденото приживе попечителство е по-добро от завещанието, защото завещанието ще мине през специализирания съд - по-скъпа и по-продължителна процедура. Съдебната процедура се занимава с инвентаризиране и разпределяне на собствеността на човека след настъпване на смъртта му. Първо, това схващане не е непременно вярно, второ, много е лесно да се планират главните авоари така, че да се заобиколи административното разпределение. Например за женена двойка, която притежава дом, нотариалният акт може да е съставен по такъв начин, че собствеността автоматично да бъде прехвърлена на останалия жив от съпрузите „по правото на надживелия“. Проверете своите нотариални актове – това ще е като упражнение за двама ви да знаете къде се намира този ваш документ.

„Ползите от учреденото приживе попечителство се надценяват, а недостатъците на съдебната процедура за разпределяне на наследственото имущество са преувеличени“, казва Сали Хюм, възрастна адвокатка от Американската асоциация на пенсионерите, автор на книгата „Отметен списък за моето семейство: пътеводител към моята история, финансови планове и последни желания“. Тази книга е още един добър източник за планиране от две уважавани институции – Американската адвокатска колегия и Американската асоциация на пенсионерите – непартийна организация с нестопанска цел за американци над 50-годишна възраст.

„Има определени обстоятелства, при които попечителствата са подходящи, като при недвижимо имущество извън щата или семеен бизнес, който ще продължи да работи“, продължава г-жа Хюм. Иначе завещанието е достатъчно добър документ. А и всеки трябва да си има завещание. Ако имате някакви съмнения, проучете или потърсете адвокатски съвет.

НАПРАВИ-СИ-САМ? Ако решите да си напишете завещанието без адвокат като използвате формите от интернет, подсигурете се, че ще го извършите правилно. Непрофесионално изготвеното завещание може да е по-лошо от липсата на такова, защото завещанието е официален правен документ с много технически изисквания. Това е разбрала сестрата на Лиса Кинсман, когато съпругът й загинал при самолетна катастрофа само на 28-годишна възраст.

„Той написал завещанието си точно преди да замине на тази екскурзия“, която отнела живота му, каза г-ца Кинсман от Ларчмонт, Ню Йорк, „но попълнил някои неща неправилно и така всичко, което притежава, сега отиде при сестра му, вместо при жена му“. Което не било намерението на починалия вече съпруг. На вдовицата се наложило да мине през дълга съдебна процедура, за да получи онова, което е щяло да остане за нея, ако завещание изобщо не е имало.

ПЪЛНОМОЩНИ ПРИЖИВЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ: Завещанието, изготвено приживе, както и продължителното пълномощно за дългосрочни медицински грижи, се отнасят до вземане на медицински решения, но между двете има някои съществени разлики.

Завещанието приживе, в някои щати наричано „предварителни разпореждания“, обикновено се отнася до вземането на решения на смъртния одър. Това завещание ви дава възможността да заявите желанието си да не се прилагат продължаващи живота мерки, ако няма надежда за пълно възстановяване.

Продължителното пълномощно, свързано с медицинските грижи, покрива всички медицински решения и продължава за периода, през който не сте в състояние сами да вземате такива решения. Можете обаче да включите специфични провизии, които да дикутват на упълномощения как бихте желали да постъпва от ваше име.

ГЕНЕРАЛНО ПЪЛНОМОЩНО: То се издава на лице, на което имате доверие и което може да се погрижи за финансите ви. За разлика от обикновеното пълномощно, продължителното пълномощно означава, че упълномощеният може да действа даже ако изпаднете в състояние на неспособност. Това може да е същият човек, който е упълномощен за медицинските решения, но по-добре е да изберете друг, защото двете задължения предполагат различни умения.

Докато обикновеното пълномощно се занимава с въпросите на собствеността, (което може да направи и адвокатът ви), човекът, когото ще упълномощите за вземането на медицинските решения, трябва да е някой, който ще има силите да „дръпне шнура“, когато реши, че си отивате, и да се справи с опозицията на останалите близки и роднини. Това може да е съпруг, родител, най-голямото дете.

ЕТО КЪДЕ Е ПРОБЛЕМЪТ: Не е достатъчно да се изготвят тези документи и да се сложат в чекмеджето или – по-лошо – в някой недостъпен сейф. Ако банката чуе, че сте умрели, (а банките имат хора, които всеки ден четат некролозите), те имат задължението веднага да заключат сейфа ви, докато не получат заповед от съда кого да допуснат до него. Следователно не е достатъчно само да оставите този вид документи там. Би трябвало да дадете ключовете на този сейф за съхранение на някого, на когото имате доверие, който веднага да отиде там преди всички да са разбрали за смъртта ви. Иначе не оставяйте важни неща в този сейф.

Документите трябва да имат копия, които да са разпределени на различни места – при съпрузите, децата, лекарите, като оригиналите трябва да са в папката на адвоката ви. Американската асоциация на пенсионерите предлага лесни за копиране от интернет форми за предварителни разпореждания, които са определени за различните щати. Погледнете също и caringinfo.org, където се предлагат информация и формуляри.

КАКВО ДРУГО: Ето къде книгата на Ерик Дюи може да ви бъде от чудесна помощ. Освен препоръчаните правни документи, в нея има и други предложения:

Съставете си списък от пароли и всякаква друга „входна“ интернет информация. Това може да изглежда очевидно, но много хора не се сещат да го направят. Марджи Билиан, фризьорка от Роквил, Мериленд, каза следното за баща си: „на смъртния му одър той ми диктуваше пароли и ми казваше къде се намират различни неща“. Това звучи болезнено и трудно. Но бизнесът на бащата на г-ца Билиан е бил ревизиран от данъчните служби след смъртта му – това е още една причина документите да се пазят по няколко години дори и след нечия смърт.

Други неща, които заслужават да бъдат отбелязани за поколенията, може и да не са така очевидни. Например историята на заболяванията, така че деца и внуци по-късно да знаят, откъде идват алергиите им и диабетът. (Идеята да се оставя ДНК може и да не е толкова лоша – идея, която съм сигурен, че в бъдеще ще се наложи).

Направете списък и на компаниите и услугите, които автоматично теглят пари от банковите ви сметки и кредитните карти заедно с контактната информация за всяка компания, за да не продължат да теглят пари след затварянето на сметките ви. Така или иначе тази информация ще ви бъде необходима, когато ви изтече срокът на кредитната карта или ако някой неправомерно ви е влязъл в сметката и тегли пари.

Ето защо това също е важно: Един експерт разказва как децата на негов клиент затворили банковата сметка на баща си, когато той вече не можел да се грижи за собствените си афери. Това, което не знаели, е че е имало застрахователна полица за един милион долара, която е била поддържана активна само чрез автоматични тегления от същата тази сметка. Застраховката била терминирана заради неустойка в плащанията и децата загубили милиона.

Какво остава за дребните неща, които си знаете само вие, като например как работи домът ви: алармената система, поливачките, ключът за барачката в двора. Огледайте къщата си сякаш ще я давате под наем и има нужда да оставите инструкции. Така ще помогнете на онези, които ще се грижат за вас по-късно или които ще останат след вас, когато си отидете.

ПОМИСЛЕТЕ И ЗА ЧУВСТВАТА: Най-накрая, много хора предлагат да се пишат писма до най-близките, които те ще прочетат след смъртта ви.

„Ако имах поне още едно писмо от баща ми“, сподели скърбящият възрастен син, “това би означавало толкова много за мене!“.

 

АНКЕТА

КЪДЕ БИХТЕ ЕМИГРИРАЛИ?
 

Реклама

www.vigdentalinc.com
Заповядайте в новооткрития зъболекарски кабинет на д-р Ива Арнаудова
www.navigationinc.net
The new innovation in the Transportation and Logistics industry
www.bulgaria-weekly.com
Вестник "БЪЛГАРИЯ" - Най-големият български седмичник в САЩ:
www.slavi-photography.com
Фотографския свят на Слави

Online Newspapers and Magazines
World's largest online newspaper and magazine directory for local, national and international news.

“Верея"
Училище за български народни танци
Банер

Партньори

Банер
Банер
Банер